Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

56/70

Egebaksande

Egebaksande. Opført af kaptain C. Jagd 1862 i forbindelse med udtørringen af Sjørring Sø.

 

Jens Christian Henrik Claudius Jagd (1821-1895) er født i Fredericia og er søn af førstelærer, Niels Jagd og Ellen Regine Høxbroe. Han blev gift 1. gang i Sørup i 1846 med Dorothea Vilhelmine Caroline Adolphine Tornøe (1829-1893) der er datter af birkedommer, Jens Wenzel Tornøe og Eleonora Jacobine Lacoppidan. Han blev gift 2. gang i 1879 på Frederiksberg med Sara Helene Bruun (1856-1939) der er født i Ærøskøbing og er datter af toldforvalter og etatsråd, Lars Junior Bruun og Emma Hansen.

 

Billednr: 4802