Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (par)

Anton Jensen, Ydby.

Solveig Knudsen.

Viggo Nesgaard, Refs.

Bent Nielsen, Heltborg.

Preben Sørensen.

Marie Pedersen, Thygstrup pr. Vestervig.

Richard Mikkelsen, Bedsted.

Anne Marie Steffensen, Hurup.

Kirsten Lauridsen, Kallerup.

Kirsten Roensgaard.

Henry Nielsen, Ulsted.

Damefrisør Johanne Marie Thøgersen og Søn, Horsfeldt/Bedsted

Hr. Sørensen, Hurup.

Anton Madsen, Ydby.

Metha Andersen.

Peder Chr. Østergaard, Thisted.

Britta Overgaard.

Jensen 75 år, Gettrup.

Villy Johannesen, Hurup.

Johs. Pedersen, Refs.

Gunnar Nielsen, Hurup.

Laurids Grønklær, Agger / Peder Nielsen, Agger.

Gerda Jensen, Vestervig Hotel.

Ove Christensen, Agger.

Arnold Andersen, Krik.

Peder Amby Knudsen.

2 Tyske soldater fra Agger Tange.

Kirstine Fomsgaard, Villerup pr. Bedsted.

Jens Kristensen, Oksenbøl Pr. Vestervig.

Kr. Vilsbøl, Vesterby.

Overportør Sørensen, Ydby.

?????? ???????, Kobberø.

Eva Damsgaard, Jegindø.

Karl Jensen, Taabel.

Aage Kjærgaard, Morup Mølle.

Ellen Larsen, Vestervig.

Chr. Krogsgaard, Dover.

Vang.

Ida & Gunner Nielsen, Heltborg.

Snedker Christensen, Bedsted.

Herdis Pedersen, Hurup.

Villiam Olsen, Oksenbøl.

Klara Serup, Hurup.

Anton Pedersen, Toppenbjerg Vestervig.

Margrethe Larsen, Lyngs.

Erna Jensen, Ettrup.

Karen Overgaard, Hurup.

Dagny Sørensen, Søndbjerg Præstegaard, Uglev.

Holger Nielsen, Snedsted.

Stinne Kristensen, Villa Pax.

Peder K. Pedersen, Sønderhå.

Skomager Madsen, Lyngs.

Viggo Madsen, Vestervig.

Henry Pedersen, Refsgaard.

Pantefoged Chr. Mortensen, Hurup.

Lars Christensen, Skaarup pr. Vestervig.

Charles Lodahl, Vestervig.

Mejerist Rasmussen, Morup Mølle.

Viggo Nielsen, Morup Mølle.

Kamma Pedersen

Poul Erik Nielsen

Chr. Overgaard

Andrea Overgaard.

Henning og Egon Kirk

Fru Toftdahl, Vestervig.

Marie Pedersen, Hurup.

Anna og Chr. E. Nielsen

Britta Grønlijera, Vestervig Central.

Poul Mikkelsen.

Graugaard

Viggo Jørgensen, Glastrup pr. Hampen. ????

Lisa & Svend Aage Knudsen, Uglev.

Herreekveperingshandler Pedersen

Mogens Andersen, Bedsted.

Josefine Toft.

Gudrun Jensen.

Frk Bodil Jørgensen, Vestervig Sygehus.

Marianne Pedersen

Marie Skinhøj, Boddum.

Chr. Pedersen, Visby. ????

Chr. Hansen

Kristian Jensen, Lodbjerg.

Ester Nielsen

Marie Pedersen

Andreas Nissen, Hurup.

Lydia Madsen og Rigmor Lauritsen

2 unge piger og 1 hest.

Kristian Jensen

Mads Worm, Villerslev.

2 herrer på en strand med cykler.

Karl Iversen.

Marie Krog, Villerup pr. Bedsted.

Købm. Johannes Worm, Svankjær pr. Bedsted.

Margit Knudsen, Snedsted.

Chr. Damsgaard, Kobberød.

Anna Sofie og Laurids Skaarup

Ladefoged, Hurup.

Chr. Andersen, Refsbøl.

Fru Spangaard, København.

Poul Kristensen, Ullerup.

Kamma Esdahl. Løgstør.

Jens Raunsgård, Nees, Pr. karby.

Marie Frøkjær

Jens Christensen, Ashøje-Hurup.

Forpagter Sceller, Hilligsø Præstegaard, Gettrup.

Fru Pedersen, Hurup, med søster.

Thomas Olsen Kristensen, Boddum.

Jens Houmøller, Hilligsøe.

Fru Oxlund, Sygehuset Vestervig.

Anna Poulsen, Heltborg.

Chr. Pedersen, Vestervig.

Købm. Mogensen, Bedsted.

Johannes Madsen, Kjallerup pr. Bedsted.

Anna Marie og Inge Lise (Vestervig)

Maren.

Frk Madsen, Uglev.

Edith Nielsen Kirkegaard og Inga Kirstine Nielsen

Minna Lyngbæk, Hurup.

Folmer Nielsen

Børge Nørbjerg, Kjallerup.

Vognmand Niels og Kristine Jensen, Sindrup.

Rigmor Jensen, Astrup mark pr. Hurup.

Fru Nedergaard

Rigmor Lynge, Grethe Jensen.

Chr. Daniel Gramstrup, Vestervig.

Grethe og Ida Schelle

Niels Damsgaard

Frode Øsker, Vestervig.

Lea og Herdis Jespersen

Karla Kristensen, Hurup.

Kristensen

Jens Kjeldgaard, Ullerup.

Kristensen

Hebsgaard

Dorthea og Peder Chr. Pedsersen

Emilie Christensen, Gundtoft pr. Ydby.

Redaktør Kristian Andersen, Hurup.

Bager Frostholm, Villerslev.

Dagmar og Kristian Bisgaard, Hurup/Thisted.

Gramstrup

Mette Kristensen, Boddum.

Jeppesen

Kjeldsen

Meta og Thomas Christensen

Marie Christensen

Linne og Kitty Ovesen

Notlevsen

Auxuudu????, Taabel.

Carl Villersen, Taabel.

Fru Halvorsen, Visby. ???

Inga Steffensen, Taabel

Aase S???????

Buchholtz Vestergaard

Ester og Edith Steffensen, Hilligsø.

Frk Madsen, "Misionshotellet" Hurup.

Jens ?????, Gettrup.

Evald Christensen

Fru Toftdahl. ??

Fru Toftdahl. ??

Dalgård

Johannes Hansen, Ydby.

Anne Marie Kristiansen og Abelone Odgaard

Anders Nielsen "Sandgaarden" Bedsted.

Elna og Hilda Kirk

Herdis og Knud Adolf Christensen, Ydby, Hurup.

Refererer til: Frk. Nielsen.

Kaj Krogsgaard

Refererer til: Poul Erik Nielsen.

Frk Karen Vinge, Hurup.

Henny Hansen, Hurup.

Christensen

Erna Mikkelsen, Handrup pr. Vestervig.

Dagny Katrine Riis Vestergaard og Richard Riis Vestergaard

Lydia Yde Larsen

2 damer i en skov.

Ukendt

Else Larsen (2 piger sammen) ./. Kr. Klausen,

Anna Pedersen + lille dreng ./. A. Frederiksen, Århus.

Glasplader fra Vestervig

Slagter Hansen.

Ukendte

Anna M. Jørgensen sammen med 1 lille pige og 1 gammel kone.

Ukendt

1 stor og 1 lille pige.

1 ældre dame og 1 lille pige.

Kr. Stensgaard, Oksenbøl.

1 gammelt billede af en dame og 1 mand.

1 gammelt billede af en ung dame og 1 lille barn.

1 dame og en lille pige.

2 unge mænd.

Dagmar Gammelgaard og Preben

1 dame og 1 lille pige.

1 ung dame og 1 lille pige.

1 dame med et lille barn på armen.

2 unge damer.

de samme 2 som på nr. 877.

Herreekviperingshandler Pedersen, Hurup. Eng. Beklædn.

1 stor og 1 lille pige, samme som nr. 798.

2 damer.

2 damer omkring et orgel.

1 ældre ægtepar.

1 ældre ægtepar.

Købmand Jensen, Vestervig.

1 ungt par.

Dåbsbillede af en dame og dåbsbarnet.

1 dame og 1 herre.

Magda Nielsen, Hørdum.

2 damer.

2 damer.

Inger Handrup og Eline Mariette (Linne) Handrup

2 unge mænd.

1 ældre ægtepar.

1 dame med lille dreng.

Melgaard.

2 damer, samme som nr. 1122.

1 dame og 1 stor pige.

2 damer, samme som nr. 1120

Henriette og Elisabeth Søndergaard

2 damer.

Jens Chr. Jensens unge pige og 1 barn.

Chr. Kristensens voksne pige og lille dreng.

1 dame og 1 lille pige.

1 lille pige og 1 gammel kone.

1 lille pige og 1 dame.

1 ældre ægtepar.

2 damer - udendørs.

1 stor og 1 lille dreng - udendørs.

2 unge mænd i skoven.

Ida Vestergaard

2 damer i en stue.

1 dame og 1 lille dreng foran en smedebutik.

Marie P. Chr. Pedersen, Kjæstrup Hurup.

1 dame og 1 lille pige - udendørs.

Søren Andersen, Heltborg.

Erik Kristensen, Hurup.

Marie Jensen ?

Sigvald Jensen

Madsen

Ukendte

Tømrer Jensen, Vestervig.

Nora Bertelsen

Marie og Albert Hove

Poul Dissing, Heltborg.

Notlevsen

Britta Iversen og Annette Jensen

Else Marie Nielsen, Salling, 9670 Løgstrup.

Asta Sørensen og Thora Madsen

Anders Peter Vestergaard og Kristine Jensen

Købm. Østergaard, Ydby.

Poul Andersen, Heltborg.

Alma og Thorvald Nicolajsen

Kristian og Karen Sigh

Edith Larsen, Ullerup.

Radiotekniker Evald og Else Lauridsen, Bedsted.

Anna og Kirstine Sørensen

Magnus Jensen.

Agnes Kristence Hedegaard

Hr. Kryseak, Hurup.

Døtre af lærer Kristensen

Vognmand Nielsen, Bedsted.

Chr. Madsen Christensen, Ydby.

Maren Gregersen

Kristiane Smed og Anders Peter Vestergaard

Fru Nørgaard og Klara Nørgaard

Søndergaard Poulsen, Thygstrup.

Niels Peter og Marie Nørgaard

Agnes Thrane Hansen

Katrine Sørensen, Villerup.

Martin Bjerregaard, Hurup.

Kathrine Miltersen og hendes mand

Anna Larsen

Missionær Ingeborg Kirstine Korsgaard Pedersen

Fru O. Hansen, Skaarup.

Else og Marie Sørensen (unge piger i præstegården)

Marinus Tommersen, Hassing pr. Hørdum.

Gudrun Nielsen, Istrup Skole pr. Bedsted.

Oluf Peter Christensen, Villerslev pr. Hørdum.

Johannes Andersen, Vestervig.

1 ældre ægtepar.

Gerda Bundsgaard, Ørum Skole pr. Bedsted.

Anna Pedersen, Hassing pr. Bedsted.

Ejner Petersen, Barslev, Thyholm.

Laurids Jensens børn, Hassing pr. Hørdum.

Ove Emil Andersen og E. Katrine.

Jens Chr. Christensen, Hassing.

Ingvard Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Mimi og P. Petersen

Snedker K. Jensen.

Johanne og Alfred Kjærgaard

Christian Mikkelsen

Anton Sørensen

Dame med lille barn

2 damer

1 ældre dame og 1 lille pige

1 ældre dame og 1 lille pige

2 unge damer

Ægtepar

Bager Sørensen, Morup Mølle.

2 damer

1 dame og 1 spejderdreng

Kirstine Sørensen og Olga Madsen

Elly Sørensen