Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

Naja Dorthea Larsen

Viggo Pedersen, Vogntoft.

Hans Chr. Pedersen, Heltborg.

Peder Thøgersen, Taabel pr. Vestervig.

Gerda Jensen, Vestervig.

Alfred Andersen, Taabel.

Evald Jensen, Vilhelmsminde, Bedsted.

Peter Thorsted, Agger.

Kristine Kirk, Heltborg.

Skaarup, Lyngs.

Fru Berg, Heltborg.

Fru Nielsen, Møllexxxxxxx.

Stinne Kristensen, Spails pr. Bedsted.

Fru Else Madsen, Silde pr. Roslev.

Anna Kristensen, Hurup.

Tømrer Jesper Jespersen, Krik.

Fru Hilligsøe, Gl. Ørum.

Sv. Åge Madsen, Gl. Bedsted.

Barber Karl Nielsen, Hørdum.

Niels Henrik Nielsen, Flovlev.

Chr. Jensen, Krik.

Fru Søren Nielsen, Hurup.

Hermann Christensen, Heltborg.

Nana Christensen, Vestervig.

Chr. Nielsen, Ydby.

Emma Larsen.

Hans Chr. Knudsen, Heltborg.

Landpost Chr. Nielsen kongsgaard, Gettrup.

Ella Christensen, Hurup.

Poul Andersen.

Gerda Jensen, Hurup.

Viliam Jensen, Adbøl.

Villy Madsen, Ydby.

Stenhugger Carl Sørensen, Hurup.

Lærer Vestergaard.

Led.

Mary Vangsgaard, Villerslev pr. Hørdum.

Bager Jensen, Thisted.

Poul Poulsen, Sindrup.

Erik Korsgaard, Hvidbjerg.

Fru Madsen, Flarup.

Finn Vangsgaard, Bedsted.

Anders Jensen, krik.

Carl Chr. Larsen, Hurup.

Skomager R??????

Barber Andersen, Bedsted.

Knud Nielsen.

Jens Chr. Jensen, Hørdum.

Jens Jensen, Gettrup.

Sxxx Aage????????????

Bruno Nielsen, Struer.

Villy Poulsen, Horsfeldt

Knud Jensen, Karup.

Svend Søndergaard, Villerslev.

Peter Olsen, Hurup.

Jens Peter Kragelund, Agger.

Ove Nielsen.

Niels Hansen, Ydby.

Erling Jensen.

Tømrer Chr. Christensen, Hurup.

Poul Andersen, Vestervig.

Launi Hove, Vestervig.

Vagn Hansen, Agger.

Hansen, Ny Refsvej, Hurup.

C. Jensen, Ashøje.

Chr. Bjerregaard, Hvidbjerg.

Laurits Jensen, Hurup.

???????? Vestervigvej 11, Bedsted.

Busse, Bedsted.

Lars Hvidebæk, Hurup.

Herluf Christensen, Hilligsøe.

Valdemar Pedersen, Ø Røjkjær.

Kr. Fomsgaard, Lyngs.

Søren Krabbe, Hvidbjerg.

Svend Aage ???, Lyngs.

Frk Leegaard.

Kristensen, Ashøje.

Erik Riis, Villerslev.

Vilhelm Olsen, Lemvig.

Niels Peter Andersen, Bedsted.

Peter Ilinge, Nørrer Hvidbjerg.

Poul Kristensen, Ullerup.

Martin Jensen, Ydby.

Henning Eriksen, Hurup.

Lorentsen.

Jensen, Hurup.

Henny Kristensen, Agger.

Aksel Haaning, Bedsted.

Karen Jensen, Hurup.

V. Mortensen, Hurup.

Marinus Thomsen, Flarup.

Preben Pedersen, Hørdum.

Frida Klitgaard, Gl. Bedsted.

Jens Kirk, Ginnerup.

Kr. L. Kristensen, Sindrup.

Lillian Christensen, Heltborg.

Fru Hansen.

Karen Magrethe Nielsen, Hørdum.

Jacvo Abildelreyo, Refsbøl.

Kr. Mogensen, Ydby.

Fru Vestergaard, Hurup.

Villy Slavensky, Krik.

Manufakturhandler Chr. Pedersen, Hurup.

Gunnar Nielsen.

Fru Vestergaard, Hurup.

Kristensen.

Steffensen, Sejersbøll.

Murer Tage Christensen, Bedsted.

Voggo Andersen, Svindborg / Bedsted.

Valdemar Poulsen, Refs.

Laust Th. Jensen.

Jens Bach, Hilligsø pr. Gettrup.

Petrus Kristensen, Villerup.

Vognmand C. Nielsen, Hurup.

Christensen, Ashøje.

Frants Ramsgaard, Vestervig.

Snedker A. Pedersen.

Ellen Jensen, Boddum.

Poul Poulsen, Sindrup.

Finn Madsen, Vestervig.

Urmager Madsen. JUN.

Egon Madsen, Ydby.

Gerda Mortensen, Thisted.

Erling Poulsen, Villerslev.

Poul Stensgaard Pedersen, Hurup.

Chr. Jensen, Gettrup.

Fru Hargaard, Hvidbjerg.

Købmand Jensen.

Frk Anne Hargaard, Hvidbjerg.

Egon Jensen, Handrup.

Frans Harvgi, Visby.

Børge Jørgensen, Krik.

Jens Chr. Christensen, Ginnerup.

Pastor J.C. Andersen, Hurup.

Fru Frost, Hurup.

Mekaniker Knud Christensen.

Otto Rasmussen, Nørre Nissum pr. Lemvig.

Skoleinspektør Christensen, Bedsted.

Niels Steffensen, Vestervig.

Viggo Knudsen, Hørdum.

Smed Jensen, Flovlev pr. Hvidbjerg.

Erik Andersen, Stenbjerg / Snedsted.

Kristian Søndergaard

Skomager Madsen, Lyngs.

Jørgensen, Bedsted.

Hans Chr. Nielsen, Vestervig.

Chr. Marius Nielsen, Krik.

Erling Nielsen

Jens Andersen Nielsen, Ettrup.

Anton Møller, Lyngs.

Anker Larsen.

Villy Vigsø.

Jens Larsen, Ydby.

Ib Cesi??.

Vestergaard

P. Kjær, Hurup.

P. Kellinger, Ginnerup.

Gunnar Mogensen, Hvidbjerg.

Chr. Andersen, Oksenbøl.

Aage Herluf Sørensen.

Laurids Larsen, Taabel / Vestervig.

Leo Jensen, Hurup.

Kamma Mikkelsen.

Gunnar Mogensen, Hvidbjerg.

Kr. Barsen, Hørdum.

Chr. Andersen, Præstegaarden.

Anton Møller, Lyngs.

?? Mortensen, Hurup.

Chr. Andersen, Præstegaarden.

Henry Nielsen, Ulsted.

Stauersbøl. Hurup.

L.V. Larsen, Hvidbjerg.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Louise Larsen, Randrup.

Ernst Elers, Sønderhå.

Dagmar Jespersen, Ydby.

Fru Hansen, Refs.

Anton Jensen, Refs.

Martin Jensen, Ydby.

Dagny Jensen, Bedsted.

Laurids Larsen, Hurup.

?? Kristensen, Hurup.

Erling Madsen, Hurup.

Aage Poulsen, Bedsted.

Fru Poulsen, Hurup.

Laurits Lauersen, Ydby.

Søren Haaning, Hurup.

Espersen, Bedsted.

Svend Møller, Heltborg.

Niels Røge Nielsen, Flarup.

Gartner Nielsen, Bedsted.

Gunnar Slot, Barslev.

Børge Gramstrup "Brogaard" Bedsted.

Gregersen, Heltborg.

Ejvind Galsgaard, Ydby.

Chr. Odgaard, Ydby.

Egon Thorsted, Oksenbøl.

Annelise Østergaard, Thisted.

Niels Thomsen´s enke, Krik.

Viktor Kobberød, Morup Mølle.

Ingvard Laurritsen.

Fru Fabricius, Hurup.

Ejvind Galsgaard.

Andres Poulsen, Hurup.

Ditlev Sørensen, Villerslev.

Hrr. Pedersen, Hurup.

Henning Eriksen, Hurup.

Anton Kristensen, Tandrup pr. Bedsted.

Peer Østergaard

Hrr. Stauersbøll, Hurup.

Isenkræmmer Sørensen.

Ove Jensen, Habæk, Bedsted.

Hrr. Forstander Berg.

Olesen

Niels Hove, Vestervig.

Niels Johannesen, Villerslev.

Lisbeth Sørensen, Villerslev.

Madsen, Vestervig. Datter

Chr. Langgaard Christensen, Boddum.

Madsen, Vestervig. Søn.

Kaj Lykke Madsen, Ballerum pr. Østerild.

Benny Nygaard, Serup pr. Hvidbjerg.

Aksel Pedersen, Ginnerup.

Verner ??? Randrupgaard, Vestervig.

Chr. Iversen, Ydby.

Fru Krisrensen, Hurup.

A. Pedersen, Hurup.

Chr. Andersen, Hurup.

Pedersen, Hurup.

Peder Østergaard, Hilligsø pr. Gettrup.

Nielsen

Albert Hove, Bedsted.

Niels Handrup, Nyvang.

Peter Hermansen, Hurup.

Chr. Jensen, Ulsted.

Hr. Assistent Kristensen, Falck, Hurup.

Maren Andersen, Barslev pr. Lyngs.

Kr. Madsen Kristensen, Ydby.

Peter Hansen, Gettrup.

Anker Nielsen, Gl. Ydby.

Maler Sørensen, Hurup.

Peter Poulsen, Hvidbjerg.

Svend Aage Kristensen, Guldager.

Svend Nielsen, Dover.

Chr. Jensen, Trankjær.

Jens Haagaard, Ørum pr. Bedsted.

Viggo Pedersen, Vogntoft.

Peter Nielsen, Hurup.

Mads Andersen, Lyngs.

Tove Krabbe

Frida, Fru Anna Andersen, Bedsted.

Anton Jensen, Vestervig.

Niels Chr. Pedersen, Ydby.

Johannes Nielsen, Uglev.

Hr. Madsen, Holmgaard, Ydby.

Ove Gramstrup, Vestervig.

Tandlæge Nielsen, Thisted.

Tandlæge Nielsen, Thisted.

Marius Nikolajsen, Refsbøl.

Pedersen.

Jens Vestergaard, Bedsted.

Erik Madsen, Gl. Bedsted.

Tina Jensen

Kr. Jensen, Heltborg.

P. Bisgaard, Dover, Østergaard.

Reinhard Breum, Bedsted.

Karen Eriksen Mardahl. Hurup.

Lis Andersen, Gettrup.

3 sønner af konsulent Vestergaard, Hurup.

Peter Amstrup Nielsen, Villerslev.

Erik Henriksen, Hurup.

Agerholm, Hurup.

Gunnar Slot, Thyholm.

Slagter Ottesen, Ydby.

A. Smed, Refs.

Orla Egebjerg, Sønderhå.

Fru Emborg, Hurup.

Egon Larsen, Bedsted.

Fru Emborg, Hurup.

Aage Poulsen, Bedsted.

Jørgen Møller, Rodenbjerg, Vestervig.

Frk Overgaard, Hotel Vestervig.

Børge Christensen, Villerslev.

Børge Christensen, Hurup.

Knud Pedersen, Grurup.

Leif Jensen, Hurup.

Henny Christensen, Hurup.

Fru J. Holmgaard, Hurup.

Thorvald Vestergaard, Gettrup.

Gerda Jensen, Vestervig Hotel.

Smedemester H. Poulsen, Lyngs.

Erik Riis, Villerslev.

Jens Thomsen, Dover.

Ekspedient Sørensen, Bedsted.

Jens Obel, Søndbjerg pr. Hvidbjerg.

Elin Odgaard.

Karl Møller Jensen, Hurup.

Frede Nielsen, Bedsted.

Andreas Jensen, Thygstrup.

Holger Riis, Uglev.

Niels Andersen, Hurup.

Jørgensen, Taabel.

Mogens.

Ingvard Kabbel??, Gettrup.

Peder Larsen.

Knud Rasmusen.

Nikolaj Nielsen, Hurup.

Jensen, Heltborg.

Doktor Bornsen, Ydby.

Chr. Jensen, Refs.

Chr. Knakkergaard, Gjettrup.

Rigmor Jakobsen.

Jens Overgaard, Hurup.

Henning Kristensen, Vestervig.

Skomager Madsen, Hurup.

Andersen, Møgelvang.

Johan Møller, Randrup pr. Vestervig.

Herdis Jensen, Lyngs.

Fru H.C. Andersen, Hurup.

Jens Verner Hansen, Hurup.

Niels Jensen, Amby pr. Visby.

Jens Lund, Krik.

Snedker Larsen, Hørdum.

Sigfred Kristensen, Vestervig.

Jens Chr. Sørensen, Krik.

Chr. Vang, Hurup.

Alfred Nygaard, Ydby.

Fru Skinhøj.

Magnus Sørensen, Hurup.

Frk Knarkegaard, Heltborg.

Marius Nikolaj, Boddom.

Købmand Krogsgaard.

Poul Sørensen, Thisted.

Købmand Krogsgaard.

Bent Dichmann.

Ernst Thomsen, Snedsted.

Laura Vigsø, Apoteket.

Aksel Nielsen, Bedsted.

Niels Andersen, Ginnerup.

Karl Jensen, Vesterby.

Chr. Christensen, Villerup pr. Bedsted.

Fru Laoucher, Vestervig.

Gerda Nielsen, Refs.

H. N. E. Christensen.

Frk Anna Larsen.

Mette Kristensen, Boddum.

Magda H???dukle.

Købm. Jensen, Højslev.

Chr. Madsen, Hurup.

Jette Andersen

Ulla ?-? %Tage Ringgaard, Heltborg.

Svend Aage Madsen, Falck.

Fru Kjærgaard, Hurup.

Fru Schiffer, Svankjærgaard, Pr. Bedsted.

Carl Sørensen, Thygstrup.

Carl Ellemose.

Chr. Jensen.

Jens Henriksen, Gettrup.

Chr. Pedersen, Koldby.

Niels Chr. Larsen, Vestervig.

Rosengren Nielsen.

Folmer Jensen, Højslev.

Ruth Jensen.

Johannes Steffensen, Gundtoft.

Valborg Sørensen.

Sørensen, BadXXXXXX. Hurup. ??

Karl Pedersen, Lodbjerg pr. Vestervig.

Fru Hermansen, Hurup.

Peder Kristensen "Gramstrup" Vestervig.

Kamma Larsen, Doverodde.

Gdr. Jensen, Heltborg.

Johannes Hansen, Ydby.

Chr. Christensen, Ashøj.

Vigtor Møller.

Nørgaard Hansen, Hassing.

Vognmand Andersen, Krik.

Harald Jensen.

Kirsten Iversen.

Ove

Boghandler Graversen, Nr. Nissum.

Mogens Nielsen, Horsfeldt, Bedsted.

Hans Andersen, Hurup.

Søndergaard Madsen, Svindborg pr. Bedsted.

Gunnar Mogensen "Aagaard" Hassing.

Rie.

Elly Sund "Holmegaard" Ydby.

Mogens Andersen, Hørdum.

Nørgaard Hansen, Hassing.

Bager Krabbe, Hune Blokhus.

Gretha Sørensen, Hurup.

Søn af isenkræmmer Knud og Gundhild Poulsen

Chr. Nielsens enke, Sønderhå.

Niels Chr. Hansen, Randrup.

Anton Nicolajsen, Gettrup.

Niels Trankjær, Vestervig.

Bo Rasmussen.

Yulh Sørensen.

Konsulent Kristensen, Thisted.

Yulh Sørensen.

Gerhard Jensens søn, Hørdum.

Jensen.

Datter af Otto Buchave, Visby.

Svend Aage Snejstrup, Vestervig.

Frode XXXX

Mogens E. Pedersen, Svankjær.

Jan Madsen, Ettrup.

H.C. Liører, Bedsted.

Peter Eriksen.

Peter Eriksen.

Peder Pedersen, Ulsted.

Johannes Eriksen.

Katrine Pedersen, Visby.

Anne Fomsgaard, Ginnerup.

Børge Larsen, Villerslev.

Aage Boddum.

Jens Chr. Andersen, Hassing.

Skindhøj Pedersen, Hilligsø.

Anne Tandrup

Lærer Th. Jensen

Jens Bertelsen

Jens Bækhøj

Peter Thomsen

Henny Hansen.

Britta Olesen.

Anna Skårup, Gammelby. pr. Bedsted.

Bente Bangsgård Nielsen

Chr. Andersen

Tandlæge Nielsen

Tandlæge Nielsen

Samme som billede 1508.

1 dreng og 1 hund.

2 drenge + 1 får med 3 lam. Samme som billede 1521.

1 lille pige med hund.

Ukendt

Refererer til: Karen Nielsen.

Kr. Nielsen

Bo Rasmussen Taabel.

Svend Aage Christensen. Datter.

Kaj Børge Nielsen

Mogens Pedersen

Jens Merholm

P. Pedersen, Boddum.

Johanne Meldgaard, Hvidbjerg.

Bernhard Nielsen

Aase Sauriktie. Pårsvænget 44, Herning.

Georg Christensen, Lyngs.

Fru Jensen Elektricitetværket, Hurup. (Hurup Elværk)

Marie Thomsem, Randrup pr. Vestervig.

Madsen, Nørre Hvidbjerg.

Finn og Kurt Jensen

Odgaard.

Jens Chr. Jensen, Svankjær.

Karl Overgaard, Lundbo.

Niels Thomas Andersen, Ulsted.

Bager Nielsen, Krik.

Fru Kristensen, Hurup.

Fru Nanna Sørensen.

Vognmand Niels Christensen, Agger.

Peiter Søndergaard, Randrup.

Kr.Larsen, Vestervig.

Thorkild Mikkelsen, Lyngs.

Bodil Ringgaard, Bedsted.

Villy Slavensky, Vestervig.

Giltoft.

Børge Godiksen "Legaard" Bedsted.

Bent Svalgaard Pedersen, Spolum.

Knud Christensen, Serup.

Nikolaj Nielsen, Hurup.

A. Smed, Refs.

Frans Hove, Vestervig.

Fru Jensen, Hurup.

Knud Røge Sørensen, Refs.

Jens Chr. Olsen, Astrup Mark Bedsted.

Kirsten Madsen, Thygstrup.

Alfred Pedersen, Nessund.

Carl Chr. Jensen, Agger.

Fru Hyldahl, Hurup.

Anders Sander Jensen, Lodbjerg pr. Vestervig.

Ejler Bjerregaard, Hvidbjerg.

Kaj Nørbjerg, Trænkjær.

Per Hunskjær.

Herluf Østergaard Pedersen

Chr. Slot, Hvidbjerg.

Anton Jensen, Sdr. Ydby.

Anker Hornstrup. Ydby.

Chr. Slot, Hvidbjerg.

Martin Larsen, Uglev.

Marius Madsen, Villerslev.

P. Kristensen, Villerup pr. Bedsted.

Lars Amby, Hvidbjerg.

H.C. Andersen, Hurup.

Orla Thinggaard, Gl. Bedsted.

Egon Bang Larsen, Vestervig.

Gerhard Munkholm, Svankjær.

Jens Kristensen, Villerslev.

Anton Kristensen, Vestervig.

Kaj Møller, Hurup.

Peter Gade.

Fru Reda Steffensen, Hurup.

Else Kristensen, Hassing Central.

Fru Godiksen, Bedsted.

Chr. Christensen, Agger.

Henny Jørgensen.

Inger Lodahl.

Lilly Christensen, Vestervigvej.

Egon Nielsen, Agger.

Lilian Christensen, Heltborg.

Lilian Christensen, Heltborg.

Grethe Wigth, Vestervig.

Lilian Christensen, Heltborg.

Sigfred Nielsen.

Jens Søndergaard, Ginnerup.

Chr. Pedersen, Abbilgaard.

Fru G?brkæe, Ydby.

Søren Pedersen, "Ågård" Refs.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Bager Nees, Krik.

Helen Jensen, Heltborg.

Aage Boddum, Hurup.

Uddeler Nielsen, Hurup.

Ejner Sørensen, Vogntoft.

Graves Gramstrup, Heedegaarden pr. Bedsted.

Chr. L. Madsen, Boddum.

P. Chr. Boddom, Ydby.

Johan Madsen, Boddum.

Eigil Hove, Flarup.

Johannes Pedersen, Hilligsø.

Marius Andersen, Gettrup.

Sørensen

P. Chr. Sørensen, Vestervig.

Jens Peter Kjærgaard

Vera og Per Nielsen

Noteret til: Niels Olesen, Hellerød/ Rio Hansen.

Valdamar Christensen / Benthe

Noteret til: Tømrer Anders Sund, Østergade.

Noteret til: Vognmand Vilhelmsen. eller Andersen, Vestergade.

Noteret til: Jens Laursen Christensen.

Vibeke, Birgitte og Henrik

Ane-Marie Kjær

Anette Sandahl

Jette Poulsen

Ref. Til Henny Dalgård

Refererer til: Tage Christensen.

Refererer til Ella Smed

Refererer til Ella Smed.

1 lille pige - samme som 1708

1 lille pige - samme som 1709

1 lille pige

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille pige

1 lille pige

1 lille pige

lille pige

lille pige

lille pige

1 lille pige - udendørs.

5 børn - udendørs.

1 dreng i et lysthus.

4 små piger - udendørs.

5 børn - udendørs.

4 børn - udendørs.

Samme små piger som på 1504 - udendørs.

4 børn - udendørs.

3 unge piger - udendørs.

2 drenge leger i laden.

5 børn på en bænk - udendørs.

2 små drenge.

K. Pedersens lille pige - udendørs.

4 børn i skoven.

3 små piger - udendørs.

4 små piger - udendørs. Samme som 1570.

1 lille pige

2 små piger.

1 lille pige.

1 lille og 1 stor pige.

1 lille pige og 1 ung pige.

1 lille dreng

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

Peder Nielsen

2 små piger, samme som nr. 1133.

2 små piger, samme som nr. 1134.

1 lille barn.

1 lille dreng.

1 lille pige.

1 lille barn.

1 lille pige.

3 børn.

1 lille pige.

2 børn.

1 dreng.

1 lille pige.

3 små piger.

Aage Valdemar Kristensen, Gl. Bedsted.

De samme som på billede nr. 1041.

1 stor og 1 lille pige.

Arne og Tage Plougmann Poulsen

2 børn, 1 dreng og 1 pige.

1 ung pige.

Købmand Østergaard, Ydby.

5 børn.

4 drenge.

1 dreng.

Harry Josefsen, Villerslev.

Udendørsbillede af en lille pige.

Chr. Lauersen, Lyngs.

En lille dreng.

1 meget lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

Lærer Gram, Ydby

1 lille pige.

1 lille pige.

Anna Iversen, Agger.

3 små piger.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som nr. 955.

1 lille dreng.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som nr. 829 og 952.

1 lille dreng, den samme som nr. 829.

Martin Jensen, Ydby.

1 lille pige, den samme som nr. 950.

1 lille pige.

Anders Klostergaard, Snedsted.

1 lille pige, den samme som nr. 948.

1 lille pige.

1 dreng.

Chr. Lund Andersen, Doverodde.

1 lille pige.

1 lille barn.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som på nr. 885 og 886.

1 lille pige, samme som på nr. 887.

1 lille pige.

1 lille dreng, samme som på nr. 885.

Otto Johannesen, Bedsted.

1 lille dreng.

1 lille pige.

Mejerist Pedersen, Hurup.

1 lille barn.

Refsgaard.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige, samme som nr. 827 og 855.

Carl Jensen, Hvidbjerg.

1 lille pige, samme som nr. 827.

Børn af Niels Emil Christensen

Fru Nystrup, Hurup.

1 lille dreng.

1 lille pige.

Frode Eriksen.

1 lille pige.

Kr. M. Jensen, Vestervig.

Johannes Kristensen, Vestervig.

1 lille pige.

Mads Hvid, Flarup.

1 lille pige.

Aksel Kristensen, Hurup.

1 lille barn.

Dommerfuldmægtig Funding, Vestervig.

2 drenge, men intet negativ nr.

Marius Jensen, Hilligsø.

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Købmand Arnold ? Sørensens lille dreng.

Gartner Jensen, Hurup.

Hrr. Stauersbøl, Hurup.

Bager Nielsens lille pige.

Vagner Mortensen, Agger.

Jens Chr. Andersen

Ivar Johansens barn.

Sag??? Jakobsen, Hurup.

Holger Sunds søn.

Chr. Christensen, Villerup pr. Bedsted.

Ukendte

Dyrlæge Andersens søn, Bedsted.

Hans Knudsen, Hvidbjerg.

Savskærer Jensen, Krik.

Laurids Søndergaard, Ydby.

Marius Kristensen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Mads Graugaard, Handrup pr. Vestervig.

Salomon Salomomsen

Gartner Madsen, Hurup.

Slagterimedarbejder Peder Andersen, Hurup.

Peder Riis, Futtrup Heltborg.

Chr. Odgaard, Hvidbjerg.

Marius Poulsen, Boddum.

Storring Nielsen, Hurup.

Karl Tøgersen, Hurup.

Thomas Kjeldahl, Bubbel Mark.

Købmand Jensen, Hurup.

????????gaard.

Folmer Bendtsen, Hurup.

Hans Christensen, Jegindø.

Chr. Søndergaard, Vestervig Præstegaard.

Kontorassistent Inger Søndergaard

Anders Christian Krogsgaard

Lilly Jensen.

Ejnar Nielsen, Lyngs.

Emil Giltoft, Dover.

Fru Troelsgaard Slot, Karby.

Hartvig Nielsen, Svankjær.

P. Kristensen, "Østergaard" Visby.

Gunnar Madsen, Randrup.

Peder Riis "Gadegaard", Lyngs.

Bruno Thorsted, Taabel.

Johan Andresen, Guntoft.

Jens Jensen, Vesterby.

Lars Møller, Hvidbjerg.

Johan Andresen, Guntoft.

Robert Larsen, Hurup.

Kr. Daniel, Visby.

A. Bredahl, Hurup.

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Lis Früstück

Chr. Jørgensen, Visby.

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Niels Søndergaard, Madsted pr. Bedsted.

Bager Vestergaard, Gettrup.

Buskjær

Chr. Pedersen, Alildgaardsmark.

Lars Pedersen, Flarup.

Martin Pedersen, Bedsted.

Harry Hornstrup, Flarup.

Chauffør Gerhard Jensen, Hørdum.

Nyby, Vestervig.

Karetmager P. Jensen, Bedsted.

Chr. Lyngs, Lyngs.

Frank Adamsen, Krik.

Fru Kamma Hestbech, Ydby.

Fru Bogholder Bredahl, Hurup.

Emil Giltoft, Refs.

Niels A. Nielsen, Lyngs.

Alfred Vangsgaard Jensen, Ydby.

Magrethe Lyngs, Lyngs.

Hr. Fuglsang, Struer.

Chr. Galsgaard, Hellerod pr. Uglev.

Svend Erik Laursen, Doverodde.

Hanne Daniel, Bedsted.

Anders Jensen Pedersen, Sperring Pr. Sjørring.

Anders Møller, Ørum pr. Bedsted.

Elinor Nielsen, Thisted.

Peter Bedsted, Hvidbjerg.

Mads Leed Madsen, Thygstrup.

Karl Dybdahl Andersen, Kobberød.

Peter Bedsted, Hvidbjerg.

Chr. Jørgensen, Thygstrup.

Hr. Kandidel Engborg, Hurup.

Cykelhandler Andersen, Bedsted.

Kirstine Andersen, Boddum.

Forvalter Hansen, Krik.

Købmand Lauersen, Krik.

Anders Pedersen, Bedsted St.

Rlelke Brogaard, Vestervig.

Johan Mikkelsen, Thygstrup.

Edith St???.

Bager Vestergaard, Gettrup.

Peter Pedersen, Boddum.

Elly Heedegaard, Højgaard. Bedsted.

Henry Jensen, Gettrup.

Viktor Skindhøj Madsen

S. Andersen.

Chr. Nielsen "Skovhøjvang" Heltborg.

Uddeler Jensen, Lyngs Brugsforening.

Harry Poulsen, Ashøje.

Jens Fomsgaard, Kobberø.

Møller Jensen, Koldby.

Elisabeth Sørensen.

Hedvig Nielsen, Østre Toftlund.

Martin Kristensen, Ydby.

Gunner Elug, Agger.

Knud Rasmussen, Lyngs.

Hr. Christensen.

Niels Chr. Hansen, Bedsted.

Murer Fredrik Nielsen, Bedsted

Hilmar Andersen, Hurup.

Gartner Nielsen, Bedsted.

Hans Slot, Ydby.

Oskar R?????. Villerslev.

Bach Christensen Træholm, Hørdum.

Fru Nielsen, Hurup.

Døtre af Jens Chr. Knakkergaard

Anna Irene Mouritsen

Henry Josefsen, Villerup.

Tømrer Johannes Hansen, Ydby.

Isak Nielsen, Villerup pr. Bedsted.

Jens Chr. Christensen, Ginnerup.

Fru Ketty Pedersen, Hurup.

Skrædder Hardy Nielsen, Vestervig.

Elly og Åse Poulsen

Crarsten Pedersen, Hurup.

Hans Slot, Ydby.

Fru Overgaard, Hotel Vestervig.

Harald Krabbe, Dover.

Hanne Daniel Jensen, Randrup.

Viggo Kammersgaard, Kobberød.

Bisgaard

Købmand Frtts Thomsen, Tambohus, pr. Hvidbjerg.

Alfred Iversen, Svankjær.

Carl Ejnar Larsen, Vestervig.

Niels Andersen, Ydby.

Jens Jørgen Krog, Hørdum.

Johannes Kristensen, Vesterby pr. Vestervig.

Fru Riis, Futtrup.

Chr. Skaarup, Heltborg.

Jens Jensen

Edith Bovbjerg, Heltborg.

H. C. Andersen, Hurup.

Fru Grosser Overgaard, Hurup.

Hilmar Andersen.

Fru Skinhøj.

Niels S. Larsen, Agger.

Jens Larsen, Dover.

Mekaniker Chr. Madsen, Vestervig.

Karl Gramstrup, Villerup.

Nielsen

Sloth

Bager Jensen, Lyngs.

Laurits Jensen, Vestervig.

Theodor Hansen, Visbyå pr. Hurup.

Konrad Larsen, Gettrup.

Arnold Hove, Ginnerupgaard.

Uddeler Mikkelsen, Vestervig.

Alfred Poulsen, Strandgaarden, Oksenbøl.

Chr. Christensen, Hurup.

Niels Thomsen, Taabel.

Børn af Jens Notlevsen

Mekaniker Østergaard, Hurup.

Skomager Larsen, Svankjær.

Børn af Jens Notlevsen

Henry Mikkelsen, Thygstrup.

Jens Klemmensen, Heltborg.

Starch Lauritsen

Fru Nielsen, Ø. Toft??.

Kjeldsen

Slagter Mikkelsen, Vestervig.

Fru Nielsen, Ø. Toft??.

Anders Vestergaard, Bedsted.

Else Stenslunde

Nico Bødker.

Ingvard Nielsen, Visby.

Damefrisør Thora Nielsen, Snedsted.

?ghandas Larsen, Hurup.

Damsgaard

Jens Kristensen, Villerslev.

Jørn Jensen.

Gartner Andersen, Taabel.

Købmand Villiam Larsen, Villerslev.

Fru Vendelbo.

1 lille pige

Anna Marie Dam, Ginnerup.

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Anton Jensen, Dover.

1 lille pige

Anna Jensen, Søndergade, Hurup.

Gartner Larsen, Bedsted.

Erna ???derslev, Ydby.

1 lille pige

1 dreng

Tvillinger i barnevogn

Johannes Balsby, Sundby pr. V. Vildsund.

Erik og Helge Holm Andersen

1 dreng

Johannes Vimmerlund, Vestervig.

Lille pige

Laurits Skårup. Dover.

Kristensen, Agger.

1 pige

Købmand Larsen, Villerslev.

Politikontoret Frk. Jensen, Hurup.

1 dreng

Mads Hvid, Gjettrup.

Karl Dybdahl, Lyngs.

1 dame med lille pige

Mads Chr. Nielsen, Hørdum.

Poul Andersen

1 dame og 1 lille pige

Else Agersen "Blander" Bedsted.

Vestergaard

Et dødt barn i kiste

Karl Hansen, Trankjær.

Aksel Hvid Madsen, Hurup.

Et dødt barn i kiste

Dyrlæge Gregersen, Koldby.

Karen Margrethe Kristensen

Laurids Gade, Villerslev.

Et dødt barn i kiste

Mona

Christensen

Købmand Pedersen, Flovlev.

P. Kjær, Hurup.

Et dødt barn i kiste

Lærer Fogh, Boddum.

Et dødt barn i kiste

Kjær Sørensen, Hurup.

Korsgaard

Et dødt barn i kiste

Lærer Fogh, Boddum.

Valdemar Jensen, Thyholm.

Chr. Grønkjær, Taabel.

Chr. Mors, Lyngs.

Jens Jensen Fly, Villerslev pr. Hørdum.