Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Vang Mejeri

2/14

Vang Mejeri

Datering: 1930erne

Vang-Tvorup 1930erne. Vang Mejeri.

I 1923 blev Vang-Tvorup A/M oprettet. Hvorfor?. Der kan jeg kun fortælle, hvad Karen Carlsen (datteren) har fortalt mig. Karen sagde, at hendes far var ved at være træt af det meget arbejde med både mejeriet og gården; og da ingen af de to drenge ville være mejerister, så ville han have det afhændet. Det fik han så ikke, og som følge af disse omstændigheder blev Vang-Tvorup Andelsmejeri så oprettet. Vang-Tvorup A/Mblev oprettet 1923 under medvirken af arkitekt Chr. Foged, Thisted. Det startede sin virksomhed 5. april 1924.Brandforsikring 110.000 kr. Ejendomsskyld 20.000 kr. Antal leverandører: 129 med 600 køer; deraf var 4 med over 20 køer, 29 med 4 køer, resten derunder.Maskiner og inventar: Reduktase prøvekasse, Exact indvejningsvægt, 2 Buaas udvejningsvægte,  smørvægt,  diskvægt,  3 Buaas pasteurer, Sabro køleanlæg,  Alfa centrifuge,  Silkeborg kærne,  Ålborg Skibsværft kedel.  Alliance dampmaskine.  Luftpumpe.  Vandfilter.  - Fyring med træ. - Elektrisk belysning.Der anvendtes 75% fortinnede og 25 % aluminiums transportspande.Mejeriet anvendte handels-syre (Flora Danica). Fløden syrnedes i bassin. Mejeriet havde eget laboratorium.Mælken afregnedes efter fedtenheder. Der solgtes 500 kg smør til leverandører, 174 kg til bysalg, resten gik til eksport. Mælkemængden 1927/28: 1,17 mill. kg. 1928/29; 1,30 mill. kg1929/30: 1,49 mill. kg. Personale: bestyreren + 1 mejerist, 1 elev og 7 mælkekuske.Regnskabsåret gik fra oktober til oktober.5.april 1924 var første dag for det nye Vang-Tvorup A/M.

Billede modtaget af Else Østergaard, Hundborg. reg. 18.2.2019 på Vangsaa Arkiv. 

Billednr: 92862