Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted kirke

Thisted kirke

Julekort med kirken

Thisted kirke

Thisted kirke

Thisted kirke

Thisted kirke 1895

Thisted kirke 1938

Thisted Præstegaard

Thisted kirke

Thisted kirke

Thisted kirke 1944

Thisted kirke

L.B. Leth

V.D.Kjersgaard

Nicolaj Wilhelm Rohde

Thisted kirke, interiør

Thisted kirke

Organist Preben Nørgaard Christensen og Irene Christensen.

Organist Preben Nørgaard Christensen.

Eskil Agger, provst Anders Hindsholm, John Simonsen og ?

Eskil Agger.

Kirsten og Eskil Agger.

Kirsten og Eskil Agger.

Eskil Agger.

Starten på Thisted drenge og mandskor

Starten på Thisted drenge og mandskor

Starten på Thisted drenge og mandskor

Thisted kirke

Kirke

Kirke

Kirke

Kirke

Kirke

Postkort af Thisted kirkes indre

J.P. Jacobsens gravsten

ishøj

Thisted kirke