Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (enkelt) kvinder

Emma Møller , Hassing.

Alma Nielsen, Villerup /Bedsted.

Espersen, Uglev.

Edith Eriksen

Marianne Bisgaard, Ullerup.

Hanne Vangsgaard.

Ellen Balle

Andrea Nielsen, Sindrup.

Mette Veisbjerg.

Anna Lauritsen, Vestervig.

Kirsten Høje Kristensen

Mathilde Hilligsø, Dover.

Hurup.

Dorthe Sørensen, Vesterby.

Vitta Lauritsen, Vestervig.

Mary Sørensen, Agger.

Frk Bright, Hurup.

Revisor Hald, Hurup.

Ann M. Hansen, Hørdum.

Petraq Sørensen, Morup Mølle.

Fru Mejeribestyrer Korsgaard, Doverodde / Hurup.

Mette Eliasen

Ingrid Jensen.

Agnes Hansen, Ydby.

Anna Lis Madsen.

Anna Haregaard, Hørdum.

Anders Johansen, Taabel pr. Vestervig.

Fru Fredriksen, Hørdum.

Salomon Sørensen, Hurup.

Anna Karlsen

Elly Knakkergaard Pedersen

Jens Jensen, Ginnerup.

Fru Henriksen, Hurup.

Fru Niels Christensen, Kobberød.

Agnes Eliasen, Boddum.

Lis Nielsen, Hotel Hurup.

Gerda Nielsen, Refs.

Hilda Kirk

Katrine Pedersen % Anton Overgaard, Thisted.

Nana Boje.

Kirsten Sørensen, Hvidbjerg.

Gudrun Borgholm, Lyngs.

Emma Vestergaard

Kristiane Pedersen, Boddum.

Marianne Pedersen.

Søren Vangsgaard, Hurup.

Sigrid Jensen Leed, Morup Mølle.

Lilly Nielsen

Ester Margrethe Nielsen

Grethe Past, Skagen.

Alice Nielsen

Anna Marie Ruby, Agger

Bodil Larsen, Dover.

Anna Pedersen, Ydby.

Karen Andersen, Rævbjerg, Vestervig.

Nora Bertelsen, Kjallerup / Bedsted.

Ester Poulsen, Vestervig.

Bodil Kristensen, Koldby Apotek.

Gudrun Skovsted, Bedsted.

Søren Vangsgaard, Hurup.

Mette Jensen Leed, Morup Mølle.

Andreas Lodahl

Kirsten Koldtoft

Grethe Past, Skagen.

Anna Elisabeth Egebjerg, Heltborg.

Fru Poul Nielsen, Bedsted.

Kristian Sørensen, Lyngs.

Grethe Jensen, Sindrup.

Eva Thomsen, Dover.

Kirsten Pedersen, Ydby.

Jytte Steffensen

Rigmor Bertelsen, Ørumby / Bedsted.

Viola Madsen. Hurup.

Dagmar Jensen, Bedsted.

Anna Madsen, Kjæstrup.

Olga Nielsen, Bedsted.

Fru Signe Pedersen, Agger.

Lene Vangsgaard.

Anne Mikkelsen, Vestervig.

Anna Thomsen

Marie Knudsen, Hurup.

Else Nielsen

Jens Chr. Sørensen, Refs.

Dagny Lund, Hvidbjerg.

Birgith Christensen, Lyngs.

Jens Poulsen Grund, Jegindø.

Birthe Lauritsen

Anna Nielsen

Anna Jensen, Vittrup pr. Bedsted.

Fru Magda Balch, Oksenbøl / Vestervig.

Marie Jensen

Else Søndergaard, Dover.

Ellinor Jensen

Jenny Kirk

Pastor Jepsen, Hvidbjerg.

Mads Poulsen, Jegindø.

Kamma Jensen.

Helene Kappel

Helle Lauridsen, Agger.

Lone Pedersen, Hurup.

Dagny Katrine Riis Vestergaard

Ida Madsen

Laura Mikkelsen, Hvidbjerg.

Agnes Hansen, Guntoft / Ydby.

Margrethe Nielsen, Ullerup.

Mads Poulsen, Jegindø.

Mie Pedersen, Ydby.

Elin Olesen

Maren Kirstine Vestergaard

Andelsbanken, Hurup.

Annie Larsen, Hilligsøe pr. Gettrup.

Edmund Larsen, Flovlev / Hvidbjerg. Mathilde Andersen, Barslev / Hvidbjerg.

Esther Hove, Bubbel / Hurup.

Ulla Nielsen

Dagny Nielsen, Heltborg.

Fru Klara K????p.

Marry Hansen, Bedsted.

Helene Klit, Hurup.

Rigmor Jensen, Brogaard.

Birgit Andersen, Andelsbanken, Hurup

Fru Skammelsen, Villerslev pr. Hørdum.

Stinne Christensen, Taabel Hede.

Kristiane Nielsen, Hørdum.

Marie Nielsen

Erna Jensen

Gerda Sørensen

Dorthea Gramstrup

Ingrid Skaarup, Kallerup.

Tove Kjersgaard

Viola Klemmesen

Marie Thomsen, Lyngs.

Astrid Pedersen, Ydby.

Else Sørensen, Ydby.

Agnete Katrine Madsen, Boddum.

Niels Slot, Ullerup.

Sigrid Nielsen, Ydby.

Ingrid Nielsen

Fru Larsen, Hurup.

Marie Møller, Villerslev.

Anna Marie Jensen, Hurup.

Fru Vangsgaard, Villerslev pr. Hørdum.

Bodil Thøgersen, Hurup.

Frk Else Christensen, Hotel Hurup.

Anna Thomsen, Lyngs.

Lea Jespersen

Axsel Søndergaard, Thyborøn.

Fru Chr. Høgh, Gundtoft / Ydby.

Fru Poulsen, Dover.

Inge-Lise Boddum

Else Stoktoft

Adolf Christensen, Ydby.

Signe Thinggaard Vestervig

Lilly Frost, Lyngs.

Hansine Hansen, Gundtoft / Ydby.

Katrine Klitgaard, Villerslev / Hørdum.

Nora Pedersen

Signe Klausen.

Jette Andersen, Hurup.

Lis Nielsen, Hassing.

Maja Holm, Vestervig.

Kirsten Hestbeck

Ingeborg Andersen

Murer Jensen, Hurup.

Frk Sørensen, Hurup.

Fru Chr. Nielsen, Ullerup / Hurup.

Thora Kristensen

Aase Christensen.

Slagter Poulsen, Bedsted.

Lisbeth Andersen, Hørdum.

Lis Kristensen "Teglgaarden" Vestervig.

Ludvigs/Toft?

Fru Postmester, ???

Jette Nielsen.

Elektri????? Jensen, Hurup.

Fyrmester Greve, Lodbjerg fyr / Vestervig.

Fru Hans Madsen, Ulsted.

Fru Madsen, Vestervig.

Karen Møller Tølbøl.

Helene Nørgaard, Oksenbøl.

Ellen Dam, Oxenbøl.

Mette Jensen, Trankjær.

Kirsten Frostholm (Nielsen)

Hanne Knorborg, Lyngs.

Dyrlæge Andersen, Bedsted.

Karen Pedersen, Trankjær.

Marius Bertelsen, Vestervig.

Klara Nørgaard

Anna??? Nees, Vestervig.

Ester Olesen, Hørdum.

Anita Grønhøj/Asta Grønkjær?

Birthe Kristensen, Hvidbjerg.

Aase Andersen, Vestervig.

Fru Ussing, Vestervig.

Fru Engkjær

Inger Lund Jensen

Birthe Frostholm

Johanne Raaby, Hvidbjerg.

Musse Nielsen, Koldby.

Edith Jensen, Hvidbjerg.

Fru Møller

Anders Møller Fogh, Skyum.

Inga Holm, Hurup.

Gudrun Nicolajsen, Ydby.

Oda Vestergaard.

Fru Jens Peter Jensen, Hurup.

Bodil Bertelsen, Hurup.

Elly Christensen, Villerslev.

Elisabeth Olsen.

Edith Krog

Fru Christensen, Hørdum Bageri.

Frk Mikkelsen, Vestervig.

Ellen Poulsen, Gudnæsgaard / Hørdum.

Johanne Agerholm, Boddum Mølle.

Dagmar Andersen.

E. Hartmann, Struer.

Karen Stauersbøl, Hilligsø.

Annete Overgaard, Hurup.

Frk Else Knudsen, Hurup.

Marie Jensen, Uglev.

Anna Skriver

Ester Jepsen

Helene Nielsen, Hurup.

Egon Bjerregaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Anne Lise Henriksen, Thygstrup.

Gyrup

Thora Kammersgaard, Hurup.

Else Østergaard Christensen

Anna Skarbæk, Lyngs.

Vita Schelle, Hurup.

Karl Dahlgaard, Snedsted.

Tinne Villesen

Frk A. Ubbesen, Lodbjerg / Vestervig.

Gudrun Kronborg, Lyngs.

Kirstine Jensen

Gunhild Sørensen, Hurup.

Anton Nielsen, Oddesund N.

Frk Krista Madsen, Huurp.

Frk Anna Knudsen, Bedsted.

Astrid Nielsen, Ydby.

Aase Ekmann

Karna Jensen

Helle Nielsen, Vestervig.

Martin Tilsted, Hurup.

Thorgaard, Søndbjerg.

Poul Kronborg, Lyngs.

Fru Rita Ghristensen, Hurup.

Ragnhild Jensen, Bedsted.

Kirstine Andersen, Oxenbøl.

Karen Hedegaard

Margrethe Nielsen

Else Dissing, Bedsted.

Anna Kjærgaard, Bedsted.

Anna Vittrup, Boddum Skole.

Stinne Larsen, Flarup.

Mette Johanne Sørensen.

Dora Andersen, Gettrup.

Fru Yde, Trankjær.

Minna Vestergaard

Margrethe Gregersen, Ydby.

Fru Hvid Madsen, Ginnerup / Hurup.

Astrid Nielsen

Elly Koldtoft

Laura Josefsen, Hurup.

Rosa Stensgaard.

Johanne Krogsgaard, Mejeriet Hurup.

Hanne Andersen, Hurup.

Inga Jensen (f. 1929), Hurup.

Frk Marie Christensen, Hurup.

Preben Kjær, Hurup.

Ellen Pauksen.

Dagny Nielsen, Thisted.

Anna Søndergaard, Dover.

Fru Albert Pedersen, Vogntoft pr. Vestervig.

Lis Jensen, Hurup.

Karen Houmark

Lærer Toftdahl, Vestervig.

Frk Else Dam, Boddum / Hurup.

Kristine Kobberød, Ørum / Bedsted.

Kirsten Houe Thomsen

Verner Enevoldsen, Dover.

Kaja Riis Larsen, Hurup.

Herluf Hjort Pedersen, Brydbjerg.

Fru Rasmussen.

Kirsten Gunnersen, Hurup.

Grethe Skalhede, Hurup.

Lis Knudsen, Skive.

Kirsten Houer "Hoelgaarden" Kobberød / Gjettrup.

Ella Christensen "Bjerregaard" Heltborg.

Frk Bæk, Hotel Hurup.

Bodil Ringgaard

Dagny Vangsgaard, Hurup.

Ella Jensen, Ydby.

Fru Chr. Jensen, Ginnerup / Hurup.

Karen ??? Doverodde Mejeri, / Hurup.

Ketty Hansen.

Nina Christensen.

Fru Lyngklip, Heltborg pr. Hurup.

Gudrun Valborg Pedersen

Ester Nielsen

Ellinor Christensen

Frk Elly Sørensen, Bedsted.

Husbestyreinde Else Larsen, Lyngs.

Kirstine Søndergaard, Boddum / Hurup.

Ellen Jensen, Hurup.

Helga Alstrup Christensen, Hassing.

Kristiane Madsen, Hvidbjerg.

Bodil Andersen

Inger Dahlgaard Jøgensen

Kirstine Berg, Ørumby.

Anna Nielsen, Ginnerup.

Elly Elvira Sørensen, Grurup.

Anna Poulsen

Fru Bager Poulsen, Hvidbjerg.

Bodil Andersen

Gudrun Oddershede, Villerslev.

Nanny S. Leth, Hurup

Fru Marius Nielsen, Astrup Mark.

Ellen Margrethe Pedersen, Bedsted.

Kirsten Amby, Randrup.

Karen Hilligsø, Barslev.

Helga Sørensen

Frk. Nielsen, Hurup.

Marie Jensen Nyby, Hurup.

Fru Peter Bach, Bedsted.

Erna Larsen, Spails / Bedsted.

Maren Eliasen, Boddum.

Else Andersen, Vestervig.

Fru Niels Jensen, Refshede.

Chr. Grønkjær, Krik.

Fru Tage Skovsted, Holstebro.

Frk Christensen, Boddum Præstegaard.

Kr. Kristensen, Visby.

Jytte Andersen, Hurup.

Marie Nielsen

Dorthea Kammersgaard

Jacob Jacobsen, Thygstrup.

Anny Lauerberg Madsen

Johannes Andersen

Johanne Hald, Ydby.

Fru Ravensgaard, Hurup.

Lillian ????, Vestervig.

Agnes Pedersen, Hurup.

Karen Østergaard, Trankjær / Vestervig.

Fru Dueholm Phillipsen, Kobberød / Gettrup.

Karen Houmark

Stinne Nielsen

Jens Martin Espersen, Odby / Uglev.

Rosa Mathilde Mikkelsen

Tinne Kjærgaard

Anna Høj, Hurup.

Fru Marius Jensen, Visby.

Hanne Liltoft, Hurup.

Klara Toftdahl

Elfrida Poulsen, Hurup.

Marie Nicolajsen

Kristine Jensen

Inger Lodahl.

Anna Poulsen, Heltborg.

Bodil Christensen, Hørdum.

Else Yde, Guld Gl. Ørum.

Elisabeth Kristensen, Gettrup.

P. Kristensen "Østergaard" Visby.

Inge Pedersen

Karen Højberg

Fru Jensen, Heltborg.

Fru Oskar Ringgaard, Lildbjerg / Hørdum.

Lodahl.

Lilly Poulsen, Hurup.

Vita Bisgaard

Else Møller, Gettrup.

Oda Jensen, Taabel.

Lis Christensen, Vestervig.

Jens Kobberød, Kjallerup.

Ove Graugaard, Hassing.

Mary Nielsen, Doverodde.

Irene Madsen, Guntoft.

Osvald Madsen, Guntoft.

Fru Hove, Vestervig.

Helga Sørensen, Bedsted.

Fru Andrers Jepsen, Lildbjerg / Hørdum.

Peter Jensen, Hvidbjerg.

Thorvald Jensen, Taabel.

Jens Kobberød, Kjallerup.

Ester Lauridsen, Svankjær.

Anne Lis Pedersen

Vita Ebsen, Taabel skole.

Lilly Gufersen, Refs.

Marie Andresen, Lyngs.

Signe Overgaard, Gammelby pr. Bedsted.

Fru Søren Overgaard, Refs pr. Hurup.

Ester Nielsen, Sindrup / Ydby.

Mejeribestyrer Nielsen, Bedsted.

Maja Christensen, Ginnerup.

Fru P. Ringgaard, Ettrup.

Petrea Balle

Fru Thomas Hansen, Taabel / Vestervig.

Karen Hougaard

Fru Odgaard, Hurup.

Erna Andresen, Lyngs.

Grete Sørensen, Hurup.

Tove Nielsen

Anna Zinker Nørgaard.

Peder Dam, Taabel.

Thilda Madsen, Hurup.

Ester Mikkelsen, Vestervig.

Johanne Balle

Marie Skovsted, Dover.

Mads Thomsen, Boddum.

Anna Søgaard, Gudnæs.

Fru Svalgaard Pedersen, Spolum.

Ellen Dusine Hansen

Anna Jensen, Hassing.

Mary Nielsen, Hurup.

Frk. Signe Christensen, Visby.

Peder Dam, Taabel.

Anna Christensen, Vestervig.

Fru Erik Holmgaard

Dorthea Kirsga?? Brandgaard, Ydby.

Hilma Gravesen

Helga Gramstrup, Hvidbjerg.

Kr. Korsgaard, Boddum.

Søndergaard, Thygstrup.

Linda Sveigaard.

Hanne Pedersen, Sygehuset, Vestervig.

Karen Andersen, Bedsted.

Birgitte Stensgaard, Hurup.

Eva Sørensen.

Karen Sørensen

Edith Sund "Kjæthuset" Vestervig.

Alfred Jensen, Sindrup / Ydby.

Kr. Mikkelsen, Vestervig.

Lis Nielsen, Hurup.

Karen Hougaard

Smed Stærk, Ydby.

Kaja Møller

Ellen Pedersen Ringgaard, Snedsted.

Karen Svalgaard, Ydby.

Elna Stensgaard, Kobberød.

Lis Mikkelsen, Vestervig.

Maja Nielsen

Fru Folsbang, Hurup.

Elna Billeskov, Lyngs.

Gerda Isaksen

Ebba Laurisen, Hilligsø Præstegaard.

Hertha Lings

Jens Henriksen, Svankjær.

Gerda Olesen, Randrup.

Valborg O. Sørensen, Refs.

Vognmand Verner Jensen, Lyngs.

Lærer Nielsen.

Dagny Andersen

Laurids Jensen, Flarup.

Tove Christensen

Mette Krog, Hørdum.

Helga Olsen, Bedsted.

Erna Hargaard, Hvidbjerg.

Hanne Houmøller, Hilligsø.

Bente Steffensen.

Dorit Giltoft.

Anna Marie Ringgaard.

Elly Nielsen, Bedsted.

Johanne Andersen, Hvidbjerg.

Frk Helga Nielsen, Ydby.

Fru L. K. Christensen, Hurup.

Anne Ruby Nielsen

Dagny Jensen, Dover / Ydby.

Margrethe Pedersen, Boddum.

Dagny Larsen, Hurup.

Dorthea Sørensen, Boddum / Hurup.

Fru Smed Frost, Vesterby / Vestervig.

Kirstine Kjærgaard, Adbølgaard / Hurup.

Inge Lise Jensen, Krik.

Kristina Sørensen, Ydby.

Fru Nikolaj Pedersen, Hurup.

Karen Poulsen, Odby pr. Uglev.

Ester Kristensen, Ørumby pr. Bedsted.

Inga Jensen

Ragnhild Nielsen, Randrup.

Fru Krogh, Hurup.

Karen Nielsen, Bedsted.

Oline Jensen, Agger.

Fru Karen Larsen, Refstorp / Hurup.

Margit Christensen, Vestervig.

Anna Magrethe Ting, Lyngs.

Ester Sørensen

Agnethe Grønvall Poulsen?

Magda Lavrsen

Murer Nørbjerg, Vestervig.

Fru H.C. Andersen, Hurup.

Kirsten Sørensen

Fru Karl Dybdahl, Kobberød / Gettrup.

Kirsten Kristensen, Vestervig.

Ebba Pedersen

Ruth Homann, Vestervig Hotel.

Marie Kli????, Svankjær.

Frk Sigrid Thøgersen, Kobberød.

Gudrun Hebsgaard, Uglev.

Fru Søren Toft, Styvel / Hvidbjerg.

Ella Kaagaard

Anna Gade, Visby.

Astrid Andersen, Lyngs.

Karen Nørgaard, Gjettrup.

Anna Borre, Uglev.

Fru Larsen, Bubbel Mark, Hurup.

Hansen el. Sørensen?

Frk Johanne Andersen Østergaard, Gettrup.

Fredrik Jensen, Gettrup.

Erna Madsen, Barslev.

Marianne Andersen, Uglev.

Tove Olsen, Søndbjerg.

Chr. Larsen, Vestervig.

Ragna Graversen, Krik.

Jens Kr. Jensen, Skaarup / Vestervig.

Arnold Amby, Flovlev.

Holger Kristensen, Boddum Præstegaard.

Ritta Steffensen, Vestervig Sygehus.

Inga Pedersen, Spolumgaard pr. Bedsted.

Fru Ruth Nielsen, Vestervig.

Paula Grundgaard, Ydby.

Fru Laurits C. Nielsen, Bedsted.

Alma Holm, Uglev.

Anne Graversen, Grurup.

Johannes Sørensen.

Anni Kjær, Heltborg.

Fru Poul Poulsen, Spangbjerg / Bedsted.

Hans Madsen, Skyum.

Marie Jensen

Gudrun Madsen, Ydby.

Gerda Thomsen, Hørdum.

Olga Jensen

Katrine Hoelgaard, Hvidbjerg.

Rita Jensen, Ydby.

Ida Boll, Randrup.

Nanna Lauritsen.

Fru Jens Peder Christensen, Astrup Mark / Hurup.

Jenny Nielsen, Hørdum.

Fru Eriksen "Søvang" Bedsted.

Anna Grethe Ringgaard, Ullerup.

Fru Meilkjær, Hurup.

Enkefru Jensen, Hurup.

Herbert Josefsen, Lyngs / Hvidbjerg.

Klara Kristensen

Peder Damsgaard, Uglev.

Fru Chr. Pedersen, Morup Mølle.

Signe Bisgaard, Hurup.

Eva Kristensen, Ydby.

Johannes Jensen, Staby pr. Ulfborg.

Fru Hoter Pedersen, Randrup pr. Vestervig.

Frk. Egebjerg, Heltborg.

Irene Madsen

Bodil Christensen, Hørdum.

G. Jørgensen, Bedsted.

Katinka Boddum, Hurup.

Anna Overgaard, Hørdum.

Ellen Balle

Signe Henriksen, Hurup.

Herbert Josefsen, Lyngs / Hvidbjerg.

Anna Elisabeth Sørensen

Vibeke Krabbe, Ydby.

Fru Steffensen, Hvidbjerg

Jette Jensen

Lis Kristensen, Vestervig.

Lone Olsen.

Alma Overgaard, Hørdum.

Helga Eriksen, Vogntoft.

Niels Hove Vestervig.

Fru Elektriker Jensen

Solveig Jacobsen, Hørsted.

Ane Poulsen, Hurup.

Frk. Jessen, Morup Mølle.

Henny Sveggaard, Vestervig.

Else Marie Pedersen, Uglev.

Margrethe Jensen

Anna Oline Jensen

Iris Pinderup "Apoteket" Hvidbjerg.

Birgit Jørgensen, Hvidbjerg.

Fru Chr. Pedersen, Morup Mølle.

Kirsten Kristensen, Vestervig.

Fru Klemmensen, Tygstrup pr. Vestervig.

Fru Josefsen, Dover / Hurup.

Frk. Jessen, Morup Mølle.

Rita Pedersen Agerholm, Thisted.

Marie Hansen, Heltborg.

Thomine Damsgaard

Hartmann eller Mortensen?

Hilda Olsen, "Søndergaard" Randrup.

Hanne Jensen

Gudrun Mikkelsen, Koldby.

Lis Knudsen.

Inger Bech, Svankjær.

Fru Chr. Madsen, Hurup.

Inger Pedersen, V. Røjkjær pr. Vestervig.

Helle Kristiansen, Vestervig.

Krabbe

Annette Rasmussen

Nanna Madsen, Thygstrup.

Fru Graversen, Vittrup.

Ketty Madsen.

Maskinmester Hansen, Nessund Øst.

Anine Nielsen

Kaj Krogsgaard Holmgaard, Ydby.

Fru Gerhard Nielsen, Bedsted. (Markusine).

Anna Nielsen, Bedsted.

Fru Dam, Thisted.

Gudrun Vestergaard, Hurup.

Chr. Nielsens Enke, Hurup.

Elinor Jensen, Lyngs.

Dagny Sørensen, Koldby Sygehus.

Fru Jacobsen, Morup Mølle.

Maren Kirstine Vestergaard

Chrisensen, Flarup.

Marie Steffensen

Ellen Jespersen, Heltborg.

Birthe Kock, Krik.

Erna Borgholm, Hvidbjerg.

Ester Kristensen, Hurup.

Karen Oxlund, Gettrup.

Karen Jensen, Sindrup.

Hanne Ludvigsen, Lyngs.

Fru Overgaard, Hurup.

Arnold Andersen, Krik.

Gertrud Borgholm, Torp / Lyngs.

Fru Dahl, Hurup.

Anna Hilligsø, Gjettrup.

Sørensen

Lise Lotte Thorsted, Agger.

Jakobsen, Søndbjerg Børnehjem.

Anna Marie Pedersen, Krik.

Anne Marie Ka???, Visby.

Eva Kristensen, Hurup.

Elvine Nielsen, Hurup.

Else Andersen, Taabel / Vestervig.

Fru Jens Chr. Poulsen, Boddum / Hurup.

Jenny Dam, Taabel.

Mona Jensen.

Signe Brandborg, Svankjær pr. Bedsted.

Gerda Sørensen, Vestervig.

Olga Olsen, Refs.

Edith Poulsen, Randrup.

P.V. Pedersen, Agger.

Lilly Jensen, Vestervig.

Olga Larsen

Dagny Poulsen

Lis Mikkeksen, Taabel.

Tove Vangsgaard.

Else Andersen, Trankjær.

Ester Elfrida Poulsen

Karen Madsen, Boddum.

Anna Christiansen, Hurup.

Margit Dahl Nielsen

Annette Jensen.

Frk. Pedersen, Hurup.

Gerda Poulsen, Hassing.

Inga Andersen, Ydby.

Ida Pedersen

Ragna Hove

Chr. Møller Madsen, Heltborg.

Fru Købm. Olesen, Vestervig.

Magrethe Stauersbøl, Hilligsø / Gjettrup.

Ingrid Kristensen, Dover.

Fru Karen Christensen, Ettrup / Hurup.

Fru Købm. Nystrup, Ydby.

Niels Kr. Olesen, "Irup Mark" Hørdum.

Astrid Christensen, Vilhelmsminde, Bedsted.

Mathilde Nordensgaard, Søndbjerg / Uglev.

Ester Jensen, Hurup.

Ingrid Søndergaard

Grethe Frederiksen

Gudrun Overgaard (d. 1987), Hurup

Mette Marie Madsen

Frk. Rasmussen, Thisted Sygehus.

Fru Harald Larsen, Hurup.

Johanne Andersen, Gammelby / Bedsted.

Bodil Slot.

Ane Kirstine Leegaard

Karen Poulsen, Refsbøl.

Fru Chr. Nielsen, Vogntoft pr. Hurup.

Fru Katrine Nielsen, Villerup / Bedsted.

Dagny Kristensen, Lodbjerg / Vestervig.

Mary Kristensen, Refs.

Fru Søren Sørensen, Villerup.

Mette Vangsgaard, Heltborg.

Karen Marie Christensen, Hurup

Margit Jensen.

Else Andrup, Vestervig Sygehus.

Jytte Moritsen, Brædstrup.

Anne Larsen, Jegindø.

Anne Magrethe Riis, Heltborg.

Mona Elisabeth Jacobsen (1953-), Skyum/Snedsted

Grethe Pedersen, Villerslev.

Lene Jensen

Annalise Pedersen, Hurup.

Fru Rasmussen, Thygstrup pr. Vestervig.

Elisabeth Vittrup

Grethe Andersen, Bedsted.

Nina Nørskov, Hvidbjerg.

Mary Pedersen "Kæret" / Frøstrup.

Olga Madsen, Hurup.

Kathrine Sigh

Bertha Notlevsen

Frk Jensen Smed, Bedsted.

Datter af Thomas Christensen.

Else Kristiansen, Bedsted.

Esther Madsen

Knud Hansen.

Erna Jensen, Bedsted.

Erna Madsen, Kallerup.

Helga Hyldahl, Ø. Skaarup / Vestervig.

Dagmar Andersen, Hurup.

Ellen Sørensen.

Emilie Kristiansen

Tove Andersen "Overgaard" Hørdum.

Anni Kammersgaard, Ydby.

Mary Kristiansen, Bedsted.

Karen Jensen Møller

Fru Niels M. Vestbjerg, Uglev.

Anna Hansen, Bedsted.

Steffensen

Kirstine Jacobsen, Vinderup.

Maja Jensen

Thora Christensen

Marius Andersen, Gettrup.

Serve?????, Konditoriet.

Jytte Irene Andersen

Anne-Lis Bjerregaard

Fru Peter Emil Kristensen, Agger.

Gudrun Kirkensgaard.

K. Andersen "Overgaard" Hørdum.

Frk Sørensen, Hurup.

Fru Jensen, Ulsted.

Eva Damsgaard, Jegindø.

Fru Christensen, Lodbjerg Pr. Vestervig.

Camilla Mortensen, Vestervig.

Fru Nesgaard Nielsen, Hassing.

Ida Nørgaard, Bedsted.

Olga Stenbjerg, Ydby.

E. Christensen, Vestervig.

Boisen, Taabel.

Helga Kristensen, Agger.

B. Nielsen, Hurup.

Mette Lykke "Kirkegaarden" Bedsted.

Jytte Stiggaard Sørensen, Irup.

Josefine Toft.

Grethe Sørensen, Bedsted.

Laura Nielsen

Fru Jens A. Christensen

Stinne Jensen

Solvej Sørensen, Morup Mølle.

Jenny Jensen.

Ruth Vedelø, Vestervig.

Mary Bisgaard

Chr. Jensen, Sevel / Uglev.

Vita Isaksen

Dorthe Klemmesen

Fru Købm. Møller , Doverodde.

Sigrid Isaksen

Eigil ??appe, Skaarup.

Dorthe Høje, Hørdum.

Gerda Andersen.

Karen J. Kristensen, Hvidbjerg St.

Frk Johanne Christensen, Guntoft / Ydby.

Anna Andersen, Bedsted.

Karoline Kirstine Hansen

Ester Vangsgaard

Frk Emilie Christensen, Guntoft / Ydby.

Chr. Christensen, Villerup.

Anna Andersen, Bedsted.

Lilly Nielsen

Johanne Hebsgaard

Maren Madsen, Vestervig.

Lilly Jensen % Viktor Johansen, Sønderhå.

Lis Johannesen, Taabel.

Karen Pedersen

Helga Poulsen, Vestervig.

Holger Madsen, Toftum Mark.

Th. Korsgaard, Lyngs.

Karen Harbo, Hurup.

Nikoline Kristensen

Ellen Poulsen, Korsgaard Refs.

Frk Mortensen, Apoteket Hurup.

Marie Graversen, Dover.

Marry Rysgaard, Villerslev / Hørdum.

Gudrun Jensen.

Elna Pedersen% Slagter Pedersen, Morup Mølle.

Karen M. Larsen, Vestervig.

Fru Svend Nielsen, Bubbelmark, Hurup.

Dorthe Lund, Dover.

Elna Nielsen, Hurup.

Anne Grethe Petersen

Fru Pauline Holler, Visby, Bedsted.

Ella Kjær Villesen

Anna Hilligsø, Vestervig.

Fru Molsgaard Larsen, Ydby.

Signe Nielsen, Dover.

Petra Sørensen, Morup Mølle Brugsforening.

Fru Karen Jørgensen, Visby, Bedsted.

Fru Madsen, Hurup.

Fru Molsgaard Larsen, Ydby.

Fru Aksel Madsen, Ydby.

Irene Thøgersen, Agger.

Thora Sørensen, Morup Mølle Brugsforening.

Johanne Raaby, Barslev.

Harald Thinggaard, Hørsted.

Abelone Odgaard

Karen Jensen, Hurup.

Fru Barber Pedersen, Morup Mølle.

Fru Niels Thomas Andersen, Ulsted, Vestervig.

Fru Anders Chr. Andersen, Bedsted.

Elise Jensen

Johanne Raaby, Barslev.

Paula Jacobsen, Hurup.

Thora Madsen

Else Nielsen, Bedsted.

Anna Mikkelsen, Refsgaard.

Anna Andersen, Boddum præstegaard, Boddum.

Dagny Dahlgaard

Anna Jensen

Grethe Mortensen, Thisted.

Frk Ahm, Hurup.

Grethe Christensen

Ellen Bülow, Hurup.

Jette Kjeldsen

Grethe Christensen, Bedsted.

Grethe Andersen, Flarup.

Ida Nielsen

Gerda Jensen

Anna Christensen "Lyngholm" Bedsted.

Dorthea Andersen, Hørdum.

Fru Drost, Ydby.

Lydia eller Elise??

Krista Josefsen, Ydby.

Henny Armby, Flovlev.

Marie Nørgaard, Ydby.

Karen Magrethe Poulsen, Villerup.

Birthe Jensen, Kallerup.

Lis Søe, Boddum/Hurup.

Enkefru N.E. Christensen, Hurup.

Metha Jensen, Boddum.

Maren Houmøller, Hilligsø.

Grethe Andersen

Jytte Armby, Flovlev.

Fru Hansen.

Fru Louise Larsen, Randrup / Vestervig.

Fru G. Nicolajsen, Hurup.

Inga Gramstrup

Lisbeth Tarb, Ørum Skole / Bedsted.

Ritta Espersen, Blidstrup Ungdomsskole, Ø Assels.

Fru Anna Pedersen, Vesterby pr. Vestervig.

Th. Thomsen, Vestervig.

Agnes Hove, Refs.

Anna Skriver

Mette Gramstrup

Lilly Christensen, Bedsted.

Anne Malene Mortensen, Barslev.

Grethe Pedersen, Hørdum.

Signe Sund

Thora Vestergaard, Bedsted.

Karen Pedersen, Vestervig.

Gudrun Thøgersen, Hurup.

Fru Skammelsen, Hurup.

Fredrik Jensen, Gjettrup.

Anna Nielsen.

Mona Jensen

Nora Jensen.

Fru Skinhøj, Hurup.

Kirstine Henriksen, Vestervig.

Gunhilda Kirstine Christensen

Sussanne Nielsen, Jestrup.

Karen Nielsen, Tvolm Ydby.

Inger Pedersen % Bager Vestergaard, Gettrup.

Fru Høier, Adbølgaard, Hurup.

Fru Thomsen, Lyngs.

Kristine Leegaard, Sønderhå.

Birgith Kammergaard.

Inger Christensen, Koldby.

Murer Frimer, Gettrup.

Fru Peter Jensen, Abildgaard Mark, Hurup.

Sonja Nielsen, Lyngby.

Lis Ruby Nielsen

Jenny Sørensen

Klinikassistent Sonja Juul Konge, Hurup

Maren Larsen, Ydby.

Lis Kristensen, Taabel.

Kathrine Henriksen

Inger Brændgaard, Refs.

Tove Christensen

Lene Ruby Nielsen

Fru Dorthea Jensen, Ydby.

Gramstrup Knudsen, Vestervig.

Ketty (Vang) Filtenborg Nielsen

Inge Marie Olesen.

Dora Laust.

Viggo Nesgaard, Refs.

Anna Christensen, V. Skaarup pr. Vestervig.

Else Yde, Refsgaard.

Inger Schjødt, Hvidbjerg.

Karen Jensen, Hurup.

Marie Larsen "Mærkedahl" Lyngs.

Else Nielsen, Hurup.

Sigrid Thomsen, Sennels pr. Thisted.

Ida Fredriksen, Hurup.

Else Dahl

Fru Kaastrup Hansen, Ørum / Bedsted.

Chr. Stensgaard, Refstorp.

Nanna Pedersen, Ginnerup.

Edith Jensen, Hvidbjerg.

Nanna Pedersen, Ginnerup.

Ragnhild Madsen, Thygstrup.

Johanne Jensen, Højvang.

Helene Kappel

Damefrisør Else Vium, Hurup, Thisted.

Maren Knudsen, Hurup.

Johanne Kirstine Vangsgaard.

Ida Søndergaard, Gettrup.

Søndergaard el. Skaarup?

Dagny Vestergaard

Fru Trandberg Hansen, Ydby.

Anna Møller, Villerslev.

Verner Dahlgaard, Hurup.

Fru Madsen, Hørdum.

Nanna Madsen, Spolumgaard.

Linne Handrup

Frk Vera Trandberg Hansen, Ydby.

Anna Thomsen, Lyngs.

Lene Vangsgaard, Heltborg.

Karoline Marie Pedersen

Vilhelm Sørensen, Grurup.

Anna Elisabeth Sørensen

Irene Bjerregaard, Ydby.

Mary Pedersen

Emma Mølgaard, Refs.

Laura Jensen / Fredrik Jensen, Gettrup.

Marie Lyngs, Lyngs.

Stine Andersen, Oxenbøl / Vestervig.

Else Stenslunde

Niels Konge, Hurup.

Annie Karoline Jes?????, Bedsted.

Anny Kristiane Møller

Charles Munk Andersen, Lyngs.

Mary Nørgaard, Hilligsø.

Merethe Smed

Ingrid Jensen, Hurup.

Else Hauberg, Gettrup.

Fru Sørensen, Sindrup / Ydby.

Johanne Poulsen

Frk Hansen, Bredgade.

Natalia Agergaard.

Alma Nygaard, Hurup.

Holger Hansen, Lyngs.

Paula Jakobsen, Hurup.

Kristine Villesen "Kobberødgaard" Gettrup.

Fru Chr. Sørensen, Adbøl pr. Hurup.

Lis Thomsen.

Fru Pedeersen Ydby.

Murer Graugaard.

Peter Møller, Lyngs.

Marie Pedersen

Kirstine Krabbe, Hassing / Hørdum.

Ingrid Agergaard.

Betty Andersen, Krogsgaard, Villerup pr. Bedsted.

Erna Thomsen, Trankjær.

Aase Bjerre

Gartner Jakobsens Enke, Bedsted.

Lydia Madsen

Margit Borgholm, Lyngs.

Anna Kristensen, Assens.

Agnes Andersen, Oxenbøl Skole.

Margrethe Brogaard.

Signe Petersen, Stenbjerg / Snedsted.

Frk Hansen, Vestervig Sygehus.

Fru Marius Olsen, Gl. Bedsted.

Kathrine Jensen

Else Marie Mouritsen

Gunner Pinborg, Hurup.

Inga Larsen % Købmand Kristensen, Gettrup.

Anna Pedersen, Agger.

Marie Pedersen "Nygaard" Madsted / Bedsted.

Anna Pedersen

Else Nicolajsen

Aksel Andersen, Hurup.

Bente Kongensgaard

Peder Andersen, Dover.

Fru Madsen, Heltborg / Hurup.

Ruth Jensen, Ydby.

Magdalene Jensen, Sindrup / Ydby.

Gerda Jensen

Skomager Sørensen, Hurup.

Fru Søren Jacob Jensen, Boddum.

Fru Slavensky, Hurup.

Jenny Pedersen, Hvidbjerg.

Fru Manufakturhandler Østergaard, Bedsted.

Lilly Kongensgaard, Ydby.

Odette Christensen

Valdemar Houlgaard, Hurup.

Fru Chr. Jensen, Gramstrup.

Edith Christensen, Skyum.

Gerda Kongensgaard, Ydby.

Gudrun Nielsen

Eva Søgaard

Fru Chr. Christensen, Bobbumbisgaardmark Boddum.

Anna Hansen, Hassing. Pr. Hørdum.

Mathilde Grøn Jensen, Skive.

Fru Vilhelm Christensen, Spolum / Bedsted.

Jenny Laustsen, Vestervig.

Mejeribestyrer Nielsen, Bedsted.

Laurids Kristensen, Hørdum.

Th. Thomsen, Vestervig.

Anna Jensen, Gettrup.

Fru Jespersen, "Rodenbjerg" Vestervig.

Sigrid Thomsen, Hurup.

Else Marie Pedersen, Boddum.

Grethe Christensen, Bedsted.

Else Hebel.

Oline Jensen, Taabel / Vestervig.

Maren

Frk Jensen, Villerup / Bedsted.

Fru Christensen, Bedsted.

Birgit ?????, Vestervig.

Anna Worm, Trankjær.

Skrædder Kristensen, Koldby.

Johan Andersen.

Grethe Eriksen

LILLIAN SEJERSBØL SØRENSEN

Skomager Nielsen, Koldby.

Fru Jens Marius Jensen, Ydby.

Fru Kjærgaard, Vestervig.

Edith Søgaard, Hurup.

Johanne Larsen, Lyngs.

Rosa Skriver, Ydby.

Karen Volmer, Jestrup.

Kirsten Olesen, Ydby.

Ester Nielsen, Villerslev / Hørdum.

Anne Lis Nielsen

Martin Andersens Datter.

Anna Bisgaard, Ørum / Bedsted.

Frostholm, Vestervig. ????

Fru Bylov, Heltborg.

Signe Sund.

Signe Andersen, Boddum.

Fru Jens Sørensen, Over Astrup / Hurup.

Kirstine Iversen, Hurup.

Mette Knudsen, Lyngs.

Banevaqt Pedersen, Vogterhuset, Hurup.

Jytte Balle, Hurup.

Johanne Pedersen

Inger Vangsgaard, Dover.

R. Nielsen.

Ellen Jensen, Ydby.

Grethe Helbjerg, Bedsted,

Magrethe Slot, Hvidbjerg.

Anna Jensen, Sindrup / Ydby.

Gerda Pedersen

Marie Hummelshøl, Taabel.

Elin Nielsen.

Karin Smed, Lyngs.

Fru Jensen "Ny Lyngklip" Heltborg.

Gudrun Madsen, Ydby.

Fru Aage Christensen, Hurup.

Emma Pedersen

Artur Christensen, Vestervig.

Marie Madsen.

K.E. Jensen.

Lone Pedersen, Hurup.

Jytte Andersen.

Stinne Olsen, Sinmerup.

Frk Pedersen, Taabelbjerg / Vestervig.

Else Palm Nielsen, Bedsted.

Lærer Mette Thomsem, Tvorup Skole / Thisted.

Olga Lydia Christensen

Elly Sørensen

Viviean????????.Randers.

Else Palm Nielsen, Bedsted.

Lærer Ruth Thomsen, Tvorup Skole / Thisted.

Petrine Kristensen

Signe Clausen, Thygstrup.

E. ?? Søgaard, Ullerup.

Anna Nielsen, Refsgaard, pr. Hurup.

Anna Andersen, Ettrup.

Fru Karla Nørgaard, Sønderhå / Hørdum.

Frida Josefsen, Dover / Ydby.

Dora Früstück

Frk. Klemmensen, Vestervig Sygehus.

Lis Søndergaard

Lis Svalgaard Pedersen

Margith Jensby.

Chr. Jensen, Heltborg.

Fru Leif Jensen, Hørdum.

Birgit Ege.

Gerda Olsen, Hilligsø.

Frk. Olsen, Vestervig Sygehus.

Holger Hansen, Lyngs.

Aase Christensen.

Karla Jensen.

Marie Salomonsen Nessund,

Henny Møller

Helga Vostrup, Svankjær / Bedsted.

Fru Pedersen, Ydby.

Maja Ohlsson

Bente Larsen, Vestervig.

Fru Søren Sørensen, Doverodde.

Jens Chr. Jensen, Morup Mølle / Bedsted.

Kristiane Henriksen, Thygstrup.

Frk Randi Hansen, Hvidbjerg.

Mary Overgaard, Bedsted.

Edit Olsen, Vestervig.

Lis Mortensen, Agger.

Magrethe Møller, Misionshotellet Hurup.

Jane Jensen, Hotel Vestervig.

Vitta Boddum, Refstorp.

Frk Anna Langgaard, Hurup.

Asta Baun

Karen Jensen

Gudrun Lauritsen, Vestervig.

Anna Mouritsen, Barslev / Hvidbjerg.

Lilli Mølgaard, Svankjær.

Grethe Olesen, Agger Badehotel.

Frk Iversen, Hurup.

Herdis Sørensen.

Anna Langballe, Grurup.

Niels Søndergaards Enke, Villerup / Bedsted.

Mette Marie Andersen, Ydby.

Inger Vangsgaard

Thea Nørgaard Nielsen.

T. Elisa ???sko, Hurup.

Eva Iversen, Bækmarksbro.

Marianne Holmgaard, Heltborg.

Elisabeth Egeberg, Hurup.

Fru Chr. Mikkelsen, Hilligsø / Gettrup.

Fru Kjær. Overassistent Inga Korsgaard, Dover/Hurup

Elsebeth Kreilgaard, Odby.

Enkefru Nielsen, Hurup.

Elna Damgaard, Jegindø.

Fru Nielsen, Sønderhå / Hørdum.

Agnes Thrane Hansen

Karen Nørgaard

Emilie Lyngbæk

Agnes Thisted ,Hurup.

Ellen Harbo, Refs.

Karen Kreilgaard, Odby.

Karen Jensen, Spolum pr. Bedsted.

Øsrergaard, Hurup.

Fru Christensen, Astrup Mark / Hurup.

Agnete Dam, Dover / Hurup.

Edmund Larsen, Ullerup.

Grethe Hancke

Jette Graulund, Bedsted.

Anders Svaneborg, Hørdum.

Frk Dagmar Kobberød, Hurup.

Fru Gartner Kaj Jensen, Hurup.

Hanne Andersen, Bedsted.

Ester Poulsen, Morup Mølle Kro.

Ebba Sørensen, Horsfeldt / Bedsted.

Ellen Bangsgaard.

Ellen Hancke

Bodil Sabro

Fru Marius Christensen.

Lilian Vestergaard, Spails / Bedsted.

Frk Maja Nielsen, Hurup.

Marie Christensen

Elly Sørensen

Emma Sørensen, Horsfeld / Bedsted.

Elvine Henriksen

Fru Madsen, Bedsted.

Anna Kristensen, Vester Skaarup.

Fru Hansen, Visbyå / Hurup.

Lis Baisen, Gudnæs / Hørdum..

Krogsgaard

Karen Marie Christiansen, Jegindø.

Frk Nissen, Sygehuset / Vestervig.

Fru Andersen, Gl. Bedsted.

Krogsgaard

Karen Sofie Nielsen, Bedsted.

Maren Rimmer, Jegindø.

Anna Knudsen, Hurup.

Edith Nielsen Vangsgaard, Villerslev pr. Hørdum.

Elna Christensen, Bedsted.

Rigmor Nielsen,Hvidbjerg.

Bodil Jensen, Hurup.

Fru XXnanda Lodborg, Stagstrup / Hørdun.

Fru Chr. Andersen, Thygstrup / Vestervig.

Inger Clausen

Maren Krogsgaaed, Ettrup.

Johannes Jensen.

Ella Roursgaard

Linda Jensen, Ydby.

Anna Lise, Bedsted.

Agnethe Kirk, Grurup / Bedsted.

Helga Hilligsø, "Refsgaard" Hurup.

Richard Vestergaard, Grurup.

Viggo Neesgaard.

Peder Thøgersen, Agger.

Viggo Pedersen, Bedsted.

Signe Skovsted, Bedsted.

Grethe Gramstrup, Bedsted.

Elly Klemmensen, Sygehuset Vestervig.

Peder Thøgersen, Agger.

Fru Jensen, Visby pr. Bedsted.

Fru Lund Larsen, Bedsted.

Måske...

Gudrun Sigh

Vera Møller, Svankjær.

Laurids Jensen, Flarup.

Anna Elisabeth Sørensen, Horsfeldt / Bedsted.

Ane Elsine Hald

Erna Danielsen

Anna Margrethe Andersen, Ydby.

Tove Søndergaard.

Frk Amigers, Lodbjerg Fyr pr. Vestervig.

Fru Henriksen, Ø. Ulsted Vestervig.

Grethe Houmøller, Hurup.

Søndergaard, Dover.

Marie Andersen, Nørhå / Snedsted.

Lyngesen, Bedsted.

Inger Støvring Nielsen

Hanne Christensen, Bedsted.

Klara Nielsen, Kobberød.

Ingrid Madsen, Uglev.

Fru Harbo, Hurup.

Fru Madsen

Peter Ludvigsen, Jestrup / Hvidbjerg.

Henny Kruse, Lyngby.

Alvilda Vang, Floulev.

Magda Larsen, Vestervig Sygehus.

Katinka Nesgaard, Ydby.

Inger Frøkjær

Fru Vangsgaard, Sønderhå.

Frk Krejberg, Ginnerup.

Thea Korsgaard, Hurup.

Edith Pedersen, Hurup.

Fru Knudsen ??, De gamles hjem Vestervig.

Tove Gramstrup

Meta Møller, Hurup.

Tove Gramstrup

Rosa Odgaard

Ida Rose Sørensen, Vestervig.

Dagmar Andersen, Vestervig.

Fru Asta Vestergaard, Guntoft / Ydby.

Marian Møller, Hurup.

Katrine Kjær, Hurup.

Dorthea Sørensen, Østreallé Hurup.

Karla Jensen, Vestervig.

N.P. Madsen, Boddum.

Maren Bertelsen

Erna Pedersen, Missionshotellet, Hurup.

Elna Nielsen, Holte.

Katrine Andersen, Hotel Vestervig.

Anni Holm (gift Thøgersen), Vestervig.

Fru Plougmand, Bedsted.

Lilly Olsen

Svend ??, Gettrup.

Anna Sørensen, Missionshotellet, Hurup.

Rigmor Hansen

Anna Nielsen, Gl. Bedsted.

Karin Kjeldsen

Inger Nielsen, Svankjær.

Johanne Munk.

Elisabeth Larsen, Refstopmark.

Marie Nørgaard, Ydby.

Ingelise Pedersen, Hassing.

Ellen Ølholm / Stationsmester Masbøl.

Frk Pedersen, Boddum Præstegaard.

Tove Thomsen

Gerda Madsen.

Inger Christensen

Svend Stensgaard, Vestervig.

Mary Riis, Ginnerup.

Mary Madsen, Villerslev.

Astrid Nørgaard, Hørdum.

V????? Vangsgaard, Visby.

Fru Anton Jensen, Rodenbjerg / Vestervig,

Sigrid Pedersen, Kobberød.

Knud Nielsen, Bedsted.

Inga Thomsem, Lyngs.

Thilda Madsen, Hurup.

Skomager Lorentsen, Hurup.

Birthe Nielsen, Hurup.

Karen Johanne Poulsen

Kirstine Amby, Dover.

Birgit Vangsgaard

Kirstine Thomsen, Lyngs.

Karen Dybdahl, Grurup.

Metha Jensen

Britta Iversen

Erna Kristensen, Stagstrup pr. Hørdum.

Gudrun Thøgersen, Hurup.

Fru Jensen, "Skibstedgaard" Ydby.

Gerda Larsen

Fru Harald Krabbe, Ydby.

Ingeborg Damsgaard

Birgit Nielsen, Gl. Bedsted.

Signe Larsen

Fru Kallesø, Hurup.

Jenny Breinholt Bach

Doris Christensen, Koldby.

Elin Nielsen, Gl. Bedsted.

Chr Pedersen, Gudnæs.

Grethe Torp, Søndbjerg Skole, Uglev.

Ida Nielsen "Sønderbjerregaard" Bedsted

Signe Tandrup

Thea Gramstrup, Bedsted.

Fru Haagaard, Ørum / Bedsted.

Hornstrup eller Clausen?

Birthe Christensen.

Lars Didriksen, Sønderhå / Snedsted.

Herdis Jensen, Lyngs.

Fru Kanstrup, Hunskjær / Bedsted.

Ruth Andersen

Vera Jensen "Hebsgaard" Lyngs.

Ruth Poulsen, Gl. Bedsted.

Astrid Rasmussen, Thygstrup.

Nielsen eller Jensen?

V?? Jensen, Refstorp.

Aksel Jensen, Astrup Mark.

Inger Jensen, Refsbøl.

Fru Niels Jensen

Jens Chr. Sørensen, Taabel / Vestervig.

Mette Klemmensen, Lyngs.

Karen Christensen.

Irene Dam, Klosterhedegaard, Hurup.

Tage Ringgaard, Heltborg.

Fru Gartner Andersen, Taabel.

Jens Andersen, Toftum Mark.

Mette Kristiansen

Alma Emile Nielsen, Lyngs.

Mælkehandler Mortensen.

Stinne Jensen, Ulsted Vestervig.

Dyrlæge Paash, Hurup.

Lilly Poulsen, Bedsted.

Johanne Møller

Else Jensen.

Frk Gerda Jensen, Hurup.

Bodil Høuj????, Villerslev.

Fru Christiansen, Grurup / Bedsted.

Lis Kristensen, Vestervig.

Fru Mekaniker Vestergaard, Vestervig.

Johanne Hebsgaard

Ellen Bjerregaard

Ruth Møller, Hurup.

Fru Aage Hyldahl, Villerslev.

Maja Jensen, Vestervig.

Ester Nielsen, Lyngs.

Karen Nielsen, Bedsted. Datter af Niels P. Nielsen.

Inger Winther

Clara Jensen

Inge Olsen, Bedsted.

Erik Bech "Neder Astrup" Hurup.

Marie Hansen, Boddum.

Grethe Madsen, Vinderup.

Else Hilligsø

Tikla Rimmer, Uglev.

Fru Munch, Refs.

Gitte Hansen.

Gerda Langaard, Villerslev.

Fru ?????, Hurup.

Kristina Nielsen, Habæk / Bedsted.

Inger Riis, Uglev.

Kirstine S. Christensen, Hørdum.

Signe (Hviid) Madsen, Abildgaard Mark / Hurup.

Lis Christensen, Hurup.

Else Østergaard, Visby.

Rikke Christensen.

Inger Jensen, Bedsted.

Verner Andersen

Peder Sørensen, Thygstrup.

Kirsten Kristensen, Krik.

Petra Kristiansen.

Edel Kobberø, Hurup.

Lillian Christensen, Sindrup.

Fru Graugaard Andersen "Nyvang" Refs / Hurup.

Købm. Knud Nielsen, Vestervig.

Kirstine Hansen, Randrup.

Fru Søren Tandrup, Bedsted.

Jonna Sørensen, Heltborg.

Inga Nielsen, Bedsted.

Jacob Jensen, Ullerup.

Karen Rigmor Kjærgaard Andersen.

Hanne Daniel, Hotel Bedsted.

Vera Larsen, Alborg.

Karl Jensen, Vestervig.

Tove Møller

Frk Madsen, Konditoriet, Hurup.

Signe Kristensen, Ydby.

Tage Christensen, Gund???.

Anna Marie Lyngklip

Annette Jensen

Jensine Nielsen, Visby.

Fru Chr. Imersen Kristensen, Villerslev.

Fru Niels Chr. Jensen, Dover.

Alfred Christensen, Taabel / Vestervig.

Karen Troelsgaard, Gettrup.

Karen Pedersen, Hørdum.

Agnete Guld "Gammel Ørum" Bedsted.

Bente Weisbjerg, Grurup.

Bodil / Nicolaj Hansen, Vogntoft.

Ellen Nordentofte, Koldby.

Signe Guld "Gammel Ørum" Bedsted.

Vilhelm Nielsen, Gl. Bedsted.

Else Moritsen, Villerslev.

Katrine Hansen, Agger / Vestervig.

Karen Vestergaard

Lis Bach

Jannie Pedersen, Hurup.

Viggo Leed, Hurup.

Damefrisørinde Frk. Rasmussen, Hurup.

Fru Knudsen, Hurup.

Annaniea Steffensen

Frk Johansen, Bedsted.

Fru Verner Jørgensen, Hurup.

Lilian Sørensen, Flarup.

Lis Heerdgaard Johansen, Taabel.

Inger Handrup

Grethe Jensen.

Anna Thomsen, Tvolm pr. Ydby.

Rigmor Frimer, Ydby.

Henning Mortensen, Vestervig.

Esther Jensen, Hurup.

Elna Præstegaard.

Fru Larsen, Gl. Bedsted.

Johanne Larsen

Inga Kristensen, Vestervig.

Doris Frandsen

Steffensen, Hurup.

Guda Kristensen, Boddum.

Fru Børge Nørgaard, Hurup.

Frk Astrid Larsen, Hurup.

Margit Hansen.

Marius Hougaard, Sønderhå.

Else Nielsen, Bedsted.

Fru fiskehandler Thøger Andersen, "Fiskehallen", Hurup.

Metha Jensen

Anne Larsen, Jegindø / Hvidbjerg.

Stengaard, Gettrup.

Anna Jensen.

Birgitte Jørgensen

Ida Kristensen, Boddum.

Ida Henriksen

Sidsel Jensen, Jegindø / Hvidbjerg.

Kirstinne Poulsen, Bedsted.

Magarethe Andersen, Visby pr. Bedsted.

Stinne Jensen, Doverodde.

Marianne Lodahl, Hurup.

Fru Hummelshøj, Ydby.

Anni Koldtoft

Rourgaard

Karen Jensen, Vestervig.

Ingrid Pedersen, Hassing.

Elly Koldtoft

Inger Hilligsøe. Dover.

Fru Svenning Pedersen, Heltborg / Hurup.

Inge Lise Glouiske, Ullerup.

Lavrids Jensen, Ø. Assel Mors.

Fru N.P. Andersen, Heltborg.

Kirstine Jensen, Doverodde.

Meta Kristensen, Gettrup.

Olga Nielsen, Hurup.

Niels Lund Jørgensen.

Dagny Dahlgaard

Rita Bonde, Agger Badehotel.

Bo / Elin Jensen, Hørdum.

Anna Møller Skaarup

Kristiane Nielsen, Dover / Ydby.

Dagmar Sørensen, Hurup.

​​​​​​​Karen Elise Knudsen

Jenny Pedersen, Ginnerup.

Fru Sørensen, Hurup.

Christine Christensen, Bedsted.

Benny Nygaard, Serup.

Fru Nielsen, Sdr. Ydby.

Krista Graugaard, Hassing.

Helga Andersen el. Kirsten Houe Thomsen?

Fru Sinne Büllov, Ullerup.

Gudrun Andersen

Maren Kathrine Lyngklip

Jytte Kristensen, Vestervig.

Ellen Christiansen, Hurup.

Anna Lykke, Ashøjgaard, Hurup.

Alice Larsen, Vestervig.

Ellen Handrup

Ellen Jensen, Agger / Vestervig.

Damefrisør Bodil Sørensen, Hurup

Asta Madsen.

Anne Marie Pedersen, Heltborg.

Hilda Andersen "Vejlegaard" Vestervig.

Karin Pedersen, Grurup / Bedsted.

Marie Graugaard, Hassing.

Fru Chr. Pedersen, Visby / Bedsted.

Asta Elionora Boddum

Maren Pedersen

Frk Ellen Magrethe Andersen.

Johanne Møller, Bedsted.

Ruegaard, Hurup.

??Line Larsen.

Frk E. Poulsen, Horsfeldt / Bedsted.

Ellen Jensen

Fru Kristian Breum, Bedsted.

Fru Nielsen Christensen, Horsfeldt / Bedsted.

Else Poulsen.

Fru Evald Nielsen, Dover.

Ketty Bertelsen, Tygstrup.

Stella Clemmensen, Hunskjær / Bedsted.

Fru Niels Chr. Nielsen, Visby / Bedsted.

Fru Pastor Vulf, Visby.

Ketty Bertelsen, Tygstrup.

Fru Maler Jensen

Elev Maren Madsen, Sygehuset Nykøbing Mors.

Agnes Christensen, Visby / Bedsted.

Jette Nielsen, Hvidbjerg.

Tove Jensen, Koldby.

Minna Hansen, Bedsted st.

Maja Mortensen, Vestervig.

Louise Pedersen, Ydby.

Fru Lærer Johansen, Sønderhå.

Joan Th?????.

Kirsten Spanu????, Vestervig.

Fru Møller Madsen, Randrup / Vestervig.

Marianne ?????.

Rita Thomsen.

Marie Alstrup, Thygstrup.

Gerda Rasmussen

Anna Nielsen, Bedsted.

Vilhjelm Jensen / Frk. Jensen, Randrup.

Bodil Jensen.

Fru Skaarup, Gammelby / Bedsted.

Marie Jensen, Vestervig Sygehus.

Aase Nederby.

Lilly Sørensen, Vestervig.

Gudrun Skaarup, Gammelby / Bedsted.

Sigrid Jørgensen, Taabel.

Ella Højbjerg Carlsen.

Fru Anton Olsen, Ydby.

Fru Lærer Søndergaard.

Hedvig Sørensen

Fru Viggo Hove, Boddum / Hurup.

Solverg Jensen, Vestervig.

Fru Bertelsen, Hurup.

Else Madsen, Hurup.

Maren Bang, Hørdum.

Hilda Pedersen

Fru Chr. Christensen, Visby / Bedsted.

Agnes Kristence Sørensen

Ellen Kristensen, Hvidbjerg.

Fru Nielsen, Lyngs.

Hanne Larsen.

Overportør Krabbe, Bedsted.

Fru Jensen, Hurup.

Lisbeth Vangsgaard, Ydby.

Anna Louise Sørensen, Vibyhus, Viby.

Anna Dahlgaard, Ydby.

Karen Sund.

Jens Peter Laugesen.

Frk Pedersen, Vittrup.

Valborg Sørensen "Vesterlund" Ettrup / Hurup.

Edith Olsen, Hurup.

Fru Poulsen, Refs.

Anna Korsgaard, Gettrup.

Nancy Edele Andersen, Flarup.

Ester Nielsen

Fru Lærer Søndergaard.

Hedvig Toft, Futtrup.

Vera Nielsen, Lyngs.

Esther Jørgensen, Visby.

Bodil Marie Gramstrup

Sørensen, Agger.

Fru Thomas Thomsen, Heltborg / Hurup.

Dorthe Olsen.

Bislev, Hurup.

Oline Sørensen

Anna Christensen, Vestervig.

Anna Christensen, Vestervig.

Rosita Dahlgaard, Hurup.

Fru Johannes Pedersen, Vittrup / Bedsted.

Frida Madsen, Boddum.

Helen Bak, Gundtoft.

Niels Chr. Olsen, Irup Mark / Hørdum.

Fru Meta Søndergaard, Ydby.

Johanne Jensen, Boddum.

Marie Pedersen, Kobberød.

Fru Laurids Larsen, Heltborg / Hurup.

Dagmar Ernst, Ydby.

Inger Christensen.

Johanne Christensen

Stinne Nielsen, Bedsted.

Rigmor Ernst, Ydby.

Laila Jensen.

Fru Vestbjerg, Uglev.

Kristine Christensen

Kirsten Kobbersmed, Uglev.

Elisabeth Nielsen, Vestervig.

Ellen Klemmensen, Heltborg / Hurup.

Tove Lütshøft Kristensen, Koldby.

Fru Johan Sørensen, Heltborg / Hurup.

Karla Kristensen, Hurup.

Gudrun Nielsen, Hurup.

Inger Lauridsen

Edel M. Nielsen, Vorbasse.

Frk. Ester Jørgensen, Taabel.

Lydia Pedersen, Ydby.

Kirsten Hove, Bedsted.

Anna Madsen, Ejstrupholm.

Fru Jensen, Hurup.

Margrethe Larsen, Gettrup.

Fru Brinch, Bedsted.

Fru Evald Kristensen, Tvolm / Ydby.

Fru Rossing

Frk Bakker, Thisted.

Marie Smith, Helgenæs, Mols.

Thora Madsen

Fru Andreas Jensen, Oxenbøl / Vestervig.

Frk. Holmgaard, Irup.

Ida Vestergaard, Bedsted.

Bente Iversen.

Frk Rasmussen, Hurup.

Maren Knudsen, Hurup.

Marie Nielsen

Frk Agnes Pedersen, Hurup.

P. Pedersen, Refs.

Frk Rasmussen, Hurup.

Jytte Gellad, Grurup Vestergaard.

Anna Nielsen, Koldby.

Fru Jensen, Hurup.

Katrine Kristensen, Hurup.

Inge Søndergaard

Grethe Espersen.

Frk. Sørensen, Vesterlund / Hurup.

Arne Lind Madsen, Hilligsø.

Erna Madsen, Dover.

Grethe Larsen, Jegindø.

Else Nielsen, Vestervig.

Marie Sigh, Hilligsøe.

Else Tandrup, Ny Ørum.

Anna Andersen, Gammelby / Bedsted.

Dorthea Mintholm, Skårup.

Dorthea (Thea) Kjeldsen

Ella Hansen, Vestervig.

Maren Nørbjerg, Vestervig.

Fru Peter Andersen, Villerup / Bedsted.

Ester Sørensen, Nr. Højskole, Lemvig.

Metha Andersen

Krista Korsgård

Inger Fogh.

Dorothy Eriksen, "Søvang" Bedsted

Signe Christensen, % Bager Hansen, Morup Mølle.

Else Dam, Taabel.

Anna Nielsen, Ulsted.

Marie Brandsholm, Lyngs.

Klara Kristensen, Hilligsøe.

Marius Madsen, Spangbjerg.

Estrid Hansen, Thygstrup.

Klara Nielsen, Hurup.

Maja Jensen, Taabel.

Anna Petersen, Vestervig.

Connie Mohrsen

Kristine Jensen, Nes pr. Karby.

Metta Pedersen.

Ingeborg Jensen, Oddesund.

Viola Mikkelsen, Bedsted.

Chr. Stærk, Refstorp.

Ingeborg Jensen, Vestervig.

Fru Jacob Pedersen, Bedsted.

Jytte Søeberg-Sørensen

Edel Olsen, Thisted.

Anna Jensen, Hassing.

Anna Lis Jensen, Hurup.

Katrine Stensgaard, Kobberød.

Fru M. Jensen, Agger.

Jutta Jensen

Edith Pedersen, Hurup.

Ketty Madsen.

Elin Præstegaard, Hurup.

Ellinor Jensen

Anna Christensen, Ydby.

Karen Graugaard, Lyngs.

Ingrid Madsen, Boddum.

Gerda Møller, Vestervig.

Erna Østergaard

Karen Møller Fogh, Horsfeldt / Bedsted.

Fru Peter Sørensen, Hurup.

Inger Pedersen, Vester Røjkjær, Vestervig.

Fru Christensen, Oddesund N.

Jenny Pedersen, Bedsted.

Anne Larsen.

Marie Pedersen "Lyngholm" Bedsted.

Inge Birthe Nymann, Hurup.

Mary Jensen, Hørdum Mejeri.

Jonna Mortensen, Hilligsø.

Erna Larsen

Kirstine Overgaard.

Dagny Jørgensen, Krik.

Elisabeth Lings?

Anna Nielsen, Thygstrup / Vestervig.

Ellen Nielsen

Sonja Pedersen

Fru Andersen, Hurup.

Edith Pedersen.

Mona Enggaard Pedersen

Asta Kronborg

Inga Kjærgaard, Bedsted.

Robert Nielsen, Sønderhå.

Fru Hansen.

Elna Larsen, Ullerup.

Gerda Sørensen, Bedsted.

Anna Sørensen, Ørum / Bedsted.

Lis Kristensen, Hørdum.

Astrid Christensen

Nora Skammelsen, Krik.

Birthe Larsen, Hurup.

Anna Lykke, Morup Møllegaard.

Grethe Hylle, Hvidbjerg.

Fru Johannes Andersen, Skårup / Vestervig.

Magda Lykke, Svankjær.

Tove Krabbe, Bedsted.

Johanne Andersen Østergaard.

Marie Skinhøj, Boddum.

Tinne Svalgaard, Ydby.

Petrine Nielsen, Bedsted.

Tora Toft, Hurup.

Stinne Jensen, Sennels central, pr. Thisted.

Inger Larsen, Vestervig.

Ilse Jensen, Agger.

Fru Tømrer Nielsen, Heltborg.

Edith Kjeldsen, Ydby.

Fru Sørensen, Hurup.

Karen Nielsen, Agger.

Else Kjeldsen, Ydby.

Ida Andersen

Randi Hangaard, Dover.

Elonora Jensen Lundbo, Hurup.

Fru H. Poulsen, Bedsted.

Marie Nørgaard, Horsfeld / Bedsted.

Ragnhild Østergaard

Fru Kofod, Hurup.

Ingrid Østergaard

Andrea Graugaard

Esther Dahl

Anna Søndergaard, Boddum / Hurup.

Fru Christian Madsen, Agger.

Hariet Dahl

Fru .Laugo Olsen, Boddum / Hurup

Grethe Odgaard, Vestervig.

Stine Madsen, Spangbjerg / Bedsted.

Frk. Brander, Koldby Sygehus.

Agnes Krog, Volstrup pr. Hjerm.

Stinne Jensen, Ydby

Rigmor Krog, Volstrup pr. Hjerm.

Frk Else Nielsen "Tatol" Bedsted.

Stinne Madsen, Spangbjerg / Bedsted.

Sylvia Sørensen

Frk Kristensen, Hvidbjerg.

Niels Kriatiansen, Grurup.

Ligda Haagaard, Ørum.

Karen Larsen, Oksenbøl.

Kristensen, Vestervig.

Anne Marie Nielsen, Vestervig.

Fru Sørensen, Engholm / Vestervig.

Marianne Hansen, Sundby / Snedsted.

Frk Meta Larsen, Hurup.

Fru Sørensen, Irup.

Baneformand Jensen, Hurup.

Thora Konge

% Christensen, Hurup.

Fru Niels Jensen, Hassing / Hørdum.

Frk Jensen, Hassing / Hørdum.

Anna Sørensen, Misionshotellet, Hurup.

Ann Poulsen, Hurup.

Fru A. Jensen, Grurup / Bedsted.

Karen Kristensen, Trankjær.

Anne Brendgaard, Hvidbjerg.

Sigfred Kristensen, Vestervig.

Magrethe Sørensen, Heltborg / Hurup.

Sagfører Kristensen, Vestervig.

Nikoline Mikkelsen.

Anne Jensen, Ørum pr. Bedsted.

Karal Poulsen.

Fru Kristensen, Hurup.

Solveig Krog, Visbyåe.

Maren Madsen, Gudnæsgaard, pr. Hørdum.

Mathilde Nielsen, Vestervig.

Fru Mads Peter Nielsen, Ydby.

Else Jensen, % Gartner Nielsen, Bedsted.

Frk Jensen, Hurup.

Chr. Elkjær, Uglev.

Kirstine Jensen, Gundtoft.

Lilian Nielsen, Hørdum St.

Dagny Mortensen, Hurup.

Poulsen

Frk. Sørensen, Hurup.

Hrr. Ejersen, Hvidbjerg.

Alma Jensen, Thisted.

Peder Møller, Refsgaard, Hurup.

Karen Hansen

Chr. Amby, Hurup.

Lene Christensen, Krik central.

Frk Sandengaard, Vestervig.

Grethe Jensen, Morup Mølle.

Anni Larsen, Hurup.

Kirstine Kristensen.

Lene Kjældgaard, Bedsted.

Elly Nielsen, Herning.

Fru Suh??????????, Hurup.

Inga Sørensen, Ørum.

Agnete Jespersen, Gettrup.

Frk Kirsten Andersen, Hurup.

Signe Pedersen.

Bodil Tobiasen, Flarup.

Fru Lorenrsen.

Else Søndergaard.

Marie Jensen, Ydby.

Anders Christensens Enke, Hurup.

Gurli Krog, Hørdum.

Else Handgaard.

Anna Kristensen, Bubbel.

Stinne Nørgaard, Villerup, pr. Bedsted.

Dagmar Larsen, Hvidbjerg.

Anna Kjær "Svinkløv Badehotel" Fjeritslev.

Fru Lauritsen, Ørum / Bedsted.

Fru Chr. Slot Dover.

Fru Christensen, Hurup.

Anna Marie Nielsen.

Marie Sørensen, Svankjær.

Marie Pedersen, Svankjær Mølle.

Fru Knakkergaard, Hassing / Hørdum.

Fru Pastor Tødt, Hassing / Hørdum.

Gusta Barslev "Odbygaard" Uglev.

Fru Ingeborg Dahlsgaard, Hassing pr. Hørdum.

Fru Anna Jensen, "Engesvang" Hørdum.

Kristine Dissing

Ingrid Vinge, Agger Badehotel.

Fru Viggo Pedersen, Agger / Vestervig.

Fru Chr. Stensgaard, Refstorp Hurup.

Elna Holler. Astrup / Hurup.

Bertha Notlevsen

Anna Hjort Pedersen, Ydby.

Frk Kirsten Larsen, Hørdum.

Marius Madsen, Villerslev.

Fru Fisker Chr. Grønkjær

Johanne Hebsgaard

Nikoline Kristensen

Fru Poulsen, Bedsted.

Abelone Odgaard

Bente Dahl Jensen.

Frk Else Kristensen, Hurup.

Margrethe Pedersen

Jenny Pedersen, Vilhelmsminde. pr. Bedsted.

Magrethe Poulsen, Astrup Mark.

Tove Petersen?

Fru Schmidt, Tandrup pr. Bedsted.

Gerda Nielsen, Sdr. Hørdum.

Jytte Jensen, Bedsted.

Helena Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Fru Anna Lauridsen, Doverodde / Hurup.

Birthe Stauersbøll.

Fru Carl Pedersen, Bedsted.

Fru Bager ???, Vestervig.

Fru Andersen, Hurup.

Fru Carl Sørensen, Bedsted.

Christina Christensen.

Reina Larsen, Skyum.

Anna Madsen, Ulsted.

Marie Jensen, Spails / Bedsted.

Hilda Nielsen.

Karla Olsen, Ydby.

Grethe Pedersen.

Tudlik Kvist Andersen, Jegindø.

Henry Madsen, Refs.

Fru Niels Christensen, Kobberød.

Elly Thomsem.

Fru K. Krog.

Johanne Pedersen

Fru Christensen, Uglev.

Kris.

Frk Ellen Larsen, Vestervig.

Elisabet Christensen

Katrine Kristensen, Flarup / Ydby.

Magrethe Korsgaard.

Fru Niels Kristiansen, Vestervig.

Jenny Larsen.

Inger Marie Madsen

Fru Leif Bertelsen, Lodbjerg.

Bodil Nielsen

Richard Christensen.

Ingeborg Hansen, Bedsted.

Elin Nielsen, Hassing

Jens Chr. Sørensen, Hurup.

Fru Mads Chr. Jensen, Refstorp.

Bodil Sabro

Esther Sørensen, Svankjær

Mona Nielsen.

Marie Jensen, Hurup.

Johanne Hilligsøe.

Klara Nielsen, Koldby.

% Knud Erik Johannesen, Bedsted

Ellen Jensen, Sønderhå.

Meta Christensen, Gjettrup.

Else Hangaard, Dover

Ellen Poulsen, Grurup

Fru M. Nielsen, Boddum / Hurup.

Erna Danielsen / Marinus Olsen, Bedsted.

Fru Chr. Nielsen, Tvolm / Ydby.

Bankassistent Inga Kristensen, Hurup

Hanne Jensen

Marie Wulff, Visby.

Gudrun Gade

Anna Madsen, Ydby.

Grethe Gramstrup, Bedsted

%Grethe Gramstrup, Bedsted

Gertrud Kristensen, Hurup.

Bankassistent Krista Agerskov Fink, Hurup

Ansat i Thylands Bank, Hurup

Thomsen

Else Kristensen, Hassing Central.

Inga Thomsen, Lyngs.

Kirstine Thomsen, Lyngs.

Ansat i Thylands Bank, Hurup.

Ansat i Thylands Bank, Hurup.

Ansat i Thylands Bank, Hurup

Herdis Jensen, Lyngs.

Edith Odgaard, Ginnerupgaard

Vera Jensen "Hebsgaard" Lyngs.

Annalise Kristensen, Hurup

Krogsgaard eller Kjærgaard?

Mette Klemmensen, Lyngs.

Aase Møller Nielsen, Hurup

Alma Emile Nielsen, Lyngs.

Nanna Hansen

Ellen Bjerregaard

Else Moritsen, Villerslev

Johanne Kirk, "Koustrup" Sønderhå / Hørdum.

Ester Nielsen, Lyngs.

Ketty Madsen, Hurup

Alfred Andersen, Taabel.

Jette Andersen

Vita Andersen

Grethe Wigth, Vestervig.

Doris Vilhelmsen, Ydby

Fru Louise Jensen

Fru Louise Jensen

Lis Christensen, Gudnæsstrand

Karen Jørgensen, Østre Helligsøgaard.

Fru Olsen, Hilligsøe / Gettrup.

Fru Ernst

Inge Marie Hove, Hellerød

Mary Christensen, Bedsted

Fru Chr. Sørensen "Hedevang" Bedsted.

Marie Petersen, Hurup.

Anna Kristensen, Ydby Brugsforening.

Inger Sørensen, Vester Tofttum, Heltborg.

Karen Sørensen.

Ellen Kristensen, Vestervig.

Dothea Josefsen, Næssund.

Anna Bisgaard, Hurup.

Grethe Overgaard, Hurup.

Kristine Nielsen, Villerslev.

Ester Kristensen, Bedsted.

Thea Kristensen, Hilligsø pr. Vestervig.

Thea Kristensen, Refs.

Fru Marius Thomsen, Hurup.

Marie Larsen, Kobberødgaard.

Fru Kristensen, Ginnerup.

Hilda Kristensen, Snedsted.

Fru Henriksen, Brandsholm / Hurup.

Tony Andersen, Bedsted

Fru Kristensen, Jestrup pr.Ydby.

Ellen Kristensen, Vestervig.

Agnes Nielsen.

Ruth Møller, Hurup.

Tove Jensen, Ørhøj Bedsted.

Marie Pedersen, Gl. Bedsted.

Karen Nielsen, Vestervig.

Frk Mathilde Jensen, Skive.

Ida Larsen, Ullerup.

Ketty Andersen / Axel Kristensen, Agger.

Inga Vognsen, Hurup.

Karen Nielsen, Bedsted.

Frk Marie Dam. "Balsby" Hurup.

Fru M.Nielsen, Kalkjær / Vestervig.

Ester Amby, Hilligsø.

Hilda Andersen, Nykøbing Mors.

Annalise Thul, "Lyngholm" pr. Bedsted.

Ella Sørensen, "Østergaaard" ?????????

Frk Kjærgaard, Hurup.

Frk. Sørensen, Vestervig.

Elisabeth Andersen, Heltborg.

Anna Nielsen, Thygstrup pr. Vestervig.

Frk Graugaard, Hurup.

Lillian Pedersen, Koldby.

Hanne Christensen.

Bente Eriksen, Vestervig.

Else Nielsen, Hassing.

Esther Facius, Bedsted.

Gytta Okslund. ???????

Anna Vestbjerg, Uglev.

Ella Pedersen, Postkontoret i Vestervig.

Fru ???? ???, Hvidbjerg.

Esther Poulsen

Mette Andersen.

Minna Jensen, Hurup.

Anna Nielsen, Dover.

Jørgen Damgaard Pedersen, Hørdum.

Emil Pedersen, Guntoft.

L. Thøgersen, Uglev.

Inge Nielsen, Bedsted.

Else Madsen, Trankjær.

Vita Nielsen, Vestervig Sygehus.

Else Nygaard, Hassing.

Elvine Kronborg, Sønderhaa.

Ingrid Jensen.

Elinord Moskjær.

Anna Marie Steffensen, Hurup.

Alice Hyldig, Hurup.

Ingrid Bonne Andersen, Agger.

Katrine Østergaard, Bedsted.

Gudrun Pedersen, Bedsted.

Rita Bedtsen

Grethe Stentoft, Hvidbjerg.

Bodil Pedersen, Skyum.

Elin Jensen

Hanne Johannesen, Bedsted Kro.

Ruth Bech, Ydby.

Harald Madsen, Søndergade Hurup.

Grethe Sørensen, Frisør, Gettrup.

Inger Madsen, Bedsted.

Grethe Hylle, Ydby.

Inga Larsen.

Helga Toft

Irene Andersen.

Ella Jensen, Næssund.

Laurits Iversen, Heltborg.

Henny Larsen, De gamles Hjem, Uglev.

Mette Kristensen.

Jytte Christensen Sygehuset, Vestervig.

Esther Krog Larsen.

Hans Andersen, Hurup.

Henny Hansen, Hurup.

Birgitte Jørgensen

Jonna L. Jensen, Søndbjerg børnehjem 7790 Hvidbjerg.

Jens Nørgaard.

Kirstine Jensen, Vittrup pr. Bedsted.

Lilian Dam, Uglev.

Ruth Larsen.

Fru Bagermester Ellen Knudsen, Bedsted.

Kaja Brandsholm, Ettrup.

A. Rytter, Hurup.

Tove Rasmussen, Hvidbjerg.

Fanny Jensen, Sønderhå.

Rosa Johannesen, Bedsted Kro.

Inger Lise Poulsen, Vestervig.

Ingeborg Møller Fogh.

Gunnar Kristensen, Dover.

Lis Back.

Centralbestyrer Elisabeth Pedersen, Viborg.

Karen Sotberg, Hurup.

Stella Dam

Marianne Pedersen

Betty Wolden.

Hilda Andersen

Jette Nielsen

Telefonistinde Valborg Christensen

Nicoline Sørensen

Betty Nielsen

Anna Grethe Poulsen

Anne-Lise Lind

Fru Olsen.

Gerda Kristensen

Mette Jensen

Marie Sørensen

Anna Bunk

Johanne Kristiansen

Anna Jensen

Kristine Kristensen

Emma Sørensen, Gentofte.

Frk. Anna Madsen

Ulla Haagaard

Karin Nielsen

Jensine Pedersen

Anna Jensen

Ung pige siddende på hest.

Smed Jensens datter med hund og kat.

Metha Pedersen

Jenny Andersen

Grethe Nygaard.

Frk. Elisabeth Kristensen

Fru Thøgersen

Bodil Christensen

Marie Petersen

Anna Graversen

Anna Nielsen

Anna Lundgren

Kristine Møller

Jensine Søndergaard

Fru Hansen

Kisser V. Nielsen

Fru Andersen

Kirstine Nielsen

Inger Lis Nielsen

Lene Brogaard Nielsen

R. Hangaard.

Margit Clausen, Jegindø.

Fru Mortensen

Agnethe Lauridsen

Britta Pilgaard

Erneeraq Nielsen

Ejnar Stærk Pedersen

Karen Toelsgaard.

Ingeborg Lauridsen

Lene Jensen

Nanny Sørensen

Lis Kirk Jensen

Datter Holger Andersen

Fru Holger Andersen

Kirsten Høgholm

Birthe Bjergaard

Marie Nielsen, Morup Mølle.

Birgitte Jørgensen

Fru Gerda Andersen

Bodil Bertelsen, Hurup.

Ung dame med cykel.

Alleto Peduiue Vansted.

Margrethe Amby Knudsen

Katrine Jensen Grud

Kirsten Helligsø, Dover

Fru Åge Nielsen, Ashøjgade Hurup

Birgit Hebsgaard, Helligsø

Ingrid Nielsen

Marie Kjeldsen

Lis Christensen

Åse Skårup

Fru Søren Nielsen.

Refererer til: Svend ???

Refererer til Eva Poulsen.

Hansen

Eva Poulsen

​​​​​​​Stinne Bisgaard

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Glasplader fra Vestervig

1 ældre dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 ældre dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

Kirstine Pedersen

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

1 gammelt billede med en ung dame.

1 ældre dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 ældre dame.

1 dame.

1 dame.

1 ung pige.

1 ung pige.

1 ung dame.

Olga Christensen

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 ung pige.

1 ung pige.

1 dame.

Anna Slot, Ydby.

1 ung dame.

Lis Kristensen, Koldby Apotek.

1 dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 ældre dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

Herdis Jensen, Snedsted.

1 dame.

1 ung dame.

Marie Kristensen, Ettrup.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 ung pige.

1 ung pige.

1 ung dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

Laila Aagaard, Sønderhå.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

1 dame.

1 ung dame.

1 ung dame.

Anna Gran????, Lyngby pr. Bedsted.

1 dame.

1 ung dame.

1 dame.

Dorthe Sørensen.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

Karin Plougmann, Hvidbjerg.

1 ung pige, samme som nr. 1141.

1 ung pige, samme som nr. 1140.

1 dame.

1 ung pige.

Karen Sørensen, Hurup.

Ældre dame.

Linda Gregersen, Gettrup.

En dame.

Hanne Jensen, Gettrup.

En dame.

Agnethe Jespersen, Gettrup.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

Fru Jørgensen, Hilligsøe.

1 dame.

1 dame.

Anne Grethe Vangsgaard.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

Slagter Hansen.

1 ung dame.

1 dame.

1 dame.

Gerda Pedersen.

1 dame i en stue.

1 ung dame - udendørs.

1 ung pige - udendørs.

Fru Madsen, Villerslev.

Hanne Knudsen, Hørdum.

1 dame - udendørs

% Fru Madsen, Villerslev.

Gårdejer Henry Gade, Taabel pr. Vestervig.

M. Kongensgaard.

1 dame.

1 ung dame.

1 dame i en stue.

1 dame i en stue.

1 ung dame

1 ung dame

Anna Pedersen, Randrup.

1 dame

M. Kong?????gaard.

Frk. Tholund, Vestervig Sygehus.

Anna Larsen, Sønderhå brugsforening, pr. Hørdum.

Karen Marie Nielsen

Solveig Andersen

Erna Larsen, Vestergaard Ullerup.

Vera Jensen.

1 dame.

1 dame.

1 dame.

Sussanne Gadegaard.

Frk Madsen.

Anna Olsen, Uglev.

Kirstine Jensen, Guntoft.

Anna Pedersen, Hvidbjerg.

Ingrid Nørgaard.

Hanne Jensen, Agger.

Anna Jensen, Vestervig.

Ninna Nørskov, Hurup.

Marie Pedersen, Adbøl.

Fru Christensen, Boddumbisgaard.

Anna Grethe Nielsen, Spolum pr. Bedsted.

Inger Larsen.

Frk. Nikolajsen, Hurup.

Edith Jensen, Hurup.

Fru Madsen, Hurup.

Lilly Barslev, Bedsted.

Maren Pedersen.

Haagh, Hørdum.

Sigurd Mikkelsen.

1 dame

1 dame

1 dame

1 dame

1 dame

1 dame

1 dame

Alfred Jørgensen, Ydby.

Karen ??? Poulsen.

1 dame

Gudrun Overgaard

1 ældre dame

Karen Pedersen

1 dame

Frk. Jensen, Misionshuset.

Kristensen

Petra Sørensen, Hvidbjerg.

Fyrmester Aksel Leed, Lodbjerg Fyr.

Lærer Christiansen, Ydby.

Ella Nørgaard, "Søndergaard" Horsfeldt pr. Bedsted.

Elinor Andersen, Svankjær.

Jonna Larsen.

Ruth Munkholm

Ellen Jensen, Sønderhå.

Lis Nielsen

Frk Rita Slot Holmgaard, Ydby.

Frk. Jørgensen, Hurup.

Irene Ladefoged.

Eva Hvid, Vestervig.

Karen Hyldahl "Nygaard" Boddum.

Niels Ting, Hvidbjerg.

Birgith Klappenborg.

Lisbeth Lauersen

Ingrid Jensen.

Dorthea Sunesen, Doverodde.

Marie Pedersen, Bedsted.

Marie Jensen, Visby.

Helga Christensen, Hurup.

Else Jensen

Ruth Møller % Mikkel Lauersen, Lyngs.

Aase Larsen

P.A. Jensen, Dover.

Frk. Elin Jensen

Slagter Nørgaard, Gettrup.

Gerda Christensen, Thygstrup pr. Vestervig.

Magrethe Jensen

Anna Andersen, Hørdum.

Anna Poulsen, Gettrup.

Henny Josefsen, Hørdum.

Ellen Elkjær, Hellerød pr. Uglev.

Kirsten Gunnarsen, Hururp.

Anna Gramstrup, Vestervig.

Ellen Bundgaard, Kerteminde.

Elna Petersen, Koldby.

Singe Poulsen, Ydby.

Peter Andersen, Gudnæsstrand pr. Hørdum.

Frida Madsen, Abildgaards Mølle.