Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted Fårtoftvej

32/37

Fårtoftvej

Datering: 1961

Andelsboligforeningen af 1940. De første fjernvarmerør er ved at blive lagt ned.
08-03-2009 Rita Jensen, (Poulsen)Fårtoftvej 50:
Jeg vil gerne give en forklaring på disse to blokke,som i 2007 blev til Andelsboligforeningen af 194o.
Den første blok som har nr. 24 - 42 blev opførst af Thisted Kommune og fik betegnelsen Boligselskabet af 1940. Lejlighederne som er på ca 104 km2 blev lejet ud til børnerige familier, da der altid var fuld udlejet byggede man igen i 1942 endnu en blok fra nr 44 - 62, som foruden de 1o4 km2, havde en stor kælder. Lejlighederne blev udlejet efter ansøgning til Thisted Kommune og huslejen blev krævet ind af en kommunalansat huslejeopkræver, jeg husker kun en som hed Back ,som hver den første bankede på og fik huslejen udleveret,til ham kunne man så oplyse om der var nogen ting,som man mente skulle ordnes.En overgang var der ansat en vicevært, som hed Bollesen, hvornår denne ordning ophørte ved jeg ikke, men senere blev det en ansat på teknisk forvaltning, Børge Nygaard,som man skulle henvende sig til og huslejen betalte man direkte til kommunen.

Foto: Steffensen

Billednr: 9605