Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted-Fjerritslev Privatbane 2015

Østerild Station 2015

Østerild Station 2015

Østerild Station 2015

Østerild Station 2015

Østerild Station 2015

Tømmerby Station 2015

Tømmerby Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Nors Station 2015

Hunstrup Station 2015

Hunstrup Station 2015

Hunstrup Station 2015

Hillerslev Station 2015

Hillerslev Station 2015

Hilleslev Station 2015

Hillerslev Station 2015

Hillerslev Station 2015

Thisted-Fjerritslev Privatbane blev oprettet i 1904 og nedlagt 1969. Staten finansierede 2/3 af udgifterne til anlæggelsen.
 
Stationerne er tegnet af Heinrich Wenck. Af økonomiske hensyn skulle der ved de små stationer ansættes kvindelige stationsbestyrere, som kunne betales en væsentlig lavere løn, mens der i Nors, Østerild og Frøstrup blev ansat mandlige stationsmestre. Arkitekt Wenck tegnede derfor to typer stationsbygninger: de små kompakte "konestationer" med gavl ud mod banen og de lidt større "mandestationer" med langsiden mod banen. 
  
Anlæggelsen af jernbanen forløb ikke helt uden problemer: Den 22. januar nedlagde 80 mand arbejdet i Hunstrup, Tovsig og Vesløs. Arbejderne blev tilbudt en lønforhøjelse på 1 øre i timen, og timelønnen lå dermed på 29 øre, men efter 4 dage var arbejdet ikke genoptaget. Den 30. april samme år steg lønnen med endnu en øre i timen, og arbejdernes løn endte på 30 øre i timen.
 
Jernbanestrækningen er ialt 54,2 km og består af hhv. trinbræt og stationer. Banens rumlige forløb i terrænet kan stadigvæk spores hovedsagelig mellem Østerild og Fjerritslev.
 
Kilder:
 
Wikipedia.
 
Thisted-Fjerritslevbanens jubilæumsskrift, Thisted 1954.