Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

57/70

Soldater på Egebaksande 1937.

Vang sogn. Tvorup Klitplantage 1937. Stor brand i Klitplantage.
De soldater der hjalp til med slukningen var indkvarteret på Egebaksandes Ladegulv.
reg. 2.7.2007 på Thisted Arkiv.

Billednr: 2365