Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Kirke.

48/48

Revisor Martin Søndergaard Nielsen

Hurup kirkegård - Revisor Martin Søndergaard Nielsen 1901-1951.

Billede modtaget af Ingrid Søndergaard Nielsen, København. reg. 29.8.2022 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 114452