Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Personer

Peter & Inge Nystrup

Peter Konge Oddershede Nystrup med familien

Karl Johan Christensen, Refs.

Gartner Madsen, Hurup.

Dr. Belter

Gartner Madsen, Hurup.

Niels Larsen

Gudrun Kjeldsen / Dagmar Sørensen

Boghandler Hansen, Hurup.

Pedersen

Ringridderkonge

Larsen-søskende

Fru Grosser Overgaard, Hurup.

Anine og Niels Larsen

Nicolajsen

Aage R. Christensen, Hurup

Nikoline Jensine Kristensen og Kristian Peter Jensen

Klaus Christensen.

Rigmor Toftdahl

Kjeld Søndergaard, Hurup

Nicolajsen

Knud Kongensgaard, Hurup

Erling Wulff, Hurup. Andelsbanken, Hurup

Fru Olander, Hurup.

Ove A. Frederiksen, Hurup

Ingeniør Hans Leth, Hurup

Fabriksarbejder Henning Landbo Nielsen, Hurup

Erik Henriksen, Hurup

Jens Andersen Jensen, Ettrup.

Pedersen

Hilmar Gade, Hurup

Rigmor Toftdahl og tømrermester Karl Christen Skalshøj Christensen, Hurup

Kristian Hornstrup, Kæstrup/Hurup

Sirgurd Nielsen, Hurup.

Karl Markussen

Ole Andersen, Refs.

Fru Læge Belter, Hurup.

Verner Villadsen, Hurup

Jens Adolf Andersen, Hurup. Else Nicolajsen, "Balsby"

Ellen og Niels Bjerre

Peter Overgaard, Hurup. Inseminør Peter Odgaard (1919-), Hurup

Kristian Wilhelmsen

Peder Thøgersen Christensen, Hurup-Taabel

Finn Madsen, Ettrup.

Ejner Henriksen, Præstegaarden, Hurup.

Edith Eriksen, Hurup

Kurt Christensen, Hurup.

Fru Toftdahl, Hurup.

Holger Christensen, Hurup.

Ole Nielsen.

Gustav Nielsen-Refs, Hurup

Kaj Olsen, Hurup.

Pauli Birk, Hurup.

Mogens Kjeldsen, Hurup

Per Hougaard.

Døtre af Grethe og Jens Daarbak

Niels Peter Grønkjær.

Thorkild Christensen, Hurup/Refs

Bojsen, Hurup.

Søren Krabbe

Johannes Poulsen Krogsgaard, Bedsted/Hurup

Per Houe, "Ettrupgård", Ettrup/København

Kristian Andersen, Hurup.

Chr. Hancke, Hurup

Mogens Knakkergaard, Hassing/Hurup

Folmer Olsen, Bedsted/Hurup/Herning

Døtre af Kristine og Niels Jensen

Hrr. Hargaard, Refs.

Oluf og Arne Vang Jensen

Mikkelsen, Hurup

Gårdejer Jørgen Dam Madsen, "Refsdamgård", Refs

Arne P.M. Degn, Hurup

Kjeld Strangholt, Hurup

Peter Konge.

Gårdejer Niels Møller Kobberø, Hurup.

Allan og Asger Hansen

Landmand Jens A. Jensen, Ettrup

Martin Hedegaard

Købm. Olsen, Hurup.

Marie Eriksen

Esben Graugaard (1952-), Hurup/Holstebro

Kuno Frost

Hans Peter Hansen, Hurup

Harald Rotbøll Nielsen, Hurup

Holger Vang, Ettrup.

Smedemester P. Bjerregaard.

Emma og Dagmar Vestergaard

Barber Søren Christensen (d. 1986), Hurup

Aage Christensen, Oddesund N.

Kathrine og Chr. Vang

Palle Pedersen.

Mads Peter Nielsen, Refs.

Freddy Christensen, Hurup.

Karetmager Nielsen, Hurup.

Kaj Sund, Hurup.

Ove ???ersen % Købmand Larsen, Villerslev.

Tage Kristensen, Hurup.

Aage Munkholm, Hurup.

August Pedersen, Hurup.

Leo Nielsen, Hurup.

Poul Mikkelsen, Hurup.

Evan Nielsen, Hurup.

Herman Christensen.

Johannes Vang, Ettrup.

Ladefoged

Laurids Damsgaard, Hurup.

Laurids Damsgaard, Hurup.

Egon J. Christensen

Jens Adolf Andersen, Hurup.

Kennet Kræmmer

Politibetjent Peter Christensen, Hurup senere Thisted

Villy Knakkergaard.

Gyrup

Døtre af Viggo Pedersen

Benny Sørensen, Hurup

Fhv. gårdejer Christen Jensen Vangsgaard

Viggo Larsens børn

Eva og Herluf Nielsen

Niels Chr. Jørgensen, Hurup.

Herluf Østergaard Pedersen

Benny Jensen, Nyvang.

Gartner Thomasen og frue

Sagfører Lind

Stærk

Maler Henriksen, Hurup.

Uddeler Niels Kruse Andersen, Sønderhå

Vilhelm Starch Lauritsen, Vestervig/Hurup

Frans Werdlovik, Hurup.

Mogens Damsgaard, Hurup

Vagn Pedersen, Refsbøl.

Notlevsen

Poul Erik Lauerberg Madsen, Hurup

Mads C. Hansen, Hurup

Arne Krogsgaard

Vognmand Gunner R. Christensen, Hurup

Olander, Misionshotellet, Hurup.

Erling Kristensen, Hurup

Birkholdt Dieckmann (1892-1980)

Richard Knud Christensen, Ettrup, Hurup

Christian Jensen, Ettrup

Richard Knud Christensen, Ettrup, Hurup

Bruno Kristensen, Hurup.

Ubbersen

Søren Kruse Andersen

Steffensen

Mads Gramstrup, Hurup

Jørgen Sørensen, Hurup

Mildrid Strand, Hurup.

Poul Mikkelsen

Tove Ringgaard

Olander Misionshotellet, Hurup.

Niels Chr. Henriksen

Kathrine Jeppesen

Kristian Lousdahl, Hurup

Thorkild Andersen, Hurup.

Kontorchef Niels Kjeldsen (f. 1928), Hurup

Aage Hald, Hurup

Bankdirektør Holger Kappel, Hurup

Læge Belter, Hurup.

Kasserer Otto Vilhelm Olesen, Hurup

Jens Sauer, Hurup

Peder Filtenborg Nielsen

Banearbejder Mølgaard, Hurup

Aage Kristensen, Hurup.

Leif Andersen, Hurup

Egon Østergaard Tjener

Torben Søndergaard Nielsen

Anton Olsen

Holger Pilgaard, Hurup.

Svend Belter

Gunner Sejrsbøl, Hurup.

Herbert Kristensen, Ettrup.

Axel Tilsted, Vester Ulsted pr. Vestervig.

Jens Christensen, Hurup.

Lars Fredskild Korsgaard, Hurup.

Peder Odgaard, Uglev.

Herluf Kristensen, Refs.

Musiker Niels Bjerregaard

Eigil Holler, Hurup.

Dagmar Bisgaard

Ingeniør Thygesen.

Ove Holm Nielsen, Hurup.

Murer Høje, Hurup.

Laust Nielsen, Hurup.

Erling Ladefoged, Hurup.

Kjær

Frode Andersen.

Viggo Larsen

Graves Nielsen / Niels Østergaard, Barslev.

Viggo Larsen, Hurup.

Evald Nielsen, Visby.

Herluf Kristensen, Refs.

Henning Boddum.

Bankdirekør Wulf, Hurup.

Leo Frederiksen, Ettrup.

Peter Bjerregaard Jensen

Kristian Hornstrup

Karsten Pedersen, Hurup.

Svend Jørgensen, Hurup.

Hilmar Andersen, Hurup.

Alfred Andersen

Kjeld Søndergaard, Hurup.

Ejner Sund, Hurup.

Karl Dybdal Andersen, Ydby.

Ester og Harriet Dahl

Ejnar Søndergaard, Hurup.

Svend Aage Christensen, Hurup.

Richard Nielsen, Hurup.

Theodor Korsgaard, Hurup.

Per K. Pedersen.

Jens Bengtson, Hurup.

Børge Odgaard, Hurup.

Korsgaard Christensen, Hurup.

Inger-Marie Madsen

Edvin Sørensen.

Chr. Hargaard, Refs.

Richard Nortlevsen, Hurup.

Mogens Damsgaard

Frode Jensen.

Børge Nielsen

Orla Westbjerg, Hvidbjerg/Elværksbestyrer Svend Christensen, Hurup

Ivar Brændgaard, Refs.

Büloru

Måske Emma Knakkergaard?

Mads Nortlevsen, Hurup.

Sigvald Poulsen, Hurup.

Anna Jensen

Murer Christensen.

Esben Graugaard

Arnold Madsen, Hurup.

Hrr. Christensen.

Ruth og Arne Nielsen

Ejnar Gilling, Hurup.

Villy Knakkergaard.

Cigarhandler Damsgaard, Hurup.

Karen Marie Sørensen, Hurup.

Fru Murer Holler, Hurup.

Maja Ohlsson, Hurup.

Kamma Pedersen

Fru Toftdal, Hurup.

Dora Frühstück

Sara Munkholm

Sidsel Egebjerg, Hurup.

Elisabeth Vittrup, Ydby.

Højriis

Inga Larsen, Hurup.

Jutta Jensen, Lyngs

Marie Nørgaard

Kathrine Jensen, Ydby.

Fru Børge Larsen, Hurup.

Grethe Hancke

Slagter Fredriksen, Hurup.

Johanne Nielsen, Koldby.

Mary Gyrup, Hurup.

Ulla Lyngbæk, Hurup.

Fru Kræmer Pedersen, Hurup.

Norma Madsen.

Tove Ringgaard, Refsbølle.

Jytte Holst, Refs.

Else Søndergaard, Refs.

Agnes Hornstrup, Hurup.

Anna Marie Krabbe, Lodbjerggaard, Hurup.

Ellen Yde Pedersen

Betty Wulff.

Gerda Sohn Kristensen, Hurup.

Agnes Hummelshøj, Hurup.

Marius Jensen, Refsbøl.

Krista Madsen, Refs.

Graugaard

Anna Madsen

Kirsten Tølbøll

Kirsten Tølbøll

Herreekveperingshandler Pedersen

Damefrisør Elisabet Christensen

Ellen Jensen Kristensen

Margrethe Clemmensen

Fru Else Andersen, Bredgade, Hurup. Else Nicolajsen, "Balsby"

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Ketty Vang, Hurup.

Fru Pedersen, Hurup.

Ilse Luxhøj Larsen, Ydby.

Dagny Nielsen, Hurup/Inga Holm Nielsen, Hurup?

Rigmor Filtenborg.

Tove Korsgaard.

Dagmar Vestergaard

Hanne Mølgaard, Hurup.

Iben Sahl, Hurup.

Ellen Notlevsen

Fru Christensen.

Konsulent Roelsgaard, Hvidbjerg/Hurup.

Fru Sigvald Poulsen, Hurup.????????

Karen Juhler, Hurup.

Ellen Elisabeth Jensen.

Fru Redaktør Andersen, Hurup.

Lise Lotte Lauridsen, Hurup.

Ellen Møller Fogh.

Frk Klitgaard.

Teglværksejer Rigmor Støvring Nielsen

Valdemar Steffensen, Hurup.

Købmand Jensen, Højslev.

Købmand Poulsen, Hurup.

Peder Pedersen, Hurup.

Søren Mølgaard.

Else Nicolajsen, Balsby

Marie Nicolajsen, Balsby

Bech Poulsen, Lyngs.

Krista Dam Madsen

Holger Kristensen, Hurup.

Købmand Th. Madsen, Hurup.

Hr. Madsen, Refs.

Harry Larsen, Hurup.

Fru Høiries.

Fru Vilhelmsen, Ettrup.

Hrr. Bogholder Madsen, Hurup.

Viggo Larsen, Hurup.

Anna Jensen, Sindrup/Hurup

Købmand Larsen, Hurup.

Martin Tilsted, Hurup.

Helga Kristensen, Refsbøl.

Fru Gartner Madsen, Hurup. Emma Thomsen

Ladefoged, Hurup.

Jutta Ekmann

Thorvald Nicolajsen og Alma Kongensgaard

Leif Ekmann

Ekmann. Hurup.

Olander, Missionshotellet, Hurup.

Vognmand Kristensen, Hurup.

Betty Degn

Pilgaard Kristensen, Hurup.

Theodora Jensen.

H.C. Andersen, Hurup.

Frida Clemmensen, Hurup

Kamma Esdahl. Løgstør.

Bogholder E. Madsen, Slagteriet i Hurup.

Købmand Dahlgaard, Hurup

Bogholder E. Madsen, Slagteriet i Hurup.

Niels Østergaard, Barslev.

Valdemar Steffensen, Hurup.

Birgit Krabbe Kristensen.

Fru Lassen, Hurup.

Jens Kirk, Ginnerup.

Poul og Valdemar Larsen

Bodil Larsen og Anders Hilligsøe

Fru Strangholt, Hurup.

Poul Korsgaard

Dagmar Jensen og Jens Nicolajsen

Aase Korsgaard, Doverodde

Fru Niels Kobberød, Hurup.

S. Jakobsen, Hurup.

Esther Hove, Ettrup

Fru Carl Thøgersen, Hurup.

Møgelvang. Hr. Andersen, Hurup.

Elin Sjøgaard

Marie Nicolajsen

Anne-Grethe og Kjeld Søndergaard

Marie Nicolajsen

Birthe Stærk Lauritsen

Alice og Hemmer Frost Larsen

Ingrid og Christian Baun

Ellen Margrethe Christensen

Mortensen, Hurup.

Realskolebestyrer Frede Hansen, Hurup.

Bent Ettrup Andersen og Maren Kirstine f. Bach

Stenhugger Nørgaard, Hurup.

Anne og Anders Christensen, Hurup.

Grosserer Overgaard, Hurup.

Guila Nørgaard, Ullerup.

Anton og Karl Nielsen, Hurup.

Chr. Andersen, "Grønvang" ??

Robert Kristensen, Hurup.

Jenny Dorthea Nielsen, Hurup

Margrethe og Petra Høgholm

Ellen og Kathrine Jensen Kristensen

Jens Peder Jensen, Hurup.

Rita "Strit" Sørensen, Hurup

Peter Roursgaard

Jens Peder Jensen, Hurup.

Jens Kirk. 12307. Mads Peter Nørgaard"Damgaard" Refs.

Fru Sørensen, Hurup.

Bogholder Madsen, Slagteriet i Hurup.

Krista Harring. Krista Dam Madsen, Refs/ Gl. Bedsted

Fuglsang

Karl Thøgersen, Hurup.

Madsen, Refs.

N.O. Gade, Hurup.

Birgit Pedersen, Ulsted pr. Vestervig.

Herdis Bülov, Ruth Thomsen og Karen Marie Sørensen. Hurup.

Odgaard

Gudrun Madsen, Hurup

Lene Møller Fogh.

Møller Fogh.

Olga Madsen

Hebsgaard

Kristiane og Kristian Krabbe og børn

Grethe og Villy Kongensgaard

Grethe og Villy Kongensgaard

Niels Vagtmann Hebsgaard

Evald og Ragnhild Kristensen

Emil Ninn

Bach Nielsen

Stinne Søndergaard

Fabrikant Kristian Høje Kristensen, Hurup/Thisted

Pastor Kjærgårds datter Edith

Pastor Kjærgaards datter Ellinor

Præstegårdsforvalterens kone

Præstegårdsforvalterens 4 piger

Anders Vestergaard Poulsen

NIELS CHRISTENSENS BEGRAVELSE FRA HJEMMET

Egon Madsen. Gift med Ingrid.

Herluf & Birgit Østergaard Pedersen, med døtre

Per Hunskjær, Vestre Allé, Hurup.

Birgit Martine Isaksen & Herluf Østergaard Pedersen

Gertrud (født Gramstrup) og Gunnar Rasmussen, Gilleleje

Johannes Mosekjær, Hurup.

Gerda Kjærgård, Hurup.

Viggo og Richard Krabbe

Bagermester Aage Høgsted Nielsen

Børn af trikotagehandler Ludvig Klitgaard

Olav og Jonna Damkjær Jensen med familie

Støvring Nielsen

Mariane Larsen

Gartner Kaj Jensen

Lars Chr. Pedersen, Floulev pr. Hvidbjerg.

Bogholder Bredahl

Bogholder Bredahl

Birthe Hansen.

Chauffør Niels Jørgen Jepsen

Herluf Østergaard Pedersen

Kirsten Konge

Jørgen Hove Steffensen.

Landmand Thorvald Heinriksen

Jens Konge, Hurup.

Minna Lyngbæk, Hurup.

Thorvald Heinriksen, Refsbøl.

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Peder Andersen, Ettrup.

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Slagteriarbejder Martin Nielsen

Vilh. Dahlgaard

Enkefru Jensen

Freddy Molsgaard Larsen

Fru Højsholt

Otto Jacobsens datter Rigmor.

Jens Kristen Høje Kristensen

Forstander Ellen Margrethe(Andersen) Bjerg

Forstander Bjerg

Mejerist Pedersen

Murer Sørensen

Mekaniker Jensen

Kristen Poulsen

Hr. Sund

Gert Poulsen

Isenkræmmer Ekmann

Isenkræmmer Bang

Fru Foldager, Hurup.

Valdemar Steffensen

Søren og Anne Marie Krabbe

Martha Jensen, Hurup.

Fru Kjær

Murer Stauersbøl

Fru Carla Pedersen, Hurup.

Søn af Maren Katrine Jensen og Christian Mikkelsen

Anders Eriksen

Dagmar Konge

Sussi Pedersen

Søndergård Nielsen

Birthe Starck Lauritsen, Hurup

Til venstre servitrice Kirstine Jensen

Inga / Lis Larsen.

Købmand, produkthandler Søren Hebsgaard

Karen Nørgaard

Mads Møller Jensen og Marie Jensen

Hr. Kallesen

Vognmand Kristensen

Aksel Oksenbøl

Anna Marie og Villy Madsen

Silkjær

Malerm. Frede Korsgaard med frue

Åse og Egon Tjener

Ruth og Arne Nielsen,

Bruden er Erna Nielsen og Henning Orla Nielsen.

Alice og Preben Grønkær

Ruth (f. Hummelshøj) og Jens Jørgen Andersen

Inger Klausen, Refsgaard.

Oskar Hansen.

Nicoline Klausen, Refsgaard.

Fru Nørgaard, Hurup

Gudrun Thøgersen.

Kirsten Strangholt

Ragna Christensen og Flemmimg Sørensen

Thora Andersen

Aase Konge

Fru Karin Christensen

Anna Marie Jensen

Tinne Kjærgaard

Fru Ebba Mortensen

Jonna Damkjær Jensen

Fru Tove Mary Møller

Ellen Margrethe Christensen

Gerda Sahl

Skotøjshandler Inger Steffensen

Kontorassistent Sonja Toftdal

Rigmor Eriksen

Niels Damsgaard

Kathrine Vestergaard

Ellen Christensen

Ebba Rasmussen

Ketty Früstück

Anna Andersen

Vera Jensen.

Else Johanne Søndergaard

Marie Knudsen

Karla Kristensen, Hurup.

Ellen Sørensen

Arne Vinding Pedersen og Gerda Marie.

Thora Andersen

Ulla Lyngbæk, Hurup.

Arne Pedersen, Hurup.

Fru Støvring Nielsen

Arne Pedersen, Hurup.

Kristensen

Helga Kjær

Lars Husted

Jenny Heedegaard, Hurup

Nygaard Eriksen

Damefrisørinde Maren Katrine Jensen

Agda Lauritsen

Martha Pedersen

Anna Larsen

Ellen Kristensen

Kristensen

Oda Margrethe Vinding

Hebsgaard

Agnes Hove

Gertrud Kirstine Kristensen

Ella Nikolajsen

Bankassistent Asta Kronborg

Thora Jensen

Dorthea og Peder Chr. Pedsersen

Anna Graugaard

Bente Jensen

Anne Marie Buur Steffensen

Nina Konge.

Per Ringgård

Ester Marie Sørensen

Mogens Knakkergaard,

Per Vestergård Nielsen

Redaktør Kristian Andersen, Hurup.

Thoralf Pedersen "Gadegaard" Hilligsø.

Overassistent Poul Gravgaard

Mekaniker Oluf Andersen

Herluf Hedegaard Johannesen

Fru Poul Mikkelsen, Hurup.

Niels Chr. Madsen

Slagtermester Valdemar Larsen

Lagerchef Knud Børge Jensen

Maskinarbejder Knud Nyvang

Revisorassistent Poul Erik Sund

Salgschauffør, vognmand Ejnar Sund

Egon Henriksen

William Poulsen, Hvidbjerg.

Håndskomager Eigil Wang Flintenborg Nielsen

Olav Damkjær Jensen

Bent Sørensen

Kaj Fredriksen

Lærer Leif Damsgaard

Dagmar og Kristian Bisgaard, Hurup/Thisted.

Poul Erik Thomsen

Læge Tage Plougmann Poulsen

Jens Lauridsen

Jakob Jensen

Chauffør Kristian Kristensen

Overretssagfører Eugen Schoug

Kristian Svendsen

Gunner Andersen

Postbud Aage Bjerregård

Fru Tømrer Kristiansen, Hurup.

Aksel Oksenbøl

Enevold Andersen

Snedker Frode B. Frost

Vognmand Villy Kongensgaard

Maren Knudsen, Hurup.

Arbejdsmand Henry Pedersen

Landmand Richard Knud Christensen

Landmand Henning Lodahl

Tandlæge Thau Jensen

Lydia og Niels Chr. Christensen ved deres 40-års forretningsjubilæum 1973.

Karen Magrethe Graversen, Hurup.

Familien Roursgaard

Vognmand Niels Chr. Christensen og hustru Lydia.

Katrine Ringgaard, Hurup.

Anker Jensen

Ejvind Larsen

Peter Christian Nielsen

Kjeldsen

Landmand Thorvald Henriksen

Peter Konge.

Knud Houmøller

Henrik Mejer Nielsen

Henriette Høgsted og 2 små piger - udendørs.

Ellen Høgsted og 2 små piger - udendørs.Ellen Høgsted, 2 børn.

Bech Poulsen, Smallegade.

Ejnar Andersen

Fru Ellen Jensen, Hurup.

Fru Jensen, Hurup.

Maler Henriksen, Hurup.

Erling Jensen

Ellinor Jensen

Viktor Jensen

A. B. Hansen

A. B. Hansen

Villiam Nielsen, Hurup.

Frode Holler.

Verner Jensen, Jestrup, pr. Lyngs.

Dr. Lenbroch, Hurup.

Henning Kjærgård.

Mads Kristiansen. Hurup.

Svend Jensen, Hurup.

Ella Skårup. Jenny Larsen

Børge Hansen Realskolen, Hurup.

Lærer Kristensen, Hurup.

Otto Gade, Hurup.

Konrad Larsen, Hurup.

Karl Steffensen, Hilligsøe.

Kristian Mikkelsen, Hurup.

Harald Kjærgaard, Refs Hurup.

Gårdejer Frode B. Nielsen, Refs

Tove Sørensen, Hurup.

Johannes Langgaard.

Karen Juhler Jensen, Hurup

Fru Høgh, Hurup.

Ruth Dorthea Christensen, Hurup

Slagteriarbejder Sigurd Nielsen (1920-), Hurup, og Ragnhild Pedersen

Murer Holler, Hurup.

Notlevsen

Lis Mortensen

Lydia Yde, Hurup.

Helene Tinggaard, Hurup.

Slagter Frederiksen, Hurup.

Vita Nørskov, Hurup

Jacob Hove, Ettrupgaard.

Emil Eriksen, Hurup.

Fru Købmand Olsen, Hurup.

Karen Fogh.

Ingeborg Møller Fogh, Hurup

Elin Andersen, Hurup.

Chr. Hargaard, Refs.

Karen Hansen.

Nikolaj Nielsen, Hurup.

Anna Krummelhøj. Anna Marie Handrup, Ullerup

Mary Gyrup, Hurup.

L. Nielsen, Hurup.

Chr. Back Sørensen, Refs.

Tove Krogsgaard, Hurup/Aarhus. Fru Kristoffersen.

Gartner Madsen, Hurup.

Mette Eliasen, Boddum/Hurup

Dr. Linhock, Hurup.

Nikolaj Tandrup, Hurup.

Otto Jakobsen, ??.

Ricard Nortlevsen, Hurup.

Andres Sø Pedersen, Bestrøme.

Frode og Preben Kjærgaard

Fru Gade, Hurup.

Fru Hummelshøj, Hurup.

Ragnhild Irene Pedersen og Ejner Kristian Roursgaard

Cigarhandler Damsgaard, Hurup.

Hanne Trarb. Hanne Drost, Hurup

Holger Vang, Ettrup.

Chr. Bisgaard, 2 drenge.

Dosine Kristensen + 1 ung dame ./. gårdejer Skibsted Thomsen.

Anine og Niels Larsen, Hurup

Ane Andersen og Agda Lauritsen (ca. 1912)

Fru Pedersen med søn

Harald Kjærgaard, Refs Hurup.

Maja Nielsen, Hurup.

Gerda Isaksen.

Kamma Pedersen, Hurup.

Minna Lyngbæk, Hurup.

Fru H. Hansen, Hurup.

Gudrun Valborg Pedersen, Hurup

Marie Bjerregård, Hurup.

Dorthe Kristensen, Hurup

Anna Jensen/Gartner Madsen, Hurup.

Anna Lise Møller, Hurup

Kamma Sørensen, Vester Assels pr. Ø. Assel. Mors.

Ester Dam, Østergade 35, Thisted.

Signe Jakobsen, Hurup.

Dagmar Sørensen, Hurup.

Inga Nielsen, Brugsforeningen i Hurup.

Dagny Jakobsen, Hasselholt pr. Vinderup.

Fru Hald, Hurup.

Anna Langgaard, Hurup.

Jenny Kjærgaard.

Maja Nielsen, Hurup.

Elisabeth Pedersen, Refstorp.

Gerda Knudsen, Hurup.

Jenny Sørensen, Hurup.

Pariserskrædders datter Linne og Kresten Munk.

Odette Christensen (f. 1951), Hurup

Betty (f. Jensen), Floulev

Rita Kristensen, Hurup.

Ella Roursgaard

Frk Madsen, "Misionshotellet" Hurup.

Carsten Petersen

Jytte Steffensen, Hurup

Anders og Klara Clausen

Agda og Poul Lauritsen

Allan, Asger og Ave Hansen

Ave Hansen

Børn af fotograf A. B. Hansen

Allan og Ave Hansen

Kristian Bangsgaard Gyrup og Mary E. Gyrup

Kristian Bangsgaard Gyrup og Mary E. Gyrup

Hanne Gyrup, Hurup

Malermester Jeppe Søndergaard, Hurup (5 børn)

Ave Hansen

Ave Hansen

Børn af Kr. Jensen Kristensen

Modist Ellen Pilgård Kristensen

Ellen Hancke

Grethe Hancke

Grethe Hancke

Ellen Hancke

Frida Lodahl (d. 1985)

Vita, Erna og Rigmor Nørby

Til højre Richard Notlevsen

Ellen Jensen

Mary Madsen Bisgaard

Linne Jensen

Kirstine Odgaard

Agda Lauritsen

Anna Sørensen

Alfil Hansen

Elvine Gravgaard

Jordemoder Kirstine (Stinne) Tandrup

Erna Nielsen

Anna Suhr Hansen

Anna Suhr Hansen

Olga Madsen (f. ca. 1902)

Alfhild Hansen

Kirstine Pedersen

Anna Gramstrup, Hurup.

Anne Marie Kristiansen og Abelone Odgaard

Anna Houe

Asta Sørensen

Karen Tandrup

Signe Tandrup

Karen Hansen

Kathrine Sigh

Fru Rasmussen

Agnethe Thomsen

Astrid Amilie Nielsen

Alfhild Hansen

Bodil Sabro

Jensine Elisabeth Sørensen

Karna Notlevsen

Elna og Hilda Kirk

Emilie Lyngbæk

Helene Nielsen

Ninna Gilling

Anna Nielsen

Sidsel Marie Andersen

Kathrine Sigh

Ottomine Yde

Rigmor Støvring Nielsen

Lisbeth Andersen

Fru sygeplejerske Poulsen Nørbjerg

Mathilde Møller

Eline Møller

Johanne Kirstine Vilhelmsen (f. Vangsgaard)

Kathrine Henriksen

Othilie Klitgaard

Anna Jensen, Morup Mølle.

Agnes Søgaard Andersen (født Poulsen)

Emilie Kristiansen

Bedste Bøjker

Fru hestehandler Hans Hansen

Ane Steensgaard (f. Thøgersen)

Agnes Hornstrup

Emilie Kristiansen

Fru manufakturhandler Chr. Hancke

Anne Marie Bundgaard

Alfred Larsen ./. købmand Larsen

Alfred Larsen ./. købmand Larsen

Birthe Hove, Refs.

Alfred Larsen ./. købmand Larsen.

Manufakturhandler Hancke.

Johanne Larsen, Agger.

Erling Hove

Karetmager Nielsen.

Karetmager Nielsen.

Jens Holm Andersen

Fotograf A. B. Hansen

Fotograf A. B. Hansen

Olga Madsen, Missionshotellet.

Fotograf A. B. Hansen

Gårdejer Marius Madsen (f. 1896)

Fru Sørensen, fru Petersen og ?

Jens, Martin og Adolf Søndergaard

Kirstine og Kristian Pedersen med Karen

Else Marie og Anders Nicolaj Jensen med børn

Balsby

Marianne, Sara og Anine Poulsen

Anny Madsen, Hurup

Ellen og Helene Kappel og Henriette

Anna og Elvine Henriksen

Fru urmager Nørby med døtre

Forrest Alfil Hansen

Anna og Kirstine (Stinne) Sørensen

Inga Bloch og Bodil Sabro

Korsgaard Christensen, Hurup.

Til venstre: Kathrine Simonsen

Fru Bangsgaard og Anna Bangsgaard

Kristensen

Fotograf Marius Hansen og fru Anna Suhr Hansen

Frants Larson og Karen Tandrup

Anna Suhr med Allan

Maren og Jens Hove

Magretha Kjersgaard

Mimi Petersen med Carsten

Fru Fredberg.

Erna Yde og Johannes Kjerulf Andersen

Maren og Jens Hove

Til højre: Jordemoder Kirstine (Stinne) Tandrup

Elna Kirk (f. ca. 1898) (tv)

Elly Høiriis

Lydia Yde Larsen

Gerda Dahlgård

Birte Starch Lauritsen

Birte Starch Lauritsen

Provst Jens Munksgaard

Kuno Frost

Borgmester Arne Hyttel

Borgmester N.P. Kaastrup Hansen

Borgmester N.P. Kaastrup Hansen

Christa Agerskov Fink, sparekassefuldmægtig, Sparekassen Thy, Hurup

Otto Heeager, filialdirektør, Den Danske Bank, Hurup.

Sonja Foget

Knud Nyvang

Margit og Johannes Hargaard

Ellen og Ove Kristiansen

Ryan Vestergaard

Ruth og Vilhelm Tofdahl Jensen

Marie Møller og Chr. Pedersen Jensen

Gunner Andersen, Bruden er Bodil Hargaard fra Refs

Egon Østergaard Tjener

Alfred Nielsen, "Over Astrup", Hurup.

Chr. Pedersens dreng, Refs - Hurup.

Elny Christensen

Thorkild Jensen, Bredgade

A.N.J. Luxhøjs gravsted.

Lisse Leegaard Fuglsang

Lisse Leegaard Fuglsang.

Leegaard/Fuglsang

Nielna Fuglsang, født Leegaard

Leegaard/Fuglsang

Leegaard/Fuglsang

Kristian Fuglsang med Kirsten

Kristian Fuglsangs begravelse.

Herreekviperingshandler Pedersen, Hurup. Eng. Beklædn.

Kristian Fuglsangs 80 års fødselsdag

Kristian Fuglsang, 1878-1961.

Kristian Fuglsang, 1878-1961

Kristian Fuglsang

Kirsten Fuglsang

Kirsten Fuglsang

Leegaard/Fuglsang

Niels Fuglsang

Else og Verner Jensen, Hurup

Verner Jensen, Hurup

Familien Verner Jensen

Birthe Starck Lauritsen. Hurup.

Karen og Peter Damsgård

Birthe Starck Lauritsen. Hurup

Jette Andersen, Hurup

Lis og Pia Steffensen

Noteret til: Blichfeldt Pedersen, Hurup.

Marie Bisgaard, Marie Hjortshøj og Ingeborg Balsby

Refererer til Mejerist Christensen, Hurup.

Frk. Jensen

Andrea Lauritsen

Frk. Christensen, Østre allé, Hurup. ??

Frk. Christensen, Østreallé, Hurup. ??

Matilde Jensen (født Jakobsen)

Marie Odgård

Anna Sørensen

Esther Poulsen

Agda Arden

Sigrid Jørgensen (født Søndergaard)

Irmelin Pedersen

Fru Thea Høgsholt (født Saxo Ascanius Kirk)

Ellen Pedersen

Thora Madsen

Katrine Jensen, f. Pilgaard Kristensen

Husmoder Madsie Madsen

Mie Selmer, Hurup

Anna Sørensen

Klara Kristensen

Kathrine Jeppesen

Mary Bisgaard

Ida Vestergaard

Margrethe Staursbøl

ANNA MARIE SLOTH, GINNERUP

Agda Lauritsen

Madsine Madsen

Kirstine Houe (Christine Hove?)

Emma Grønkjær, Hurup.

Anna Christensen

Frida Holler gift Sørensen

Agnes Nielsen

Maren Bjerregaard

Karen (Balsby) Jensen

Marie Bisgaard

Indleveret til kopiering af: Verner Dalgaard, Hurup.

Marianne Eriksen, husmoder, Hurup

Nora Christensen. Hurup

Refererer til Mejerist Christensen, Hurup.

Refererer til Peder Østergård, Ettrup..

Karin Kjeldsen, Hurup

Karen Nørgaard, Thisted

Dagmar Konge, Hurup.

Anna Elsebeth Larsen, Hurup.

Hilda Kirk

Eleonora Stokholm

Karen Møller

Maren Thomsen

Frida Clemmensen

Anna Østergaard

Sigvald Jensen

Mariane Saarup

Madsen

Anna Østergaard

Karen Bjerregaard

Marie Jensen

Martine Kammersgaard

Mary Bisgaard

Måske børn af Ester og Carsten Pedersen

Frk. Vilhelmsen. Hurup.

Oskar Hansen, Hurup.

Ref. Kaj Møller Guldsmedegade 5, Hurup

Ref. til. Chr. Amby, Ashøjgade , Hurup.

Hr. Jørgensen, Hurup.

Notlevsen

P. Kjær, Hurup.

Johnny L Hansen og Charlotte E Hansen

Jenny Frostholm og Kresten Mehl.

Jenny Frostholm og Kresten Mehl.

Jenny Frost Mehl og Kresten Mehl

Kresten Munk og Line Marie Bjerregård Christensen

Asta Sørensen og Thora Madsen

Annette (f. Rasmussen) og Mogens Silkjær

Lilian Alvilda (født Christensen) og Verner Dahlgård

Edith Eriksen og Jørgen Kirkegaard

Merethe f. Pedersen og Henry Madsen

Birthe (født Hansen) og Jørgen Bak Jensen

Sygeplejerske Lissy Østerskov Nielsen, født Slot Andersen

Ingrid og Kristian Baun

Ulla og Mads Notlevsen

Alma og Thorvald Nicolajsen

Ragna og Flemming Sørensen:

Noteret til: Jørgen Kræmmer Pedersen, Hurup Mark.

Noteret til: Herluf Pedersen, Søndergade 2, Hurup.

Noteret til: Arne Saaby, Lars Pedersen, Sindrup og elektriker Dahl Pedersen, Hurup. .

Noteret til: Dam Jespersen, Hurup.

Kristian og Karen Sigh

Noteret til: Egon Jensen, Hurup.

De tre børn er Helle, Sussanne og drengen i dåbskjole er deres lillebror Klaus

Dorthea Østergaard

Lærerinde Anna Petersen, Dover - Hurup.

Lærerinde Anna Petersen, Dover - Hurup.

Alfil Hansen

Anna og Kirstine Sørensen

Kathrine Thonsgaard

Kathrine Sund

Margrethe Harregaard

Nanna Suhr Hansen

Agnes Kristence Hedegaard

Gerda Rasmussen, Hurup.

Lilian Dam, Hurup

Hr. Krysiak, Hurup.

Alma Jensen, Hurup

Emilie Lyngbæk, Hurup

Marie Christensen, husbestyrerinde, Hurup

Ane Kronborg f. Christensen

Anna Troelsgaard (f. Poulsen)

Niels Smed, Hurup. Født i "Helligsøgård".

Konduktør Fredriksen, 7760 Hurup Thy.

Mogens Bangsgård, Refs.

Noteret til: Erik Kjær. Hurup.

Christian Sørensen, smedemester, Refsbøl

Jacob Houe (f. 1904), gårdejer, "Ettrupgård"

Søren Hebsgaard

Julius Grønkjær, pedel, Hurup

Hilmer Andersen (1902-1959), bogtrykker, Hurup.

Søn af Andreas Pedersen, Vogntoft-Hurup

William "Basun" Hansen

Jens Peter Godiksen Kristansen

Jens Nørgaard (Søren Nielsen?)

Fru Nørgaard og Klara Nørgaard

Maler Benny Pallesgaard, Hurup

Henning Høje Kristensen Hurup

Ejnar Borg Pedersen, manufakturhandler

Andreas Sørensen, tjener

N. N. Steensgaard, konsulent

Lars Husted, banearbejder, Hurup

Niels Jensen

Kristian Mikkelsen

Aage Jensen, tømrermester

Kristian Tandrup, murermester

Cornelius Lauritsen

Gilling, kurvemager

Magnus Christensen

Slagtermester E. Larsen

Sørensen, rebslager

Smedemester P. Bjerregaard el. skomager Jens Bjerregaard

Kristian Bang Nielsen, slagtersvend

Fotograf Asger Hansen

Niels Smed, gårdejer, ejendomshandler

Holger Kristensen

Fotograf Asger Hansen

Fotograf Asger Hansen

Jens Nielsen, mekaniker

Henrik Kjær, læge

Anders Høgsholm (ca.1905-ca.1960), købmand

Eigil Højriis (1907-1983), købmand

Laurids/Lauritz Dissing (f. 1895), kroejer, ejendomshandler

Fotograf Asger Hansen

Kristian Sørensen, teglværksejer, Hurup

Thorkild Andersen, typograf

Jeppe Simonsen (ca.1879-1931), arbejdsmand

Emil Eriksen, vognmand

Jens Chr. Pilgaard Kristensen, snedkermester

P. A. Andersen, automobilforhandler

Karl Nielsen, købmand

Jeppe Søndergaard (søn), malermester

Martin Kristensen, chauffør

Holger Marius Agerholm, kasserer

Viggo Larsen, landmand

Ingemann Severin Clausen, gårdejer

Stolze, stationsforstander, Hurup.

Harry Larsen Lundbo

Børge Andersen

Dagny Christainsen; Refs

Konfirmanden er Rigmor Møller Christensen

De 2 forreste piger er TOVE og JYTTE ROESGÅRD HURUP:

Skalshøj Christensen, Hurup

Landmand Jens A. Jensen og Ester Jensen (født Hove)

Metha Marie Smed

Krista Konge, Keld Konge

Hanne og Mads Peters guldbryllup

Hanne og Mads Peters gulbryllup

Søren Christensen, barber

N. N. Steensgaard, konsulent

Peder Henriksen, landmand, handelsmand

Karsten Petersen (1912-1964), agent-grosserer

Johan Andersen, landmand

Laurits Jensen (f. ca.1880), cementstøber

Johannes Kappel (f. 1864), førstelærer

Chr. Hancke, manufakturhandler

P. N. Petersen (død ca. 1942), bagermester

Mads Peter Nielsen (f. ca. 1890), gårdejer

Laurits Peter Frederiksen, gårdejer, eksportdirektør

Frode Klitgaard, boghandler

Evald Oksenbøl, statsrevisor

Erik Smed Jensen (1903-1981), gårdejer, sognefoged

Marius Odgaard, bagermester

Jens Kristiansen, tømrer- og snedkermester

Salmon Sørensen, uddeler

Albert Andersen (død 1952), bogtrykker

David M. Grønkjær, husmand

Salmon Sørensen, uddeler

Herluf Andersen, smed

Munk, Ashøje

Manden i midten er faderen Bjørn Hansen og damen nederst til højre moderen Gerda.

S. B. Bjerre (f. 1880), dyrlæge, Hurup

Fra venstre: Johannes Klitgaard, Frode Klitgaard

Søstrene Jenny og Karen Andersen

Fru Mikkelsen, husmoder, Hurup

Ingrid Bisgaard og Marie Bisgaard

Laurids Vang Nielsen og frue

Kristian og Kirstine Tandrup

Tandrup og Amalie, Hurup

Chr. og Maren Søberg, landmand, Ettrup

Hans Hansen, hestehandler, og frue

Jørgen Sørensen, Hurup.

Karen Andersen (1901-1973)

Dorthea Østergaard (1901-1984)

Kirstine Haagaard (1888-1980), fhv. restauratør

Thora Madsen (1904-1973)

Niels Andersen

Else (født Vangsgaard) og Kresten Larsen

Villy Skårup, Ginnerup

Tonni & Leif Jensen Hurup

Linda og Bent Sørensen. Birthe og Carlo Holm.

Birthe (født Larsen) og Carlo Holm

Jens Villum Nicolaj Ravnsmed, Hurup.

Møller Nørgaard, Hurup.

Bodil og Kjeld Hilligsø, Hurup

Søn fra Dantryk i Hurup. Andersen og Ruth

Sørensen, Refs.

Arne Pedersen, Hurup.

Ib Olsen, Hurup. Lis Olesen, Hurup.

Ketty og Jørgen Lauridsen, Hurup

Ketty og Jørgen Lauridsen, Hurup.

Anne-Grethe Søndergaard

Anne Grethe Petersen og Poul Andersen, bagermester, Hurup

Mona og Ryan Vestergård, Hurup

Betty (født Jensen) og Børge Graugård, Hurup

Anna Marie Madsen, Hurup, og Preben Nordentoft Andersen, Dover.

Britta og Ole Olsen

Anny og Lars Peter Larsen, Hurup.

Anna Marie Madsen, Hurup.

Per Vestergård og Solveig Rose Sørensen(?)

Anny og Kaj Larsen/Lassen

Vera Slavensky Pedersen

Herluf Andersen

Holger og Valdemar Vang

Holger Vang

Karl Edvard Thomassen, anlægsgartner, Hurup

Landmand Jens A. Jensen og Ester Jensen (født Hove)

Chr. Poulsen, Refs

Ane Kristine (Stinne) f. Winding(?) og Gustav M. Olesen

Refererer til: Anna Jørgensen, Hurup.

Jens Peter Pedersen og Viktor Jensen

Sinne (Nielsine) og Niels Kr. Henriksen

Laurids Jakobsen + 1 herre til ./. Alfred Jakobsen, Ginnerup Hurup

Peder Krogs frue med barn, Ashøje Hurup

Marie og Gravers Riis, Hurup

Tage Christensen med datter

Mogens Brix Kronborg, farvehandler, Hurup

Anna Suhr Hansen

Karetmager Marius og Sara Nielsen, Hurup

Jørgen Hansen, Ashøje.

Kresten Jensen

Jørgen Hansen, Ashøje.

Niels Riis, Hurup.

Alfred Poulsen

Mogens Kjeldsen, Hurup

Karl Nielsen

Karl Edvard Thomassen, anlægsgartner, Hurup.

Hansen

Hansen

Benny Sørensen, Hurup

Brudebillede af Niels Vorm, N. Astrup Hurup.

Annelise Eskerod og Ole Andersen

Skohandler Kjeld Søndergård og Anne Grethe Damsgård

Mogens Silkjær

Birthe og Henrik Yde Larsen

Linne Marie Christensen/ Linne Munck

Jørgen og Ketty Lauridsen

Chr. Larsen "Korsgård", Refs Hurup.

Niels Yde

Ingemann Odgaard

Marius Andersen

Karl Grønkjær

Wilhelm Selmer

Asker Hansen, Hurup

Kaj Jensen

Aksel Oksenbøl

Jens Nørgård

Arne Øresgård

H. Hansen

Aage Christensen

Erna og Johannes Thinggaard Pedersen

Hanne Og Mads Peter Nielsen Hurup.

Dyrlæge Birthe Kappel, Ettrup

P.Ove Kristensen, Hurup

P.Ove Kristensen, Hurup

Chr. Overgaard, Hurup.

GOTTFRIED JOHANNES KRISTIANSEN. F. 1870. MURER I HURUP. GIFT MED JOHANNE CHTHRINE CHRISTENSEN, 1899.

JOHANNE CATHRINE CHRISTENSEN. DATTER AF NIELS BAJADS. GIFT MED MURER GOTTFRIED JOHANNES KRISTIANSEN, HURUP.

GARTNER KRISTIAN MADSEN, HURUP.

Frida og Holger Schou, Hurup

Agnes og Isak Isachsen, Hurup

fra venstre Eigild Pedersen og Kristian Visby - 1993

Eigild Pedersen og Kurt Hove.

Billede fra en Værtshus i Hurup, siddende til venstre Finn Larsen Hurup - 1989

Astrid & Per Nielsen.Hurup. 1992

Bestyrerparret på Hurup misionshotel, 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Sydthy Rideklub, 1993

Lillebæltsbroen

Kirk, Refstorpvej 5

Skrædder Sørensen med familie

Bredgade, skrædder Sørensens hus.

Skrædder Sørensen med familie

Fotograf Suhr Hansen

Vagabond på Hovedvej 11 ved Hurup, 1990

Vagabond på Hovedvej 11 ved Hurup, 1990

Dansskole, møllekroen - 1990

Familien Niels Emil Christensen i deres hjem i Hurup

Niels Emil Christensen og hustru Ane Margrethe Kristine i deres hjem i Hurup

Niels Emil Christensen, 1882-1936

Landbetjent Aage Olesen

Kirsten Marie Andersen

Ejnar Robert Andersen

CHRESTEN CHRISTOFFERSEN, MORTEN CHRISTOFFERSEN OG ANNA SØRENSEN

CHRESTEN CHRISTOFFERSEN

Gunvor & Jens Chr. Sigh Pedersen

Gunvor & Jens Chr. Sigh Pedersen

Ejnar Otto & Elisabeth Andersen

Karoline Mathilde Nielsen

SMEDEMESTER PEDER OG MAREN FOR BOLIG

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD OG HUSTRUEN MAREN

PEDER BJERREGÅRDS BOLIG OG VÆRKSTED, VESTERGADE

BJERREGÅRD

SMEDEMESTER PEDER OG MAREN BJERREGÅRD

SMEDMESTER PEDER BJERREGÅRD

SMED PEDER BJERREGÅRD

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD BOLIG OG VÆRKSTED, VESTERGADE

PEDER BJERREGÅRD

PEDER BJERREGÅRD

PEDER BJERREGÅRD OG BARNEBARN

HENRY OG HELMER BJERREGÅRD

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD OG SKOMAGER JENS BJERREGÅRD

BJERREGÅRD INTERVIEWES AF OLE KÜHNEL

Christen Andersen Christensen.

Familien Christensen.

Marie Laurine Christensen (født Løjstrup).

Carel Larson08

Bagermester Petersen med plejedatter og Kirstine Tandrup.

Anders Nicolai Christensen Tandrup.

Ane Marie Tandrup, født Hove.

Klokkedal.

Ved Oddesund

Sognerådsformand Ludvig Klitgård

Familien fotograf Hansen

To unge piger, døtre af jordemoder Eleonora Schiøtz Christensen. ca. 1900

Brudeparret Niels Vestergård og hustru, Refs

Gårdejer og eksportdirektør Laurits Peter Frederiksen

Brudgom Johannes Krogh, Hørdum

Else Søgård.1928

Murer Chr. Tandrup med kone, Hurup

Kræn Kappel og Ann Rolighed

Rebslager Chr. Nielsen og hustru Ane, Ettrup

Laust Christen Christensen med hustru og børn

DØTRE AF KAREN OG LAUST KRISTIAN KRISTENSEN

Bagermester Odgård med familie

Bagermester Odgård med sine 6 sønner. 1910

Jens Søndergaard med familie

Jens Søndergaard

Thyra og Anders Søndergaard, Hurup (forældre til maleren Jens Søndergaard)

Marie Jensen, Hurup, mor til sognerådsformand Åge Jensen

Sognerådsformand Åge Jensen

Sognerådsformand Åge Jensen

Søskende Luxhøj opstillet til fotografering

Poul Thøgersen, Hurup

Maren Thøgersen, Hurup

Tømrer Poulsen og hustru, Refs

Civil beredskab

Skræddermester P. A. Sørensen med familien

Apotekets have

Håndværkere på byggeplads

Købmand Højriis m.fl. i bil. 1917

Borgere fra byen slapper af

Margrethe Nielsen med barnebarnet Margrethe, Hurup 1906

Sine Larsen.1960

Børn fra Hurup

Fattiglem Stine Laj, fotograferet ca. 1896-1898

Ludvig Klitgård og hustru og Hornstrup og hustru

Cykelrytter fra Hurup, omkr. 1900'

Ukendt person.

Familiebillede ved bryllup i Hurup 1924

Familiebillede

Familien Ettrup 1970

Niels og Signe Lodahl

Niels og Signe Lodahl

Mejeriejer K. Møller, Gettrup

Fru Notlevsen og datter

Mads Notlevsen og familie

Jens og Trine Kappels guldbryllup i 1930

Jens og Trine Kappel

Skomager Jens Bjerregaard

Leg i gården

Christian og Søren Peter Yde

Gdr. Poul Søndergaard

Anna Jørgensen

Borgmester Arne Hyttel

Niels Jensen Langgaard

Barberer Christensen

Karen Mikeline Graversen ca. 1905

Ole Ringaard med sin søn

Banearbejder Bent Petersen

Gdr. Chr. Madsen, "Damhedegård"

Soldatermissionær A. Kühle

Fotograf C. Slej med automobil

Kommuneingeniør Wendelboe

Else og Verner Jensen 1965

Martin Larsen år ?.

Christen og Christine Christensen, Hurup

Ann Kristine og Kræn Pedersen (slagter og fiskehandler m.m.)

Folke- og Landstingsmand Kristian Fuglsang

Kommunalarbejdere fra Hurup

Leonhard Stokholm Jensen

Jens Andersen Kjærgaard

Agnes Kathrine Kristine Kjærgaard

Knud Rose Sørensen

Karen Marie Madsen

Karen Marie Sørensen & Erik Møller Christensen

Vita Irmelin Isaksen

Petra Marie Sørensen

Kristian Jensen Ravnsmed

Jens Andersen Kjærgaard & hustru Thomine

Aase, Ninna, Tove

Verner Jensen

Herluf Pedersen

Vita Isaksen med søn Visti.

Birgit Martine Isaksen

Agnes, Kaj, Johannes, Karen Marie Sørensen

Poul & Inge Lis Jensen

Isak Isaksen

Tove Roursgård. Gift med Pejter Søndergård Vestervig

Jytte Roursgård

Helga Christensen, Hurup.

Belinda Rødbro, Hurup.

Jytte Holst

Irmelin Petersen

Karen Bech, Neder Astrup, 7760 Hurup.

Enkefru Astrup, Hurup.

Agnes Clausen, Hurup.

Birthe Møller

Sidsel

Fru Arden

Gerda Olesen

Gerda Glanz, konditori

Else Dahl

Anna Ludvigsen Kristensen

Kirstine Sørensen

Erna Rasmussen.

Ingrid Ernst, Hurup.

Nikoline Jensen, Hurup.

Karen Hornstrup

Fru Skovrider Jensen

Ester Kristensen, Hurup.

Gerda Sørensen

Fru Folelang.

Hanne Mortensen

Olga Madsen

Anni Hove Pedersen

Kirsten Houe Thomsen

Ingeniør Thygesen, Hurup.

Alfil Hansen

Fru Salamon Sørensen, Hurup.

Irmelin Petersen

Anny Damsgaard.

Kathrine Vestergaard

Jytte Mølgaard, Hurup.

Frk. Anna Langgaard, Hurup.

Frida Clemmensen

Asta Sørensen

Fru Evald Jensen.

Tove Gade

Anna Gade

Inger Magrethe Pedersen.

Edna Nørbjerg

Kirsten Andersen

Klara Pedersen

Agnes Kristence Hedegaard

Elna Nielsen, Ettrup.

Fru Jørgensen

Klara Thygersen

Fru fiskehandler Thøger Andersen, Hurup.

Gerda Hoelgaard

Gerda Hoelgaard

Vera

Abelone Odgaard

Kirstine Jensen

Dagmar Gunhilde Kristensen

Grethe Vang Nielsen

Inger Clausen

Hilda Nørgaard

Kamilla Jepsen, Hurup.

Marie Hansen

Bertha Notlevsen

Gudrun Hebsgaard

Ane Christensen

Jensine Elisabeth Sørensen

Augusta Madsen

Olga Madsen

Anna Hornstrup

Margrethe Høgholm

Anna Madsen

Else Nikolajsen

Kirsten Høje Kristensen

Gudrun Kjær