Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

4/70

Kaptajn Jagd

Vang ?. Egebaksande. Kaptajn Jagd.Sjørring Sø blev i 1857-65 tørlagt under ledelse af Kaptajn Jagd. Titlen kaptajn havde han fået  i krigen 1848-51. Han udtørrede den 850 ha. store Sjørring Sø, som strakte sig fra Sjørring og til vest for Jannerup Kirke. Han gravede en afvandingskanal fra søen og sydpå til lidt forbi Faddersbøl. Det var en strækning på 2 km - og visse steder helt ned i 12 meters dybde. Alt skulle graves med håndkraft - og jorden flyttes i trillebør. Det har været en efter den tids forhold enorm opgave. Jagd skulle egentlig kun udlede vandet for lodsejerne, men da et forberedt aktieselskab mislykkedes, overtog han selv hele søen. Det mislykkedes også for ham at sælge jordparceller til lodsejerne efter udtørringen, så han måtte selv til at drive landbrug på det indvundne areal. Han måtte i 1865 afstå store dele af søen til sine kreditorer, og selv beholdt han Egebaksande med 140 ha., som han solgte i 1870. Jagd døde i 1895 som amtsforvalter i København.

Billedet er i Hundborg Arkiv. Scannet af Vangsaa Arkiv 12.2.2008.

 

Jens Christian Henrik Claudius Jagd (1821-1895) er født i Fredericia og er søn af førstelærer, Niels Jagd og Ellen Regine Høxbroe. Han blev gift 1. gang i Sørup i 1846 med Dorothea Vilhelmine Caroline Adolphine Tornøe (1829-1893) der er datter af birkedommer, Jens Wenzel Tornøe og Eleonora Jacobine Lacoppidan. Han blev gift 2. gang i 1879 på Frederiksberg med Sara Helene Bruun (1856-1939) der er født i Ærøskøbing og er datter af toldforvalter og etatsråd, Lars Junior Bruun og Emma Hansen.

 

Billednr: 2576