Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (par)

Anton Jensen, Ydby.

Solveig Knudsen.

Gudrun Kjeldsen / Dagmar Sørensen

Viggo Nesgaard, Refs.

Bent Nielsen, Heltborg.

Marie Pedersen, Thygstrup pr. Vestervig.

Preben Sørensen.

Marius Pedersen, Ydby.

Andreas Andersen, Flarup.

Anne Marie Steffensen, Hurup.

Kirsten Lauridsen, Kallerup.

Kirstine Munkholm, Trankjær pr. Vestervig.

Gårdejer Kristian Færch Nielsen, Boddum/Hurup, og Agnes (f. Sørensen).

Mejerist Slot, Karby % Troelsgaard, Ydby.

Karen Lauritsen, Vestervig Overgaard.

Ellen og Niels Bjerre

Ole Andersen, Refs.

Formand Christensen, Taabel.

Henry Nielsen, Ulsted.

Kirsten Roensgaard.

Damefrisør Johanne Marie Thøgersen og Søn, Horsfeldt/Bedsted

Knud Jørgen Nielsen og Hustru

Anton Madsen, Ydby.

Metha Andersen.

Jensen 75 år, Gettrup.

Karl Ejnar Løgstrup, Taabel pr. Vestervig.

Døtre af Kristine og Niels Jensen

Aksel Madsen, Jegindø.

Hanne Margrethe og Jørgen

Johs. Pedersen, Refs.

Gunnar Nielsen, Hurup.

Laurids Grønklær, Agger / Peder Nielsen, Agger.

Landpost Anton Pedersen, Uglev St.

Gerda Jensen, Vestervig Hotel.

Ove Christensen, Agger.

Peder Amby Knudsen.

Edith Amby Nørgaard, Nørhå pr. Snedsted.

Johanne & Niels Olesen, Ydby.

Kirstine Fomsgaard, Villerup pr. Bedsted.

Kr. Vilsbøl, Vesterby.

Jens Kristensen, Oksenbøl Pr. Vestervig.

Overportør Sørensen, Ydby.

Gartner Thomasen og frue

Fogh

Edel og Jens Kobberø

Ellen Larsen, Vestervig.

Chr. Krogsgaard, Dover.

Karl Hansen, Trankjær.

Jens Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Vang.

Ida & Gunner Nielsen, Heltborg.

Snedker Christensen, Bedsted.

Villiam Olsen, Oksenbøl.

Herdis Pedersen, Hurup.

Klara Serup, Hurup.

Alis og Aksel Nielsen

Cigarhandler B. Brogaard, Vestervig.

Anton Pedersen, Toppenbjerg Vestervig.

Aksel og Leif Kristensen

Margrethe Larsen, Lyngs.

Erna Jensen, Ettrup.

Karen Overgaard, Hurup.

Ove Andersen, Bubbel mark.

Jens Poulsen, Vestervig.

Børge Dahm, Oksenbøl pr. Vestervig.

Dagny Sørensen, Søndbjerg Præstegaard, Uglev.

Peder K. Pedersen, Sønderhå.

Ester og Harriet Dahl

Viggo Madsen, Vestervig.

Henry Pedersen, Refsgaard.

Pantefoged Chr. Mortensen, Hurup.

Lars Christensen, Skaarup pr. Vestervig.

Mejerist Rasmussen, Morup Mølle.

Viggo Nielsen, Morup Mølle.

Kamma Pedersen

Poul Erik Nielsen

Andrea Overgaard.

Henning og Egon Kirk

Fru Toftdahl, Vestervig.

Marie Pedersen, Hurup.

Britta Grønlijera, Vestervig Central.

Anna og Chr. E. Nielsen

Poul Mikkelsen.

Viggo Jørgensen, Glastrup pr. Hampen. ????

Lisa & Svend Aage Knudsen, Uglev.

Graugaard

Mogens Andersen, Bedsted.

Josefine Toft.

Gudrun Jensen.

Frk Bodil Jørgensen, Vestervig Sygehus.

Marianne Pedersen

Marie Skinhøj, Boddum.

Chr. Pedersen, Visby. ????

Chr. Hansen

Kristian Jensen, Lodbjerg.

Ester Nielsen

Marie Pedersen

Andreas Nissen, Hurup.

Lydia Madsen og Rigmor Lauritsen

2 unge piger og 1 hest.

Mads Worm, Villerslev.

Kristian Jensen

2 herrer på en strand med cykler.

Karl Iversen.

Købm. Johannes Worm, Svankjær pr. Bedsted.

Marie Krog, Villerup pr. Bedsted.

Margit Knudsen, Snedsted.

Chr. Damsgaard, Kobberød.

Ladefoged, Hurup.

Chr. Andersen, Refsbøl.

Fru Spangaard, København.

Poul Kristensen, Ullerup.

Kamma Esdahl. Løgstør.

Jens Raunsgård, Nees, Pr. karby.

Marie Frøkjær

Jens Christensen, Ashøje-Hurup.

Forpagter Sceller, Hilligsø Præstegaard, Gettrup.

Fru Pedersen, Hurup, med søster.

Thomas Olsen Kristensen, Boddum.

Jens Houmøller, Hilligsøe.

Fru Oxlund, Sygehuset Vestervig.

Anna Poulsen, Heltborg.

Chr. Pedersen, Vestervig.

Johannes Madsen, Kjallerup pr. Bedsted.

Maren.

Frk Madsen, Uglev.

Edith Nielsen Kirkegaard og Inga Kirstine Nielsen

Minna Lyngbæk, Hurup.

Folmer Nielsen

Børge Nørbjerg, Kjallerup.

Vognmand Niels og Kristine Jensen, Sindrup.

Rigmor Jensen, Astrup mark pr. Hurup.

Fru Nedergaard

Rigmor Lynge, Grethe Jensen.

Chr. Daniel Gramstrup, Vestervig.

Grethe og Ida Schelle

Niels Damsgaard

Lea og Herdis Jespersen

Frode Øsker, Vestervig.

Karla Kristensen, Hurup.

Kristensen

Jens Kjeldgaard, Ullerup.

Kristensen

Hebsgaard

Dorthea og Peder Chr. Pedsersen

Emilie Christensen, Gundtoft pr. Ydby.

Redaktør Kristian Andersen, Hurup.

Bager Frostholm, Villerslev.

Dagmar og Kristian Bisgaard, Hurup/Thisted.

Gramstrup

Mette Kristensen, Boddum.

Jeppesen

Kjeldsen

Meta og Thomas Christensen

Marie Christensen

Linne og Kitty Ovesen

Notlevsen

Auxuudu????, Taabel.

Carl Villersen, Taabel.

Fru Halvorsen, Visby. ???

Inga Steffensen, Taabel

Aase S???????

Buchholtz Vestergaard

Ester og Edith Steffensen, Hilligsø.

Jens ?????, Gettrup.

Frk Madsen, "Misionshotellet" Hurup.

Evald Christensen

Fru Toftdahl. ??

Fru Toftdahl. ??

Dalgård

Johannes Hansen, Ydby.

Anne Marie Kristiansen og Abelone Odgaard

Anders Nielsen "Sandgaarden" Bedsted.

Elna og Hilda Kirk

Herdis og Knud Adolf Christensen, Ydby, Hurup.

Refererer til: Frk. Nielsen.

Kaj Krogsgaard

Refererer til: Poul Erik Nielsen.

Frk Karen Vinge, Hurup.

Henny Hansen, Hurup.

Christensen

Erna Mikkelsen, Handrup pr. Vestervig.

Dagny Katrine Riis Vestergaard og Richard Riis Vestergaard

Lydia Yde Larsen

2 damer i en skov.

Ukendt

Else Larsen (2 piger sammen) ./. Kr. Klausen,

Anna Pedersen + lille dreng ./. A. Frederiksen, Århus.

Glasplader fra Vestervig

Slagter Hansen.

Ukendte

Anna M. Jørgensen sammen med 1 lille pige og 1 gammel kone.

Ukendt

1 stor og 1 lille pige.

1 ældre dame og 1 lille pige.

Kr. Stensgaard, Oksenbøl.

1 gammelt billede af en dame og 1 mand.

1 gammelt billede af en ung dame og 1 lille barn.

1 dame og en lille pige.

2 unge mænd.

Dagmar Gammelgaard og Preben

1 dame og 1 lille pige.

1 ung dame og 1 lille pige.

1 dame med et lille barn på armen.

2 unge damer.

de samme 2 som på nr. 877.

Herreekviperingshandler Pedersen, Hurup. Eng. Beklædn.

1 stor og 1 lille pige, samme som nr. 798.

2 damer.

2 damer omkring et orgel.

1 ældre ægtepar.

1 ældre ægtepar.

Købmand Jensen, Vestervig.

1 ungt par.

Dåbsbillede af en dame og dåbsbarnet.

1 dame og 1 herre.

Magda Nielsen, Hørdum.

2 damer.

2 damer.

Inger Handrup og Eline Mariette (Linne) Handrup

2 unge mænd.

1 ældre ægtepar.

1 dame med lille dreng.

Melgaard.

2 damer, samme som nr. 1122.

1 dame og 1 stor pige.

Henriette og Elisabeth Søndergaard

2 damer, samme som nr. 1120

2 damer.

Jens Chr. Jensens unge pige og 1 barn.

Chr. Kristensens voksne pige og lille dreng.

1 dame og 1 lille pige.

1 lille pige og 1 gammel kone.

1 lille pige og 1 dame.

1 ældre ægtepar.

2 damer - udendørs.

1 stor og 1 lille dreng - udendørs.

2 unge mænd i skoven.

Ida Vestergaard

2 damer i en stue.

1 dame og 1 lille dreng foran en smedebutik.

Marie P. Chr. Pedersen, Kjæstrup Hurup.

1 dame og 1 lille pige - udendørs.

Søren Andersen, Heltborg.

Erik Kristensen, Hurup.

Marie Jensen ?

Sigvald Jensen

Madsen

Ukendte

Tømrer Jensen, Vestervig.

Nora Bertelsen

Marie og Albert Hove

Poul Dissing, Heltborg.

Notlevsen

Britta Iversen og Annette Jensen

Else Marie Nielsen, Salling, 9670 Løgstrup.

Asta Sørensen og Thora Madsen

Anders Peter Vestergaard og Kristine Jensen

Købm. Østergaard, Ydby.

Poul Andersen, Heltborg.

Alma og Thorvald Nicolajsen

Kristian og Karen Sigh

Edith Larsen, Ullerup.

Radiotekniker Evald og Else Lauridsen, Bedsted.

Anna og Kirstine Sørensen

Magnus Jensen.

Agnes Kristence Hedegaard

Hr. Kryseak, Hurup.

Døtre af lærer Kristensen

Chr. Madsen Christensen, Ydby.

Vognmand Nielsen, Bedsted.

Maren Gregersen

Kristiane Smed og Anders Peter Vestergaard

Fru Nørgaard og Klara Nørgaard

Søndergaard Poulsen, Thygstrup.

Niels Peter og Marie Nørgaard

Agnes Thrane Hansen

Katrine Sørensen, Villerup.

Martin Bjerregaard, Hurup.

Kathrine Miltersen og hendes mand

Anna Larsen

Missionær Ingeborg Kirstine Korsgaard Pedersen

Fru O. Hansen, Skaarup.

Else og Marie Sørensen (unge piger i præstegården)

Marinus Tommersen, Hassing pr. Hørdum.

Gudrun Nielsen, Istrup Skole pr. Bedsted.

Oluf Peter Christensen, Villerslev pr. Hørdum.

Johannes Andersen, Vestervig.

1 ældre ægtepar.

Gerda Bundsgaard, Ørum Skole pr. Bedsted.

Anna Pedersen, Hassing pr. Bedsted.

Ejner Petersen, Barslev, Thyholm.

Laurids Jensens børn, Hassing pr. Hørdum.

Ove Emil Andersen og E. Katrine.

Jens Chr. Christensen, Hassing.

Ingvard Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Mimi og P. Petersen

Snedker K. Jensen.

Johanne og Alfred Kjærgaard

Christian Mikkelsen

Anton Sørensen

Dame med lille barn

2 damer

1 ældre dame og 1 lille pige

1 ældre dame og 1 lille pige

2 unge damer

Ægtepar

Bager Sørensen, Morup Mølle.

2 damer

1 dame og 1 spejderdreng

Kirstine Sørensen og Olga Madsen

Elly Sørensen