Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted musikliv

Thisted musikforening 1903.

Thisted Musikforenings 40 årsjubilæum. 1983. Poul Boe får overrakt blomster af Ruth Schjødt Pedersen.

Thisted Byorkester 1941, koncert på Hotel Aalborg.

Mayflowers 1970

The Gamblers 1967

The Gamblers 1967 - v ed Sørensens Kulhandel

The Gamblers 1967

Bjørn og Okay 1969

Bjørn og Okay 1969

Bjørn og Okay 1974

Rene og Mexicana 1992

PEANUTS

Lana Kvintetten 1967

The Others med Chr. Laursen på Trommer 1969

Rene og Mexicana

Jens Riis Bjergby på Mors 1971

Kvartetten "Harmony Boys"

Pariserhaven på Hotel Aalborg

Harmonikaklub

Thisted Byorkester, 1900

Chr. Ryming

OKAY KVARTETTEN 1959

Hakon´s Orkester

Thyfoner kvintet

Hakon´s Orkester

K.N. Kvintetten

Thisted privatorkester

Cantilena

Enkebal

Enkebal