Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

3/70

Sjørring sø. 1857

Vang 1857. Vestlige ende af  Sjørring sø inden udtørring. Sjørring Sø og Kaptajn Jagd skrevet af Sjørring Sogns Historie (Kilde: Internettet)"         
Den 14. august 1860 kunne søejer Jagd og store skarer af nysgerrige thyboer iagttage, at vandet begyndte at løbe ud af Sjørring Sø. Der skal ikke på dette sted berettes om de utallige juridiske spilfægterier og stridigheder med både naboer og myndigheder - ind imellem særdeles dramatiske -, der fulgte i de efterfølgende år. Den tekniske del af projektet forløb til gengæld over al forventning. Allerede i 1862 kunne en del af de udtørrede arealer tilsås med forskellige græssorter, og i 1865 var hele 550 ha søbund tilsået og grundlaget for et større husdyrhold skabt. Jagd fulgte derfor straks op med et mægtigt byggeprojekt:I årene 1863-66 blev hele tre store gårde bygget i kanten af den udtørrede sø, nemligEgebaksande, Schæfergården og første del af Rosvang. Jagds store problem blev, at det ikke lykkedes ham at inddrage de tidligere lodsejere i projektet. Det resulterede i, at det hele måtte gennemføres for lånte penge, og da driften i de efterfølgende år blev ramt af en række uforudsete vanskeligheder, blev gældsbyrden efterhånden så stor, at Jagd blev nødt til at afhænde størstedelen af søområdet til kreditorerne Som det sidste solgte han i 1870 Egebaksande med tilhørende 110 ha søbund til den senere kulturminister, Jacob Scavenius.

Billednr: 2541