Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup, Kirke.

13/48

Pastor Kjersgaard

Datering: Ca. 1900

Pastor V. Deichmann Kjersgaard, Hurup kirke 1893-1922.

Billednr: 50194