Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Havnejubilæum 2017

Der losses fisk

Havneindvielse 1967

Trafikkaos i Hanstholm, ved havneindvielsen

Trafikale udfordringer

"Færdselsbetjenten" på billedet er El-installatør Henry Høyer.

Et halvt århundrede med Hanstholm Havn (næsten!)

Der er fokus på Hanstholm i disse år . Både fortid og fremtid. Fremtiden handler om en havneudvidelse, som der fra lokalt hold arbejdes ihærdigt på.  Der arbejdes også med fortiden. Det er godt et år siden forlaget Knakken udsendte første bind af  historien om Hanstholm. "Drømmen" om en havn" var bogens undertitel. Andet bind med fortællingen om Hanstholms allernyeste historie udsendes inden længe.  Og nu er en lokal arbejdsgruppe med Peter Brandt Larsen og Lars Steffensen i spidsen gået i gang med at forberede havnens 50 års jubilæum i 2017.

Indsamlingen af billeder, erindringer og genstande begynder allerede nu – og man forestiller sig, at det indkomne materiale skal indgå i en stor udstilling i Hanstholm i forbindelse med jubilæet. Det sker i et samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, der meget gerne modtager originale billeder til indscanning, således de får en kvalitet, der kan anvendes til udstillingsbrug. Arkivet vil også gerne i forbindelse med folk, der kan bidrage med en fortælling om Hanstholms nyere historie. Resultaterne af indsamlingen vil løbende blive præsenteret her på sitet i et specielt afsnit.