Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thy Højspændings sommerfest 1986

Fra venstre Susan og Poul Martin Kjær, Edith og Herluf Gravesen, Bedsted.

Olga og Richard Bang, Bedsted.

Karen og Poul Erik Nielsen, Bedsted.

Clara og Harald Nørgaard, Krik, (bestyrelsemedlem).

Henny og Verner Larsen, Koldby.

Hanne og Kjeld Pedersen, Bedsted.

Stinne og Svend Hove, Bedsted.

Rita og Mogens Bonde, Bedsted.

Annie og Møller Nørgaard, Hurup.

Mona Marrebæk,Vestervig og Børge Larsen, Hurup (lagerrevisor).

Marie og Mads Daniel, Bedsted.

Lisbeth og Bruno Jensen, Bedsted.

Lilian og Leon Sørensen, Bedsted.

Agnethe og Leo Dieckmann, Ø. Vandet, (bestyrelsesmedlem).

Kaja og Asger Nielsen, Koldby (bestyrelsesmedlem).

Belinda og Jørn Alstrup, Hurup.

Else og Jakob Møller Olesen, Thyholm, (bestyrelsesmedlem).

Inger og Tage Rokkjær, Bedsted.

Inger Marie Hedgaard (revisor) og Uffe Dissing, Bedsted.

Inge-Lis og Henning Bertelsen, Vestervig.

Inga og Kurt Thiessen, Bedsted.

Ilse og Peder Sloth, Bedsted.

Hanne og Knud Jacobsen, Bedsted.

Gunhild Larsen, Hurup og Hans Marrebæk, Vestervig (bestyrelsesmedlem).

Anne Grethe Hansen, Hurup og Bernhard Tophus, Hurup (bestyrelsesmedlem).

(fra v.) Else Tophus og Per Hansen, Hurup (bestyrelsemedlem) og Susan Kjær, Bedsted.

Elly og Hjalmar Mardal, Hurup, (bestyrelsesmedlem).

Edith og Svend Hesselund, Bedsted.

(fra v.) Edith og Herluf Gravesen, og Inger Rokkjær, alle Bedsted.

Marie og Børge Simonsen, Bedsted.

Bodil og Erik Christensen, Bedsted.

Bodil Christensen, Bedsted og Jakob Møller Olesen, Thyholm, (bestyrelsesmedlem).

Betty og Hans Chr. Lilleøre, Bedsted (bestyrelsesmedlem).

Bente og Jens Kristian Jørgensen, Bedsted.

Anne Mathilde og Henrik Ifversen, Bedsted (revisor).

Anna og Knud Mygind Madsen, Bedsted.

Alice og Knud Erik Hunskjær, Bedsted.

Af Poul Martin Kjær, Bedsted.
 
Omkring først i 80erne bevilligede man afholdelse af en årlig sommerudflugt, med deltagelse af Thy Højspændingsværks bestyrelse, diverse revisorer og ansatte medarbejdere, med undtagelse af vagtholdet, og alle med ledsager. Udflugten tog i alle årene sin opstart på en fredag med afgang ved 13 tiden i rutebiler, fra Værkets gård i Bedsted. Ledelsen havde i forvejen tilrettelagt en tur ud i det blå, med ukendt destination for udflugtsdeltagerne, altid med en indlagt kaffepause, indtaget på en kro eller lignende.
 
Køreturen ud, var af kortere distance, idet vi gerne skulle nå hjem til ca. kl. 18.30. På et passende tidspunkt drog vi så hjemad hvorefter udflugtsdagen sluttede med en hyggelig aften med god mad og diverse; samt en svingom med vore damer. De første år blev sommerfesterne afholdt på Morup Mølle Kro, for senere at blive flyttet til Bedsted Kro, men også andre "steder" har lagt rammer til festerne. Under festens afvikling blev der nu og da holdt taler for os af selskabets formand og direktør. En lejlighedssang, indeholdende stort og småt om det forgangne års finurlige hændelser manglede heller ikke. Efter indtagelse af god "skubafmad" og efterfølgende hjemkomst kunne vi alle tilføje minderne om endnu en dejlig festaften sammen med hinanden. Billederne er fra en udflugt i 1986 hvor værtsparret på Bedsted Kro tog sig af os.