Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Bredgade

Bredgade 139

Alfred Pedersen - Sabroes efterfølger.Bemærk benzinstanderen

Kloakering af krydset mellem Søndergade og Bredgade.

Bredgade

Hus på Bredgade.

P. Uhrbrands forretning i Bredgade

P. Uhrbrands forretning i Bredgade

Tobakshandler Damsgaard i Bredgade

Sæbeudsalget i Bredgade

Posthuset

El-Service v/ Arly Rytter

L. T. Beton, Bredgade

Parti fra Bredgade

Hans Hummelshøjs slagterforretning

Arly Rytters el-forretning

Børge Graugaards manufakturforretning

Chr. Frederiksens slagterforretning

Bredgade set mod øst

Boghandelen i Bredgade

Villy Poulsens B.P. benzinstation

Lauitsens urmager- og guldsmedeforretning i Bredgade

Barnevognsmagasinet i Bredgade

Erik Jørgensens købmandsforretning

Ole's Herremagasin i Bredgade

Boghandelen i Bredgade.

Bredgade set mod øst

Bredgade set mod øst

Hurup Motor Compagni i Bredgade

Andelsbanken

Mogens Kronborgs Farve, Tapet & Legetøj

Mogens Kronborgs Farve- og Tapethandel

Urmager Lauritsens forretning

Glarmester N. H. Knudsen

Hurup Brugsforening i Bredgade.

Parti fra Bredgade og Ashøjgade

Farvehandel i Bredgade

Notlevsens cementvarefabrik

Notlevsens cementvarefabrik

Bredgade omkring 1900

Notlevsens cementvarefabrik

Parti fra Bredgade

Bredgade set fra øst

Omkring Bredgade og Ashøjgade

Bredgade ca. 1907

Parti fra Bredgade

Hanckes herrekonfektion i Bredgade

Parti fra Bredgade

Bredgade set fra jernbanen.

Vinterbillede fra Bredgade.

Parti fra Bredgade

Antageligt Bredgade

Bredgade set mod øst fra jernbanen

Vinterbillede fra Bredgade

Strygejernet

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

M. Thestrups urmagerforretning

Konditoriet i Bredgade.

Vilhelm Nielsens isenkramforretning

Bilforretningen P. A. Andersen

Manufakturforretningen "Anton Nielsen & Søn"

Slagtermester Chr. Frederiksen

Bredgade fra vest

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Købmandsforretning i Bredgade

Vinterbillede fra Bredgade

Thylands Avis' domicil

Parti fra Bredgade

Bredgade brolægges i 1918

Bredgade set mod vest

S. P. Ydes møbelforretning

En befolket Bredgade

Bredgade

Parti fra Bredgade

Parti fra det gamle Hurup

Den gamle Falckbygning ved Bredgade

Bredgade før 1890

Parti fra Bredgade

Bredgade set mod øst

Dampuldspinderi og væveri i Bredgade

Parti fra Bredgade

"Hotel Hurup" i Bredgade

Bredgade

Parti fra byen

Parti fra Bredgade, set mod vest

Snekastning i Bredgade

Parti fra Bredgade ved jernbaneoverskæringen

Bredgade set mod øst

Bredgade set mod øst fra jernbaneoverskæringen

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Isenkræmmerforretningen på hjørnet af Bredgade-Kirkevej

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Håndværker- og Afholdshotellet i Bredgade (nu Ydes Møbelmontering)

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade, set mod øst

Parti fra Bredgade, set mod øst, Der står P. Vestergaard Bachs Træhandel, og Hurup Jern på huset.

Parti fra Bredgade med krydset Bredgade-Søndergade

Krydset Bredgade-Søndergade

Parti fra Bredgade i 1960

Sadelmager Ramsgaards hus

Parti fra Bredgade

Parti fra Bredgade

Det nordvestlige hjørne af Bredgade / Kirkevej

Parti fra Vestergade (nu Bredgade)

Urmager Cornelius Lauritsens forretning i Bredgade

Bredgade

Bredgade

Gadeparti med bager Pedersens bageri og forretning

Parti fra det gamle Hurup

Parti fra det gamle Hurup

Gadeparti fra byen omkr. 1920

Byen set fra jernbanen 1890

Bredgade

Stygejernet

Bredgade v. jernbaneoverskæringen´

Jernbanebomme med realskolen og Thylands Bank

Strygejernet

Hurup Brugsforening.

Hurup Billedhuggerværksted.

Bredgade

Parti af Bredgade

HURUP BRUGSFORENING

HURUP BRUGSFORENING

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Bredgade 151

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Opgravningen af Bredgade i Hurup 1990

Renovering af Bredgade i Hurup, 1990

Renovering af Bredgade i Hurup, 1990

Bredgade

Bredgade set mod øst, jernbaneoverskæringen

Bredgade i Hurup under renovering, 1990

Bredgade i Hurup under renovering, 1990

Bredgade i Hurup brolægges, 1990

Bredgade i Hurup brolægges, 1990

Bredgade i Hurup brolægges, 1990

Bredgade i Hurup brolægges, 1990

Bredgade 108

Bredgade i Hurup brolægges, 1990

Gågaden i Hurup, 1992

Gågaden i Hurup, 1992

Bredgade i Hurup renoveres, 1990

Bredgade i Hurup renoveres, 1990

Bredgade i Hurup renoveres, 1990

Bredgade i Hurup næsten færdig efter renovering, 1990

Bredgade i Hurup næsten færdig efter renovering, 1990

Gågaden i Hurup færdiggøres, 1990

Gågaden i Hurup færdiggøres, 1990

Gågaden i Hurup færdiggøres, 1990

Gågaden i Hurup færdiggøres, 1990

Gågaden i Hurup færdiggøres, 1990

Gågaden i Hurup fejes, 1990

Folk på gågaden i Hurup. Din Tøjmand Chr. Baun

Folk på gågaden i Hurup, 1990

Bredgade i Hurup åbner som gågade, 22-23. juni 1990

Bredgade i Hurup åbner som gågade, 22-23. juni 1990

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade 68 7760 Hurup Thy

Bredgade

Bredgade

Bredgade 66 7760 Hurup Thy

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade

Bredgade 152

Jeppe Jensen Jeppesen og Peder Pedersen Dam i Bredgade

Gågaden i Bredgade lukket med bom

Byggemodning ved A 11

Gågaden i Bredgade lukket med bom

Hurup. Vejarbejde i Bredagde

Bredgade

Bredgade

Hurup. Bredgade.

Peder Ottesen papirhandel.

Bredgade

Bredgade

Bredgade 152

Bredgade 146

Bredgade 136

Bredgade 144

Bredgade 68, 7760 Hurup

Bredgade 66, 7760 Hurup

Bredgade 17

Bredgade 38, 7760 Hurup

Bredgade 64, 7760 Hurup

Bredgade i Hurup åbnede som gågade i juni 1990.
Se flere billeder fra denne begivenhed under punktet "Hurup, Begivenheder".