Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Personer

Per og Jens Bjerregaard

O. Vendelbo Hansen

E. Holm

Rosita Dalgård

Johs. Drost

Johannes Olander

Tage Vad

Minnie Hope

​​​​​​​Severine og Jens Andersen Kappel

Kr. Wilhelmsen

Henry Silkjær

Oluf Sørensen

G. Stockholm

Leif Munk

Søren Colding

Kristian Jensby

Erling Wulff

Birkholt Dichmann

Holger Kappel

Johannes Olander

Jens Foldager

Kr. Hovgaard

Peter Eriksen

Jacob Søndergård

Ole Vendelbo-Hansen

Erik Kjær

Kr. Østergaard og Kathrine

Stinne Korsgaard

Helle, Nanette, Lotte, Grethe

Helene Nielsen

Gudrun Kjær

Kirsten Høje Kristensen

Else Nikolajsen

Anna Madsen

Margrethe Høgholm

Anna Hornstrup

Olga Madsen

Augusta Madsen

Jensine Elisabeth Sørensen

Ane Christensen

Gudrun Hebsgaard

Bertha Notlevsen

Marie Hansen

Kamilla Jepsen, Hurup.

Hilda Nørgaard

Inger Clausen

Grethe Vang Nielsen

Dagmar Gunhilde Kristensen

Kirstine Jensen

Abelone Odgaard

Vera

Gerda Hoelgaard

Gerda Hoelgaard

Fru fiskehandler Thøger Andersen, Hurup.

Klara Thygersen

Fru Jørgensen

Elna Nielsen, Ettrup.

Agnes Kristence Hedegaard

Klara Pedersen

Kirsten Andersen

Edna Nørbjerg

Inger Magrethe Pedersen.

Anna Gade

Tove Gade

Fru Evald Jensen.

Asta Sørensen

Frida Clemmensen

Frk. Anna Langgaard, Hurup.

Jytte Mølgaard, Hurup.

Kathrine Vestergaard

Anny Damsgaard.

Irmelin Petersen

Fru Salamon Sørensen, Hurup.

Alfil Hansen

Ingeniør Thygesen, Hurup.

Kirsten Houe Thomsen

Anni Hove Pedersen

Olga Madsen

Hanne Mortensen

Fru Folelang.

Gerda Sørensen

Ester Kristensen, Hurup.

Fru Skovrider Jensen

Karen Hornstrup

Nikoline Jensen, Hurup.

Ingrid Ernst, Hurup.

Erna Rasmussen.

Kirstine Sørensen

Anna Ludvigsen Kristensen

Else Dahl

Gerda Glanz, konditori

Gerda Olesen

Fru Arden

Sidsel

Birthe Møller

Agnes Clausen, Hurup.

Enkefru Astrup, Hurup.

Karen Bech, Neder Astrup, 7760 Hurup.

Irmelin Petersen

Jytte Holst

Belinda Rødbro, Hurup.

Helga Christensen, Hurup.

Jytte Roursgård

Tove Roursgård. Gift med Pejter Søndergård Vestervig

Isak Isaksen

Poul & Inge Lis Jensen

Agnes, Kaj, Johannes, Karen Marie Sørensen

Birgit Martine Isaksen

Vita Isaksen med søn Visti.

Herluf Pedersen

Verner Jensen

Aase, Ninna, Tove

Jens Andersen Kjærgaard & hustru Thomine

Kristian Jensen Ravnsmed

Petra Marie Sørensen

Vita Irmelin Isaksen

Karen Marie Madsen

Knud Rose Sørensen

Agnes Kathrine Kristine Kjærgaard

Jens Andersen Kjærgaard

Leonhard Stokholm Jensen

Kommunalarbejdere fra Hurup

Folke- og Landstingsmand Kristian Fuglsang

Ann Kristine og Kræn Pedersen (slagter og fiskehandler m.m.)

Christen og Christine Christensen, Hurup

Martin Larsen år ?.

Else og Verner Jensen 1965

Kommuneingeniør Wendelboe

Fotograf C. Slej med automobil

Soldatermissionær A. Kühle

Gdr. Chr. Madsen, "Damhedegård"

Banearbejder Bent Petersen

Ole Ringaard med sin søn

Karen Mikeline Graversen ca. 1905

Barberer Christensen

Niels Jensen Langgaard

Borgmester Arne Hyttel

Anna Jørgensen

Gdr. Poul Søndergaard

Christian og Søren Peter Yde

Leg i gården

Skomager Jens Bjerregaard

Jens og Trine Kappel

Jens og Trine Kappels guldbryllup i 1930

Mads Notlevsen og familie

Fru Notlevsen og datter

Mejeriejer K. Møller, Gettrup

Niels og Signe Lodahl

Niels og Signe Lodahl

Familien Ettrup 1970

Familiebillede

Familiebillede ved bryllup i Hurup 1924

Ukendt person.

Cykelrytter fra Hurup, omkr. 1900'

Ludvig Klitgård og hustru og Hornstrup og hustru

Fattiglem Stine Laj, fotograferet ca. 1896-1898

Børn fra Hurup

Sine Larsen.1960

Margrethe Nielsen med barnebarnet Margrethe, Hurup 1906

Borgere fra byen slapper af

Købmand Højriis m.fl. i bil. 1917

Håndværkere på byggeplads

Apotekets have

Skræddermester P. A. Sørensen med familien

Civil beredskab

Tømrer Poulsen og hustru, Refs

Maren Thøgersen, Hurup

Poul Thøgersen, Hurup

Søskende Luxhøj opstillet til fotografering

Sognerådsformand Åge Jensen

Sognerådsformand Åge Jensen

Marie Jensen, Hurup, mor til sognerådsformand Åge Jensen

Thyra og Anders Søndergaard, Hurup (forældre til maleren Jens Søndergaard)

Jens Søndergaard

Jens Søndergaard med familie

Bagermester Odgård med sine 6 sønner. 1910

Bagermester Odgård med familie

DØTRE AF KAREN OG LAUST KRISTIAN KRISTENSEN

Laust Christen Christensen med hustru og børn

Rebslager Chr. Nielsen og hustru Ane, Ettrup

Kræn Kappel og Ann Rolighed

Murer Chr. Tandrup med kone, Hurup

Else Søgård.1928

Brudgom Johannes Krogh, Hørdum

Gårdejer og eksportdirektør Laurits Peter Frederiksen

To unge piger, døtre af jordemoder Eleonora Schiøtz Christensen. ca. 1900

Familien fotograf Hansen

Sognerådsformand Ludvig Klitgård

Ved Oddesund

Klokkedal.

Ane Marie Tandrup, født Hove.

Anders Nicolai Christensen Tandrup.

Bagermester Petersen med plejedatter og Kirstine Tandrup.

Carel Larson08

Marie Laurine Christensen (født Løjstrup).

Familien Christensen.

Christen Andersen Christensen.

BJERREGÅRD INTERVIEWES AF OLE KÜHNEL

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD OG SKOMAGER JENS BJERREGÅRD

HENRY OG HELMER BJERREGÅRD

PEDER BJERREGÅRD OG BARNEBARN

PEDER BJERREGÅRD

PEDER BJERREGÅRD

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD BOLIG OG VÆRKSTED, VESTERGADE

SMED PEDER BJERREGÅRD

SMEDMESTER PEDER BJERREGÅRD

SMEDEMESTER PEDER OG MAREN BJERREGÅRD

BJERREGÅRD

PEDER BJERREGÅRDS BOLIG OG VÆRKSTED, VESTERGADE

SMEDEMESTER PEDER BJERREGÅRD OG HUSTRUEN MAREN

SMEDEMESTER PEDER OG MAREN FOR BOLIG

Karoline Mathilde Nielsen

Ejnar Otto & Elisabeth Andersen

Gunvor & Jens Chr. Sigh Pedersen

Gunvor & Jens Chr. Sigh Pedersen

CHRESTEN CHRISTOFFERSEN

CHRESTEN CHRISTOFFERSEN, MORTEN CHRISTOFFERSEN OG ANNA SØRENSEN

Ejnar Robert Andersen

Kirsten Marie Andersen

Landbetjent Aage Olesen

Niels Emil Christensen, 1882-1936

Niels Emil Christensen og hustru Ane Margrethe Kristine i deres hjem i Hurup

Familien Niels Emil Christensen i deres hjem i Hurup

Dansskole, møllekroen - 1990

Vagabond på Hovedvej 11 ved Hurup, 1990

Vagabond på Hovedvej 11 ved Hurup, 1990

Fotograf Suhr Hansen

Skrædder Sørensen med familie

Bredgade, skrædder Sørensens hus.

Skrædder Sørensen med familie

Kirk, Refstorpvej 5

Lillebæltsbroen

Sydthy Rideklub, 1993

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Hjalmar Stauersbøl, Hurup 1989

Bestyrerparret på Hurup misionshotel, 1989

Astrid & Per Nielsen.Hurup. 1992

Billede fra en Værtshus i Hurup, siddende til venstre Finn Larsen Hurup - 1989

Eigild Pedersen og Kurt Hove.

fra venstre Eigild Pedersen og Kristian Visby - 1993

Agnes og Isak Isachsen, Hurup

Frida og Holger Schou, Hurup

GARTNER KRISTIAN MADSEN, HURUP.

JOHANNE CATHRINE CHRISTENSEN. DATTER AF NIELS BAJADS. GIFT MED MURER GOTTFRIED JOHANNES KRISTIANSEN, HURUP.

GOTTFRIED JOHANNES KRISTIANSEN. F. 1870. MURER I HURUP. GIFT MED JOHANNE CHTHRINE CHRISTENSEN, 1899.

Chr. Overgaard, Hurup.

P.Ove Kristensen, Hurup

P.Ove Kristensen, Hurup

Dyrlæge Birthe Kappel, Ettrup

Hanne Og Mads Peter Nielsen Hurup.

Erna og Johannes Thinggaard Pedersen

Aage Christensen

H. Hansen

Arne Øresgård

Jens Nørgård

Aksel Oksenbøl

Kaj Jensen

Asker Hansen, Hurup

Wilhelm Selmer

Karl Grønkjær

Marius Andersen

Ingemann Odgaard

Niels Yde

Chr. Larsen "Korsgård", Refs Hurup.

Jørgen og Ketty Lauridsen

Linne Marie Christensen/ Linne Munck

Birthe og Henrik Yde Larsen

Dagmar Vestergaard

Mogens Silkjær

Skohandler Kjeld Søndergård og Anne Grethe Damsgård

Murermester Søren Sørensen, Hurup. Gift med Petra

Annelise Eskerod og Ole Andersen

Brudebillede af Niels Vorm, N. Astrup Hurup.

Benny Sørensen, Hurup

Hansen

Hansen

Karl Edvard Thomassen, anlægsgartner, Hurup.

Karl Nielsen

Mogens Kjeldsen, Hurup

Alfred Poulsen

Niels Riis, Hurup.

Jørgen Hansen, Ashøje.

Kresten Jensen

Jørgen Hansen, Ashøje.

Karetmager Marius og Sara Nielsen, Hurup

Anna Suhr Hansen

Mogens Brix Kronborg, farvehandler, Hurup

Tage Christensen med datter

Marie og Gravers Riis, Hurup

Peder Krogs frue med barn, Ashøje Hurup

Laurids Jakobsen + 1 herre til ./. Alfred Jakobsen, Ginnerup Hurup

Sinne (Nielsine) og Niels Kr. Henriksen

Jens Peter Pedersen og Viktor Jensen

Refererer til: Anna Jørgensen, Hurup.

Ane Kristine (Stinne) f. Winding(?) og Gustav M. Olesen

Chr. Poulsen, Refs

Landmand Jens A. Jensen og Ester Jensen (født Hove)

Karl Edvard Thomassen, anlægsgartner, Hurup

Holger Vang

Holger og Valdemar Vang

Herluf Andersen

Vera Slavensky Pedersen

Anny og Kaj Larsen/Lassen

Per Vestergård og Solveig Rose Sørensen(?)

Anna Marie Madsen, Hurup.

Anny og Lars Peter Larsen, Hurup.

Britta og Ole Olsen

Anna Marie Madsen, Hurup, og Preben Nordentoft Andersen, Dover.

Betty (født Jensen) og Børge Graugård, Hurup

Mona og Ryan Vestergård, Hurup

Anne Grethe Petersen og Poul Andersen, bagermester, Hurup

Anne-Grethe Søndergaard

Ketty og Jørgen Lauridsen, Hurup.

Ketty og Jørgen Lauridsen, Hurup

Ib Olsen, Hurup. Lis Olesen, Hurup.

Arne Pedersen, Hurup.

Sørensen, Refs.

Søn fra Dantryk i Hurup. Andersen og Ruth

Bodil og Kjeld Hilligsø, Hurup

Elly Sørensen

Kirstine Sørensen og Olga Madsen

Møller Nørgaard, Hurup.

Jens Villum Nicolaj Ravnsmed, Hurup.

Birthe (født Larsen) og Carlo Holm

Linda og Bent Sørensen. Birthe og Carlo Holm.

Tonni & Leif Jensen Hurup

Villy Skårup, Ginnerup

Else (født Vangsgaard) og Kresten Larsen

Niels Andersen

Thora Madsen (1904-1973)

Kirstine Haagaard (1888-1980), fhv. restauratør

Dorthea Østergaard (1901-1984)

Karen Andersen (1901-1973)

Jørgen Sørensen, Hurup.

Hans Hansen, hestehandler, og frue

Thomas Pedersen

Chr. og Maren Søberg, landmand, Ettrup

Tandrup og Amalie, Hurup

Kristian og Kirstine Tandrup

Laurids Vang Nielsen og frue

Ingrid Bisgaard og Marie Bisgaard

Fru Mikkelsen, husmoder, Hurup

Anton Sørensen

Søstrene Jenny og Karen Andersen

Fra venstre: Johannes Klitgaard, Frode Klitgaard

S. B. Bjerre (f. 1880), dyrlæge, Hurup

Christian Mikkelsen

Manden i midten er faderen Bjørn Hansen og damen nederst til højre moderen Gerda.

Munk, Ashøje

Herluf Andersen, smed

Salmon Sørensen, uddeler

David M. Grønkjær, husmand

Albert Andersen (død 1952), bogtrykker

Salmon Sørensen, uddeler

Jens Kristiansen, tømrer- og snedkermester

Marius Odgaard, bagermester

Mimi og P. Petersen

Erik Smed Jensen (1903-1981), gårdejer, sognefoged

Ejvin Jensen, Hurup.

Evald Oksenbøl, statsrevisor

Frode Klitgaard, boghandler

Laurits Peter Frederiksen, gårdejer, eksportdirektør

Mads Peter Nielsen (f. ca. 1890), gårdejer

P. N. Petersen (død ca. 1942), bagermester

Chr. Hancke, manufakturhandler

Johannes Kappel (f. 1864), førstelærer

Laurits Jensen (f. ca.1880), cementstøber

Johan Andersen, landmand

Karsten Petersen (1912-1964), agent-grosserer

Peder Henriksen, landmand, handelsmand

N. N. Steensgaard, konsulent

Søren Christensen, barber

Hanne og Mads Peters gulbryllup

Hanne og Mads Peters guldbryllup

Krista Konge, Keld Konge

Metha Marie Smed

Landmand Jens A. Jensen og Ester Jensen (født Hove)

Skalshøj Christensen, Hurup

De 2 forreste piger er TOVE og JYTTE ROESGÅRD HURUP:

Konfirmanden er Rigmor Møller Christensen

Dagny Christainsen; Refs

Børge Andersen

Fredrik Olsen, Ettrup.

Harry Larsen Lundbo

Stolze, stationsforstander, Hurup.

Ingemann Severin Clausen, gårdejer

Viggo Larsen, landmand

Holger Marius Agerholm, kasserer

Martin Kristensen, chauffør

Jeppe Søndergaard (søn), malermester

Karl Nielsen, købmand

P. A. Andersen, automobilforhandler

Jens Chr. Pilgaard Kristensen, snedkermester

Emil Eriksen, vognmand

Jeppe Simonsen (ca.1879-1931), arbejdsmand

Thorkild Andersen, typograf

Kristian Sørensen, teglværksejer, Hurup

Fotograf Asger Hansen

Laurids/Lauritz Dissing (f. 1895), kroejer, ejendomshandler

Eigil Højriis (1907-1983), købmand

Anders Høgholm (ca.1905-ca.1960), købmand

Henrik Kjær, læge

Jens Nielsen, mekaniker

Fotograf Asger Hansen

Missionær Ingeborg Kirstine Korsgaard Pedersen

Fotograf Asger Hansen

Holger Kristensen

Niels Smed, gårdejer, ejendomshandler

Fotograf Asger Hansen

Kristian Bang Nielsen, slagtersvend

Smedemester P. Bjerregaard el. skomager Jens Bjerregaard

Sørensen, rebslager

Slagtermester E. Larsen

Martin Bjerregaard, Hurup.

Magnus Christensen

Gilling, kurvemager

Cornelius Lauritsen

Kristian Tandrup, murermester

Aage Jensen, tømrermester

Agnes Thrane Hansen

Kristian Mikkelsen

Niels Jensen

Niels Peter og Marie Nørgaard

Lars Husted, banearbejder, Hurup

N. N. Steensgaard, konsulent

Andreas Sørensen, tjener

Ejnar Borg Pedersen, manufakturhandler

Henning Høje Kristensen Hurup

Maler Benny Pallesgaard, Hurup

Fru Nørgaard og Klara Nørgaard

Jens Nørgaard (Søren Nielsen?)

Jens Peter Godiksen Kristansen

William "Basun" Hansen

Søn af Andreas Pedersen, Vogntoft-Hurup

Hilmer Andersen (1902-1959), bogtrykker, Hurup.

Julius Grønkjær, pedel, Hurup

Søren Hebsgaard

Jacob Houe (f. 1904), gårdejer, "Ettrupgård"

Christian Sørensen, smedemester, Refsbøl

Noteret til: Erik Kjær. Hurup.

Mogens Bangsgård, Refs.

Konduktør Fredriksen, 7760 Hurup Thy.

Niels Smed, Hurup. Født i "Helligsøgård".

Anna Troelsgaard (f. Poulsen)

Ane Kronborg f. Christensen

Marie Christensen, husbestyrerinde, Hurup

Emilie Lyngbæk, Hurup

Alma Jensen, Hurup

Hr. Krysiak, Hurup.

Lilian Dam, Hurup

Gerda Rasmussen, Hurup.

Agnes Kristence Hedegaard

Nanna Suhr Hansen

Margrethe Harregaard

Kathrine Sund

Kathrine Thonsgaard

Anna og Kirstine Sørensen

Alfil Hansen

Lærerinde Anna Petersen, Dover - Hurup.

Lærerinde Anna Petersen, Dover - Hurup.

Dorthea Østergaard

De tre børn er Helle, Sussanne og drengen i dåbskjole er deres lillebror Klaus

Noteret til: Egon Jensen, Hurup.

Kristian og Karen Sigh

Noteret til: Dam Jespersen, Hurup.

Noteret til: Arne Saaby, Lars Pedersen, Sindrup og elektriker Dahl Pedersen, Hurup. .

Noteret til: Herluf Pedersen, Søndergade 2, Hurup.

Noteret til: Jørgen Kræmmer Pedersen, Hurup Mark.

Ragna og Flemming Sørensen:

Alma og Thorvald Nicolajsen

Ulla og Mads Notlevsen

Ingrid og Kristian Baun

Sygeplejerske Lissy Østerskov Nielsen, født Slot Andersen

Birthe (født Hansen) og Jørgen Bak Jensen

Merethe f. Pedersen og Henry Madsen

Hansen

Edith Eriksen og Jørgen Kirkegaard

Lilian Alvilda (født Christensen) og Verner Dahlgård

Annette (f. Rasmussen) og Mogens Silkjær

Asta Sørensen og Thora Madsen

Kresten Munk og Line Marie Bjerregård Christensen

Jenny Frost Mehl og Kresten Mehl

Jenny Frostholm og Kresten Mehl.

Jenny Frostholm og Kresten Mehl.

Johnny L Hansen og Charlotte E Hansen

P. Kjær, Hurup.

Notlevsen

Hr. Jørgensen, Hurup.

Ref. til. Chr. Amby, Ashøjgade , Hurup.

Ref. Kaj Møller Guldsmedegade 5, Hurup

Oskar Hansen, Hurup.

Frk. Vilhelmsen. Hurup.

Måske børn af Ester og Carsten Pedersen

Mary Bisgaard

Martine Kammersgaard

Marie Jensen

Karen Bjerregaard

Anna Østergaard

Madsen

Mariane Saarup

Anna Østergaard

Sigvald Jensen

Frida Clemmensen

Maren Thomsen

Karen Møller

Eleonora Stokholm

Viggo Larsen, Hurup.

Hilda Kirk

Anna Elsebeth Larsen, Hurup.

Dagmar Konge, Hurup.

Karen Nørgaard, Thisted

Karin Kjeldsen, Hurup

Refererer til Peder Østergård, Ettrup..

Refererer til Mejerist Christensen, Hurup.

Lis Mortensen

Nora Christensen. Hurup

Marianne Eriksen, husmoder, Hurup

Indleveret til kopiering af: Verner Dalgaard, Hurup.

Marie Bisgaard

Karen (Balsby) Jensen

Maren Bjerregaard

Agnes Nielsen

Frida Holler gift Sørensen

Anna Christensen

Emma Grønkjær, Hurup.

Kirstine Houe (Christine Hove?)

Madsine Madsen

Agda Lauritsen

ANNA MARIE SLOTH, GINNERUP

Margrethe Staursbøl

Ida Vestergaard

Mary Bisgaard

Kathrine Jeppesen

Klara Kristensen

Anna Sørensen

Mie Selmer, Hurup

Husmoder Madsie Madsen

Katrine Jensen, f. Pilgaard Kristensen

Thora Madsen

Ellen Pedersen

Fru Thea Høgsholt (født Saxo Ascanius Kirk)

Irmelin Pedersen

Sigrid Jørgensen (født Søndergaard)

Agda Arden

Esther Poulsen

Anna Sørensen

Marie Odgård

Matilde Jensen (født Jakobsen)

Viggo Steffensen, Refs.

Frk. Christensen, Østreallé, Hurup. ??

Frk. Christensen, Østre allé, Hurup. ??

Andrea Lauritsen

Frk. Jensen

Refererer til Mejerist Christensen, Hurup.

Marie Bisgaard, Marie Hjortshøj og Ingeborg Balsby

Noteret til: Blichfeldt Pedersen, Hurup.

Lis og Pia Steffensen

Jette Andersen, Hurup

Birthe Starck Lauritsen. Hurup

Karen og Peter Damsgård

Birthe Starck Lauritsen. Hurup.

Familien Verner Jensen

Verner Jensen, Hurup

Else og Verner Jensen, Hurup

Niels Fuglsang

Leegaard/Fuglsang

Kirsten Fuglsang

Kirsten Fuglsang

Kristian Fuglsang

Lærer Kristiansen, Hurup.

Kristian Fuglsang, 1878-1961

Kristian Fuglsang, 1878-1961.

Kristian Fuglsangs 80 års fødselsdag

Herreekviperingshandler Pedersen, Hurup. Eng. Beklædn.

Kristian Fuglsangs begravelse.

Kristian Fuglsang med Kirsten

Leegaard/Fuglsang

Leegaard/Fuglsang

Chr. Dahlgaard, Ny Refsvej,

Nielna Fuglsang, født Leegaard

Leegaard/Fuglsang

Lisse Leegaard Fuglsang.

Lisse Leegaard Fuglsang

A.N.J. Luxhøjs gravsted.

Thorkild Jensen, Bredgade

Elny Christensen

Chr. Pedersens dreng, Refs - Hurup.

Alfred Nielsen, "Over Astrup", Hurup.

Egon Østergaard Tjener

Gunner Andersen, Bruden er Bodil Hargaard fra Refs

Marie Møller og Chr. Pedersen Jensen

Ruth og Vilhelm Tofdahl Jensen

Ryan Vestergaard

Ellen og Ove Kristiansen

Margit og Johannes Hargaard

Knud Nyvang

Sonja Foget

Otto Heeager, filialdirektør, Den Danske Bank, Hurup.

Christa Agerskov Fink, sparekassefuldmægtig, Sparekassen Thy, Hurup

Borgmester N.P. Kaastrup Hansen

Borgmester N.P. Kaastrup Hansen

Borgmester Arne Hyttel

Kuno Frost

Provst Jens Munksgaard

Birte Starch Lauritsen

Birte Starch Lauritsen

Gerda Dahlgård

Elly Høiriis

Lydia Yde Larsen

Niels Bangsgaard, Refs.

Elna Kirk (f. ca. 1898) (tv)

Til højre: Jordemoder Kirstine (Stinne) Tandrup

Maren og Jens Hove

Erna Yde og Johannes Kjerulf Andersen

Fru Fredberg.

Mimi Petersen med Carsten

Magretha Kjersgaard

Maren og Jens Hove

Anna Suhr med Allan

Frants Larson og Karen Tandrup

Fotograf Marius Hansen og fru Anna Suhr Hansen

Kristensen

Fru Bangsgaard og Anna Bangsgaard

Til venstre: Kathrine Simonsen

Inga Bloch og Bodil Sabro

Korsgaard Christensen, Hurup.

Anna og Kirstine (Stinne) Sørensen

Forrest Alfil Hansen

Fru urmager Nørby med døtre

Anna og Elvine Henriksen

Ellen og Helene Kappel og Henriette

Marianne, Sara og Anine Poulsen

Anny Madsen, Hurup

Balsby

Else Marie og Anders Nicolaj Jensen med børn

Kirstine og Kristian Pedersen med Karen

Gartner Ladefoged, Hurup.

Jens, Martin og Adolf Søndergaard

Fru Sørensen, fru Petersen og ?

Gårdejer Marius Madsen (f. 1896)

Fotograf A. B. Hansen

Olga Madsen, Missionshotellet.

Fotograf A. B. Hansen

Fotograf A. B. Hansen

Jens Holm Andersen

Karetmager Nielsen.

Evlampios Dimitriadis

Erling Hove

Johanne Larsen, Agger.

Manufakturhandler Hancke.

Alfred Larsen ./. købmand Larsen.

Birthe Hove, Refs.

Alfred Larsen ./. købmand Larsen

Alfred Larsen ./. købmand Larsen

Anne Marie Bundgaard

Fru manufakturhandler Chr. Hancke

Emilie Kristiansen

Agnes Hornstrup

Ane Steensgaard (f. Thøgersen)

Fru hestehandler Hans Hansen

Bedste Bøjker

Emilie Kristiansen

Agnes Søgaard Andersen (født Poulsen)

Anna Jensen, Morup Mølle.

Othilie Klitgaard

Kathrine Henriksen

Johanne Kirstine Vilhelmsen (f. Vangsgaard)

Eline Møller

Mathilde Møller

Bisgaard

Fru sygeplejerske Poulsen Nørbjerg

Lisbeth Andersen

Rigmor Støvring Nielsen

Ottomine Yde

Kathrine Sigh

Sidsel Marie Andersen

Anna Nielsen

Ninna Gilling

Gerda Nielsen

Emilie Lyngbæk

Harry Larsen, Hurup.

Elna og Hilda Kirk

Karna Notlevsen

Jensine Elisabeth Sørensen

Bodil Sabro

Alfhild Hansen

Astrid Amilie Nielsen

Agnethe Thomsen

Fru Rasmussen

Kathrine Sigh

Karen Hansen

Signe Tandrup

Karen Tandrup

Asta Sørensen

Anna Houe

Anne Marie Kristiansen og Abelone Odgaard

Kirstine Pedersen

Anna Gramstrup, Hurup.

Alfhild Hansen

Olga Madsen (f. ca. 1902)

Anna Suhr Hansen

Anna Suhr Hansen

Vang

Erna Nielsen

Jordemoder Kirstine (Stinne) Tandrup

Elvine Gravgaard

Alfil Hansen

Anna Sørensen

Murer Sørensen, Hurup.

Agda Lauritsen

Kirstine Odgaard

Linne Jensen

Mary Madsen Bisgaard

Ellen Jensen

Til højre Richard Notlevsen

Vita, Erna og Rigmor Nørby

Ellen Hancke

Frida Lodahl (d. 1985)

Grethe Hancke

Grethe Hancke

Ellen Hancke

Lenbroch

Modist Ellen Pilgård Kristensen

Børn af Kr. Jensen Kristensen

Ave Hansen

Ave Hansen

Malermester Jeppe Søndergaard, Hurup (5 børn)

Hanne Gyrup, Hurup

Kristian Bangsgaard Gyrup og Mary E. Gyrup

Kristian Bangsgaard Gyrup og Mary E. Gyrup

Allan og Ave Hansen

Børn af fotograf A. B. Hansen

Jens Nielsen Kristensen, Hurup.

Ave Hansen

Allan, Asger og Ave Hansen

Jens Nielsen Kristensen, Hurup.

Agda og Poul Lauritsen

Anders og Klara Clausen

Jytte Steffensen, Hurup

Carsten Petersen

Frk Madsen, "Misionshotellet" Hurup.

Ella Roursgaard

Betty (f. Jensen), Floulev

Rita Kristensen, Hurup.

Snedker Odgaard, Hurup.

Pariserskrædders datter Linne og Kresten Munk.

Odette Christensen (f. 1951), Hurup

Jenny Sørensen, Hurup.

Gerda Knudsen, Hurup.

Elisabeth Pedersen, Refstorp.

Maja Nielsen, Hurup.

Jenny Kjærgaard.

Anna Langgaard, Hurup.

Fru Hald, Hurup.

Dagny Jakobsen, Hasselholt pr. Vinderup.

Inga Nielsen, Brugsforeningen i Hurup.

Kjeld og Anne Marie Christensen

Dagmar Sørensen, Hurup.

Signe Jakobsen, Hurup.

Ester Dam, Østergade 35, Thisted.

Kamma Sørensen, Vester Assels pr. Ø. Assel. Mors.

Anna Lise Møller, Hurup

Anna Jensen/Gartner Madsen, Hurup.

Marie Bjerregård, Hurup.

Dorthe Kristensen, Hurup

Gudrun Valborg Pedersen, Hurup

Fru H. Hansen, Hurup.

Minna Lyngbæk, Hurup.

Kamma Pedersen, Hurup.

Gerda Isaksen.

Ove Roursgaard Christensen

Maja Nielsen, Hurup.

Harald Kjærgaard, Refs Hurup.

Fru Pedersen med søn

Ane Andersen og Agda Lauritsen (ca. 1912)

Anine og Niels Larsen, Hurup

Dosine Kristensen + 1 ung dame ./. gårdejer Skibsted Thomsen.

Chr. Bisgaard, 2 drenge.

Holger Vang, Ettrup.

Hanne Trarb. Hanne Drost, Hurup

Cigarhandler Damsgaard, Hurup.

Ragnhild Irene Pedersen og Ejner Kristian Roursgaard

Fru Hummelshøj, Hurup.

Fru Gade, Hurup.

Frode og Preben Kjærgaard

Andres Sø Pedersen, Bestrøme.

Ricard Nortlevsen, Hurup.

Otto Jakobsen, ??.

Smed Jensby

Nikolaj Tandrup, Hurup.

Dr. Linhock, Hurup.

Gartner Madsen, Hurup.

Mette Eliasen, Boddum/Hurup

Fredrik Kronborg, Præstegaarden.

Tove Krogsgaard, Hurup/Aarhus. Fru Kristoffersen.

Chr. Back Sørensen, Refs.

L. Nielsen, Hurup.

Mary Gyrup, Hurup.

Anna Krummelhøj. Anna Marie Handrup, Ullerup

Nikolaj Nielsen, Hurup.

Karen Hansen.

Chr. Hargaard, Refs.

Elin Andersen, Hurup.

Ingeborg Møller Fogh, Hurup

Fru Købmand Olsen, Hurup.

Karen Fogh.

Emil Eriksen, Hurup.

Jacob Hove, Ettrupgaard.

Vita Nørskov, Hurup

Slagter Frederiksen, Hurup.

Lydia Yde, Hurup.

Helene Tinggaard, Hurup.

Lis Mortensen

Murer Holler, Hurup.

Notlevsen

Slagteriarbejder Sigurd Nielsen (1920-), Hurup, og Ragnhild Pedersen

Fru Høgh, Hurup.

Ruth Dorthea Christensen, Hurup

Børn af Metha og Frederik Olesen

Karen Juhler Jensen, Hurup

Johannes Langgaard.

Tove Sørensen, Hurup.

Gårdejer Frode B. Nielsen, Refs

Harald Kjærgaard, Refs Hurup.

Kristian Mikkelsen, Hurup.

Ove Thøgersen, Hurup.

Karl Steffensen, Hilligsøe.

Konrad Larsen, Hurup.

Otto Gade, Hurup.

Lærer Kristensen, Hurup.

Børge Hansen Realskolen, Hurup.

Ella Skårup. Jenny Larsen

Svend Jensen, Hurup.

Mads Kristiansen. Hurup.

Henning Kjærgård.

Dr. Lenbroch, Hurup.

Verner Jensen, Jestrup, pr. Lyngs.

Frode Holler.

Villiam Nielsen, Hurup.

Jens Peter Pedersen

A. B. Hansen

Fru Thøgersen, Hurup.

A. B. Hansen

Viktor Jensen

Jakob Mikkelsen, Hurup.

Ellinor Jensen

Erling Jensen

Maler Henriksen, Hurup.

Fru Jensen, Hurup.

Fru Ellen Jensen, Hurup.

Fru Sagfører Lind, Hurup.

Ejnar Andersen

Bech Poulsen, Smallegade.

Ellen Høgsted og 2 små piger - udendørs.Ellen Høgsted, 2 børn.

Henriette Høgsted og 2 små piger - udendørs.

Fru Svend Grønkjær, Hurup.

Oliver og Ruth Larsen, Hurup

Henrik Mejer Nielsen

Lilly Andersen

Sørensen

Knud Houmøller

Peter Konge.

Landmand Thorvald Henriksen

Kjeldsen

Peter Christian Nielsen

Ejvind Larsen

Anker Jensen

Katrine Ringgaard, Hurup.

Ringgaard

Vognmand Niels Chr. Christensen og hustru Lydia.

Familien Roursgaard

Karen Magrethe Graversen, Hurup.

Lydia og Niels Chr. Christensen ved deres 40-års forretningsjubilæum 1973.

Tandlæge Thau Jensen

Landmand Henning Lodahl

Landmand Richard Knud Christensen

Arbejdsmand Henry Pedersen

Maren Knudsen, Hurup.

Vognmand Villy Kongensgaard

Snedker Frode B. Frost

Enevold Andersen

Aksel Oksenbøl

Fru Tømrer Kristiansen, Hurup.

Postbud Aage Bjerregård

Gunner Andersen

Kristian Svendsen

Martin Kristoffersen, Hurup.

Overretssagfører Eugen Schoug

Chauffør Kristian Kristensen

Jakob Jensen

Jens Lauridsen

Læge Tage Plougmann Poulsen

Poul Erik Thomsen

Dagmar og Kristian Bisgaard, Hurup/Thisted.

Lærer Leif Damsgaard

Kaj Fredriksen

Bent Sørensen

Ave Hansen

Magnus Houmøller, Hurup.

Børn af Marie og Anders Jensen

Olav Damkjær Jensen

Håndskomager Eigil Wang Flintenborg Nielsen

William Poulsen, Hvidbjerg.

Egon Henriksen

Salgschauffør, vognmand Ejnar Sund

Revisorassistent Poul Erik Sund

Maskinarbejder Knud Nyvang

Lagerchef Knud Børge Jensen

Konditor Krabbe, Hurup.

Slagtermester Valdemar Larsen

Niels Chr. Madsen

Christian Jensen

Fru Poul Mikkelsen, Hurup.

Herluf Hedegaard Johannesen

Mekaniker Oluf Andersen

Redaktør Andersen, Hurup.

Overassistent Poul Gravgaard

Thoralf Pedersen "Gadegaard" Hilligsø.

Redaktør Kristian Andersen, Hurup.

Per Vestergård Nielsen

Mogens Knakkergaard,

Ester Marie Sørensen

Per Ringgård

Grønkjær

Nina Konge.

Anne Marie Buur Steffensen

Bente Jensen

Anna Graugaard

Dorthea og Peder Chr. Pedsersen

Thora Jensen

Bankassistent Asta Kronborg

Ella Nikolajsen

Gertrud Kirstine Kristensen

Agnes Hove

Oda Margrethe Vinding

Murer Holler, Hurup.

Hr. Wensien, Hurup.

Hebsgaard

Kristensen

Ellen Kristensen

Anna Larsen

Martha Pedersen

Agda Lauritsen

Damefrisørinde Maren Katrine Jensen

Nygaard Eriksen

Lærer Holm Andersen, Hurup.

Opsynsmand Hebsgaard, Hurup.

Viggo Steffensen, Refs.

Jenny Heedegaard, Hurup

Lars Husted

Emma Vestergaard

Nikolaj Nielsen, Flarup.

Helga Kjær

Fru Støvring Nielsen

Arne Pedersen, Hurup.

Kristensen

Arne Pedersen, Hurup.

Ulla Lyngbæk, Hurup.

Thora Andersen

Ellen Sørensen

Arne Vinding Pedersen og Gerda Marie.

Karla Kristensen, Hurup.

Marie Knudsen

Else Johanne Søndergaard

Vera Jensen.

Laurids Kammersgaard, Hurup.

Anna Andersen

Ketty Früstück

Ingeborg Møller Fogh, Hurup

Ebba Rasmussen

Ellen Christensen

Kathrine Vestergaard

Niels Damsgaard

Slagtermester, Hurup.

Rigmor Eriksen

Kontorassistent Sonja Toftdal

Skotøjshandler Inger Steffensen

Gerda Sahl

Chr. Hargaard, Refs.

Ellen Margrethe Christensen

Fru Tove Mary Møller

Jonna Damkjær Jensen

Fru Ebba Mortensen

Tinne Kjærgaard

Anna Marie Jensen

Fru Karin Christensen

Aase Konge

Arne Overgaard, Hurup.

Thora Andersen

Kirsten Strangholt

Ragna Christensen og Flemmimg Sørensen

Gudrun Thøgersen.

Fru Nørgaard, Hurup

Oskar Hansen.

Nicoline Klausen, Refsgaard.

Henning Jensby, Hurup.

Inger Klausen, Refsgaard.

Ruth (f. Hummelshøj) og Jens Jørgen Andersen

Alice og Preben Grønkær

Ruth og Arne Nielsen,

Åse og Egon Tjener

Malerm. Frede Korsgaard med frue

Silkjær

Anna Marie og Villy Madsen

Aksel Oksenbøl

Vognmand Kristensen

Hr. Kallesen

Hr. Hebsgaard, Hurup.

Mads Møller Jensen og Marie Jensen

Karen Nørgaard

Fru Bankassistent Olsen, Hurup.

Børn af bankassistent Olsen, Hurup.

Købmand, produkthandler Søren Hebsgaard

Inga / Lis Larsen.

Til venstre servitrice Kirstine Jensen

Birthe Starck Lauritsen, Hurup

Søndergård Nielsen

Sussi Pedersen

Arne og Tage Plougmann Poulsen

Dagmar Konge

Anders Eriksen

Søn af Maren Katrine Jensen og Christian Mikkelsen

Fru Højstrup. Hurup.

Fru Carla Pedersen, Hurup.

Murer Stauersbøl

Fru Kjær

Martha Jensen, Hurup.

Søren og Anne Marie Krabbe

Valdemar Steffensen

Fru Foldager, Hurup.

Isenkræmmer Bang

Isenkræmmer Ekmann

Gert Poulsen

Hr. Sund

Kristen Poulsen

Mekaniker Jensen

Murer Sørensen

Mejerist Pedersen

Mestersvend og pelsfarmer Tage Christensen, Hurup

Forstander Bjerg

Forstander Ellen Margrethe(Andersen) Bjerg

Jens Kristen Høje Kristensen

Otto Jacobsens datter Rigmor.

Fru Højsholt

Freddy Molsgaard Larsen

Enkefru Jensen

Vilh. Dahlgaard

Slagteriarbejder Martin Nielsen

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Peder Andersen, Ettrup.

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Martin Bundgaard, Barslev Hvidbjerg.

Thorvald Heinriksen, Refsbøl.

Minna Lyngbæk, Hurup.

Jens Konge, Hurup.

Landmand Thorvald Heinriksen

Jørgen Hove Steffensen.

Kirsten Konge

Herluf Østergaard Pedersen

Chauffør Niels Jørgen Jepsen

Birthe Hansen.

Bogholder Bredahl

Bogholder Bredahl

Lars Chr. Pedersen, Floulev pr. Hvidbjerg.

Gartner Kaj Jensen

Mariane Larsen

Støvring Nielsen

Jens Christian og Bodil Frederiksen, Hurup

Olav og Jonna Damkjær Jensen med familie

Børn af trikotagehandler Ludvig Klitgaard

Bagermester Aage Høgsted Nielsen

Jens Kristian Ladefoged

Viggo og Richard Krabbe

Gerda Kjærgård, Hurup.

Johannes Mosekjær, Hurup.

Gertrud (født Gramstrup) og Gunnar Rasmussen, Gilleleje

Birgit Martine Isaksen & Herluf Østergaard Pedersen

Vibeke og Jens Nørgaard

Per Hunskjær, Vestre Allé, Hurup.

Kristian Mølgaard, Hurup.

Herluf & Birgit Østergaard Pedersen, med døtre

Egon Madsen. Gift med Ingrid.

NIELS CHRISTENSENS BEGRAVELSE FRA HJEMMET

Anders Vestergaard Poulsen

Præstegårdsforvalterens 4 piger

Andreas Lind

Præstegårdsforvalterens kone

Pastor Kjærgaards datter Ellinor

Pastor Kjærgårds datter Edith

Fabrikant Kristian Høje Kristensen, Hurup/Thisted

Stinne Søndergaard

Bach Nielsen

Emil Ninn

Evald og Ragnhild Kristensen

Niels Vagtmann Hebsgaard

Grethe og Villy Kongensgaard

Grethe og Villy Kongensgaard

Kristiane og Kristian Krabbe og børn

Hebsgaard

Olga Madsen

Møller Fogh.

Lene Møller Fogh.

Gudrun Madsen, Hurup

Odgaard

Herdis Bülov, Ruth Thomsen og Karen Marie Sørensen. Hurup.

Birgit Pedersen, Ulsted pr. Vestervig.

N.O. Gade, Hurup.

Madsen, Refs.

Karl Thøgersen, Hurup.

Fuglsang

Krista Harring. Krista Dam Madsen, Refs/ Gl. Bedsted

Bogholder Madsen, Slagteriet i Hurup.

Fru Sørensen, Hurup.

Tove Ringgaard

Jens Kirk. 12307. Mads Peter Nørgaard"Damgaard" Refs.

Jens Peder Jensen, Hurup.

Peter Roursgaard

Rita "Strit" Sørensen

Jens Peder Jensen, Hurup.

Ellen og Kathrine Jensen Kristensen

Margrethe og Petra Høgholm

Jenny Dorthea Nielsen, Hurup

Robert Kristensen, Hurup.

Chr. Andersen, "Grønvang" ??

Anton og Karl Nielsen, Hurup.

Guila Nørgaard, Ullerup.

Grosserer Overgaard, Hurup.

Anne og Anders Christensen, Hurup.

Stenhugger Nørgaard, Hurup.

Bent Ettrup Andersen og Maren Kirstine f. Bach

Realskolebestyrer Frede Hansen, Hurup.

Mortensen, Hurup.

Ingrid og Christian Baun

Ellen Margrethe Christensen

Alice og Hemmer Frost Larsen

Marie Nicolajsen

Birthe Stærk Lauritsen

Døtre af Johannes Pedersen

Anne-Grethe og Kjeld Søndergaard

Marie Nicolajsen

Elin Sjøgaard

Møgelvang. Hr. Andersen, Hurup.

Fru Carl Thøgersen, Hurup.

Esther Hove, Ettrup

S. Jakobsen, Hurup.

Aase Korsgaard, Doverodde

Fru Niels Kobberød, Hurup.

Poul Korsgaard

Fru Strangholt, Hurup.

Bodil Larsen og Anders Hilligsøe

Poul og Valdemar Larsen

Jens Kirk, Ginnerup.

Fru Lassen, Hurup.

Birgit Krabbe Kristensen.

Hr. Nicolajsen, Ettrup.

Valdemar Steffensen, Hurup.

Niels Østergaard, Barslev.

Bogholder E. Madsen, Slagteriet i Hurup.

Købmand Dahlgaard, Hurup

Bogholder E. Madsen, Slagteriet i Hurup.

Frida Clemmensen, Hurup

Kamma Esdahl. Løgstør.

H.C. Andersen, Hurup.

Pilgaard Kristensen, Hurup.

Theodora Jensen.

Betty Degn

Vognmand Kristensen, Hurup.

Olander, Missionshotellet, Hurup.

Ekmann. Hurup.

Leif Ekmann

Jutta Ekmann

Fru Gartner Madsen, Hurup. Emma Thomsen

Ladefoged, Hurup.

Helga Kristensen, Refsbøl.

Martin Tilsted, Hurup.

Købmand Larsen, Hurup.

Viggo Larsen, Hurup.

Anna Jensen, Sindrup/Hurup

Johan Jakobsen

Hrr. Bogholder Madsen, Hurup.

Fru Vilhelmsen, Ettrup.

Fru Høiries.

Harry Larsen, Hurup.

Hr. Madsen, Refs.

Købmand Th. Madsen, Hurup.

Holger Kristensen, Hurup.

Krista Dam Madsen

Bech Poulsen, Lyngs.

Marie Nicolajsen, Balsby

Else Nicolajsen, Balsby

Søren Mølgaard.

Peder Pedersen, Hurup.

Købmand Poulsen, Hurup.

Købmand Jensen, Højslev.

Valdemar Steffensen, Hurup.

Teglværksejer Rigmor Støvring Nielsen

Frk Klitgaard.

Ellen Møller Fogh.

Lise Lotte Lauridsen, Hurup.

Fru Redaktør Andersen, Hurup.

Ellen Elisabeth Jensen.

Karen Juhler, Hurup.

Fru Sigvald Poulsen, Hurup.????????

Fru Christensen.

Konsulent Roelsgaard, Hvidbjerg/Hurup.

Ellen Notlevsen

Iben Sahl, Hurup.

Hanne Mølgaard, Hurup.

Dagmar Vestergaard

Tove Korsgaard.

Rigmor Filtenborg.

Dagny Nielsen, Hurup/Inga Holm Nielsen, Hurup?

Ilse Luxhøj Larsen, Ydby.

Fru Pedersen, Hurup.

Ketty Vang, Hurup.

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Fru Else Andersen, Bredgade, Hurup. Else Nicolajsen, "Balsby"

Margrethe Clemmensen

Ellen Jensen Kristensen

Damefrisør Elisabet Christensen

Herreekveperingshandler Pedersen

Kirsten Tølbøll

Kirsten Tølbøll

Anna Madsen

Graugaard

Krista Madsen, Refs.

Marius Jensen, Refsbøl.

Agnes Hummelshøj, Hurup.

Gerda Sohn Kristensen, Hurup.

Betty Wulff.

Ellen Yde Pedersen

Anna Marie Krabbe, Lodbjerggaard, Hurup.

Agnes Hornstrup, Hurup.

Else Søndergaard, Refs.

Jytte Holst, Refs.

Tove Ringgaard, Refsbølle.

Norma Madsen.

Fru Kræmer Pedersen, Hurup.

Ulla Lyngbæk, Hurup.

Mary Gyrup, Hurup.

Johanne Nielsen, Koldby.

Grethe Hancke

Slagter Fredriksen, Hurup.

Fru Børge Larsen, Hurup.

Kathrine Jensen, Ydby.

Marie Nørgaard

Jutta Jensen, Lyngs

Inga Larsen, Hurup.

Højriis

Elisabeth Vittrup, Ydby.

Sidsel Egebjerg, Hurup.

Sara Munkholm

Dora Frühstück

Fru Toftdal, Hurup.

Kamma Pedersen

Maja Ohlsson, Hurup.

Karen Marie Sørensen, Hurup.

Fru Murer Holler, Hurup.

Cigarhandler Damsgaard, Hurup.

Villy Knakkergaard.

Ruth og Arne Nielsen

Ejnar Gilling, Hurup.

Hrr. Christensen.

Arnold Madsen, Hurup.

Esben Graugaard

Murer Christensen.

Anna Jensen

Sigvald Poulsen, Hurup.

Mads Nortlevsen, Hurup.

Büloru

Ivar Brændgaard, Refs.

Børge Nielsen

Orla Westbjerg, Hvidbjerg/Elværksbestyrer Svend Christensen, Hurup

Frode Jensen.

Mogens Damsgaard

Richard Nortlevsen, Hurup.

Edvin Sørensen.

Chr. Hargaard, Refs.

Inger-Marie Madsen

Korsgaard Christensen, Hurup.

Børge Odgaard, Hurup.

Jens Bengtson, Hurup.

Per K. Pedersen.

Theodor Korsgaard, Hurup.

Richard Nielsen, Hurup.

Svend Aage Christensen, Hurup.

Ejnar Søndergaard, Hurup.

Karl Dybdal Andersen, Ydby.

Ester og Harriet Dahl

Ejner Sund, Hurup.

Kjeld Søndergaard, Hurup.

Alfred Andersen

Svend Jørgensen, Hurup.

Hilmar Andersen, Hurup.

Karsten Pedersen, Hurup.

Kristian Hornstrup

Peter Bjerregaard Jensen

Leo Frederiksen, Ettrup.

Bankdirekør Wulf, Hurup.

Henning Boddum.

Herluf Kristensen, Refs.

Evald Nielsen, Visby.

Viggo Larsen, Hurup.

Graves Nielsen / Niels Østergaard, Barslev.

Frode Andersen.

Viggo Larsen

Kjær

Erling Ladefoged, Hurup.

Laust Nielsen, Hurup.

Murer Høje, Hurup.

Ove Holm Nielsen, Hurup.

Ingeniør Thygesen.

Dagmar Bisgaard

Eigil Holler, Hurup.

Musiker Niels Bjerregaard

Herluf Kristensen, Refs.

Peder Odgaard, Uglev.

Lars Fredskild Korsgaard, Hurup.

Jens Christensen, Hurup.

Axel Tilsted, Vester Ulsted pr. Vestervig.

Herbert Kristensen, Ettrup.

Gunner Sejrsbøl, Hurup.

Svend Belter

Holger Pilgaard, Hurup.

Anton Olsen

Egon Østergaard Tjener

Torben Søndergaard Nielsen

Leif Andersen, Hurup

Banearbejder Mølgaard, Hurup

Aage Kristensen, Hurup.

Jens Sauer, Hurup

Peder Filtenborg Nielsen

Kasserer Otto Vilhelm Olesen, Hurup

Læge Belter, Hurup.

Bankdirektør Holger Kappel, Hurup

Aage Hald, Hurup

Kontorchef Niels Kjeldsen (f. 1928), Hurup

Thorkild Andersen, Hurup.

Kristian Lousdahl, Hurup

Niels Chr. Henriksen

Kathrine Jeppesen

Olander Misionshotellet, Hurup.

Poul Mikkelsen

Tove Ringgaard

Mildrid Strand, Hurup.

Jørgen Sørensen, Hurup

Mads Gramstrup, Hurup

Søren Kruse Andersen

Steffensen

Ubbersen

Richard Knud Christensen, Ettrup, Hurup

Bruno Kristensen, Hurup.

Christian Jensen, Ettrup

Richard Knud Christensen, Ettrup, Hurup

Birkholdt Dieckmann (1892-1980)

Erling Kristensen, Hurup

Olander, Misionshotellet, Hurup.

Vognmand Gunner R. Christensen, Hurup

Arne Krogsgaard

Mads C. Hansen, Hurup

Poul Erik Lauerberg Madsen, Hurup

Notlevsen

Vagn Pedersen, Refsbøl.

Mogens Damsgaard, Hurup

Vilhelm Starch Lauritsen, Vestervig/Hurup

Frans Werdlovik, Hurup.

Benny Jensen, Nyvang.

Stærk

Gartner Thomasen og frue

Maler Henriksen, Hurup.

Sagfører Lind

Eva og Herluf Nielsen

Niels Chr. Jørgensen, Hurup.

Herluf Østergaard Pedersen

Fhv. gårdejer Christen Jensen Vangsgaard

Viggo Larsens børn

Benny Sørensen, Hurup

Villy Knakkergaard.

Gyrup

Døtre af Viggo Pedersen

Politibetjent Peter Christensen, Hurup senere Thisted

Kennet Kræmmer

Jens Adolf Andersen, Hurup.

Egon J. Christensen

Laurids Damsgaard, Hurup.

Laurids Damsgaard, Hurup.

Johannes Vang, Ettrup.

Ladefoged

Herman Christensen.

Evan Nielsen, Hurup.

Poul Mikkelsen, Hurup.

Leo Nielsen, Hurup.

August Pedersen, Hurup.

Tage Kristensen, Hurup.

Aage Munkholm, Hurup.

Ove ???ersen % Købmand Larsen, Villerslev.

Fru Nørby

Fru Anna Sørensen

Kaj Sund, Hurup.

Karetmager Nielsen, Hurup.

Freddy Christensen, Hurup.

Elna Dahlgaard

Kathrine og Chr. Vang

Palle Pedersen.

Mads Peter Nielsen, Refs.

Astrid Østergaard

Alma Vang

Aage Christensen, Oddesund N.

Barber Søren Christensen (d. 1986), Hurup

Smedemester P. Bjerregaard.

Emma og Dagmar Vestergaard

Hans Peter Hansen, Hurup

Harald Rotbøll Nielsen, Hurup

Anine Poulsen

Dagmar Sørensen

Holger Vang, Ettrup.

Kuno Frost

Marie Eriksen

Edna Nørbjerg

Ellen Christensen

Esben Graugaard (1952-), Hurup/Holstebro

Langvang

Magda Viola Thøgersen Christensen

Købm. Olsen, Hurup.

Jens Konge, Hurup.

Martin Hedegaard

Dagplejemor Anna Konge, Heltborg/Hurup

Marie Sørensen

Landmand Jens A. Jensen, Ettrup

Gårdejer Niels Møller Kobberø, Hurup.

Jytte Henriksen, Hurup.

Maja Henriksen, Hurup.

Allan og Asger Hansen

Peter Konge.

Kjeld Strangholt, Hurup

Fru Otto Gade, Hurup.

Fru Sabroe, Hurup.

Henny Påsch

Bodil Damsgaard

Arne P.M. Degn, Hurup

Gårdejer Jørgen Dam Madsen, "Refsdamgård", Refs

Karen Olesen, Hurup.

Anna Margrethe Nielsen

Mikkelsen, Hurup

Hrr. Hargaard, Refs.

Inger Staursbøl Laustsen

Oluf og Arne Vang Jensen

Fru Læge Lenbroch, Hurup.

Signe Pedersen

Folmer Olsen, Bedsted/Hurup/Herning

Anni Lumborg, Hurup.

Døtre af Kristine og Niels Jensen

Laurberg

Kaja Larsen, Lodbjerggaard, Hurup.

Mogens Knakkergaard, Hassing/Hurup

Chr. Hancke, Hurup

Kristian Andersen, Hurup.

Irene Krabbe. Hurup.

Per Houe, "Ettrupgård", Ettrup/København

Johannes Poulsen Krogsgaard, Bedsted/Hurup

Søren Krabbe

Fru Pedersen, Engelsk Beklædning, Hurup.

Dagny Hyldahl, Hurup.

Ellen Christensen

Bojsen, Hurup.

Slagteriarbejder Sigurd Nielsen

Herdis Dahl-Eriksen

Solveig Jensen, Hurup.

Inga Jensen, Hurup Apotek.

Marianne Eriksen

Rigmor Filtenborg Nielsen

Ester Jensen

Thorkild Christensen, Hurup/Refs

Niels Peter Grønkjær.

Dagmar Bisgaard

Fru Lousdahl, Hurup.

Døtre af Grethe og Jens Daarbak

Per Hougaard.

Johanne Kirstine Vangsgaard

Pauli Birk, Hurup.

Ingeborg Grausen, Hurup.

Mogens Kjeldsen, Hurup

Helga Vangsgaard, Refs.

Lillian Henriksen, Hurup

Kaj Olsen, Hurup.

Gustav Nielsen-Refs, Hurup

Ole Nielsen.

Holger Christensen, Hurup.

Karen Krabbe

Edith Eriksen, Hurup

Asta Riis

Dagmar Bisgaard

Lilly Henriksen

Karen Marie Sørensen, Ettrup

Fru Toftdahl, Hurup.

Vita Bisgaard

Kurt Christensen, Hurup.

Ejner Henriksen, Præstegaarden, Hurup.

Finn Madsen, Ettrup.

Anine Louise Fomsgaard

Peder Thøgersen Christensen, Hurup-Taabel

Elly Hansen

Kristian Wilhelmsen

Fru Ninn, Hurup.

Peter Overgaard, Hurup. Inseminør Peter Odgaard (1919-), Hurup

Ragnhild Foged, Hurup.

Ellen og Niels Bjerre

Verner Villadsen, Hurup

Fru Læge Belter, Hurup.

Ole Andersen, Refs.

Mathilde Vang, Hurup.

Karl Markussen

Sirgurd Nielsen, Hurup.

Kristian Hornstrup, Kæstrup/Hurup

Rigmor Toftdahl og tømrermester Karl Christen Skalshøj Christensen, Hurup

Karen Marie Bylov

Ingrid Pedersen

Dagny Bangsgaard

Hilmar Gade, Hurup

Pedersen

Ingerlise. Datter af skovrider C.F. Jensen, Hurup.

Kristiane Krabbe

Politimester Kofods Datter, Hurup.

Erik Henriksen, Hurup

Karen K., Hurup

Kirsten Andersen

Jens Andersen Jensen, Ettrup.

Ebba Mortensen

Fabriksarbejder Henning Landbo Nielsen, Hurup

Ingeniør Hans Leth, Hurup

Ove A. Frederiksen, Hurup

Fru Olander, Hurup.

Maren Petrine Christensen

Erling Wulff, Hurup. Andelsbanken, Hurup

Dagmar Sørensen

Valborg Klemmensen

Fru Viggo Larsen, Hurup.

Knud Kongensgaard, Hurup

Kjeld Søndergaard, Hurup

Anna Elisa Larsen, Hurup

Thora Sørensen

Henny Ladefoged

Fru Carl Thøgersen, Hurup.

Rigmor Toftdahl

Inge Lis Mikkelsen.

Dahlgaard

Klaus Christensen.

Lilly A.S. Grønkjær, Hurup

Hilma Graversen, Hurup.

Ebba Pedersen

Aage R. Christensen, Hurup

Anine og Niels Larsen

Henny Ladefoged

Thea Kirk

Fru Nikolaj Larsen, Hurup.

Larsen-søskende

Fru Grosser Overgaard, Hurup.

Ringridderkonge

Grethe Christoffersen

Niels Larsen

Pedersen

Marie Iversen

Gudrun Kjeldsen / Dagmar Sørensen

Boghandler Hansen, Hurup.

Gartner Madsen, Hurup.

Dr. Belter

Gartner Madsen, Hurup.

Karl Johan Christensen, Refs.

Anne Marie Madsen, Hurup.

Peter Konge Oddershede Nystrup med familien

Gudrun Dissing, Hurup.

Jonna Jensen, Hurup.

Knudsen Pedersen

Marius Christensen

Guldbryllup