Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Vang Mejeri

Vang Mejeri

Vang Mejeri

Mælkemand Arne Møller Christensen

Vang - Tvorup Andelsmejeri

Vang - Tvorup Andelsmejeri

Vang - Tvorup Andelsmejeri

Vang Mejeri

1971

Arne Møller Christensen

1963

1980

Hellebjerg 3, Vang Mejeri

Hellebjerg 3, Vang Mejeri

Hellebjerg 3, Vang Mejeri