Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Kirke.

Hurup kirke.

Fra Hurup kirkegård

Hurup kirke

Hurup kirke

Hurup kirke

Præstegården

Hurup Missionshus

Hurup kirke

Hurup kirke, interiør

Præstegården

Provst Dahl

Pastor Kjersgaard

Pastor Christensen

Pastor M.C.J. Anthon

Nyere billede af kirken

Kirken i 1930

Kirken under restaurering i 1928

Kirken på telegram

Kirken set fra syd

Vinterbillede af kirken

Kirken

Kirken set fra oven

Kirken

Kirken i 1912

Kirken før 1928

Kirken set fra syd

Hurup kirke

Kirken set fra sydvest.

HURUP KIRKE, CA. 1890

Kirken ser fra sydvest

Kirkens interiør i 1893

Kirkens interiør

HURUP KIRKE, INTERØR CA. 1890

Hurup Præstegård

Præstegården og forpagterboligen i Hurup

Præstegården

Runesten på kirkegården.

Runesten fundet ved Hurup Kirke

PASTOR KNUD CHRISTENSEN

Pastor Kjersgaard i ca. 1902

Fru pastor Kjersgaard i ca. 1907.

Provst Dahl og hustru

Kirken og provst Dahl.

Gravsted for landstingsmand L. Kr. Kristensen

Mindekrans for landstingsmand L. Kr. Kristensen

Mindekrans for landstingsmand L. Kr. Kristensen

Revisor Martin Søndergaard Nielsen