Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Vang Mejeri

10/14

1963

Vang-Tvorup mejeri 1963. Mælkekuskene nyder solen.

Billednr: 92997