Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted arbejde og virksomheder

Drejer- og cigarforretning

Klitmøller- Thisted ruten

Koopmans slagteri

Tican

Koopmans

Foto fra Thisted sygehus. ca. 1910. Syge børn og en sygeplejerske.jpg

Foto fra Thisted - muligvis fra Thisted gl. sygehus , gården

2 unge piger ved vasketøjet på Thisted sygehus.

Patienter og sygeplejersker på Thisted sygehus.ca. 1910

Nielsens tømmerhandel

Rutebilstationens ekspeditionslokale 1957

Dragsbæk, ca. 1900, fjordpramme

Landlyst teglværkets bygninger ca. 1950

Landlyst Teglværk ca. 1950

Foto fra Teglværket Landlyst ca. 1950

Søndagsvagt på Thisted Posthus

Søndagsvagt på Thisted Posthus

THISTED BRYGHUS

THISTED BRYGHUS CA. 1900

THISTED BRYGHUS

Thisted Bryghus

SKRÆDDERE VED ARBEJDET I THISTED

Blikkenslagermester Søren Christensen

Sykursus

Koopmanns Slagteri

Jens Birkemose

Peder Jensen

Thisted Pigen

Vagn Jensen

Arthur Jensen

Helge Jensen

Gravers Jensen & Peder Salmon Sørensen

Rebslager Peter Jensen

Jens Jensen

Carlo Jensen

Anders Jensen & Chr. Mose

Thisted sygehus.

Skomager Skårup

Anker Pedersen

Nørregade. Mejeriudsalg

Fra en købmand på Store Torv, i Thisted ca. 1900 - men hvilken?

Thisted Slagteri

Landmandsbanken ca. 1950-1955

Købmand Nicolai Møller

Nordthy Landboforening, Rosenkrantzgade 12

Nordthy Landboforening, Rosenkrantzgade 12

Coloplast.

Coloplast.

Coloplast.

Thisted Maskin Compagni.

Thisted Maskin Compagni.

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik i Vestergade

Den bette butik

Den bette butik i Vestergade

Thisted Arbejderforening

Til venstre Ole Vagn Christensen, (S)

Tican

Tican

Tican

Tican.

Tican.

Tican.

Tican.

Tican.

Ole Vagn Christensen, (S)

Tican

Udstilling på slagteriet

Udstilling på slagteriet.

Udstilling på slagteriet.

Fagligt møde på Tican.

Fagligt møde på Tican.

Fagligt møde på Tican

Tican-salami.

Tican-salami.

Tican-salami.

Tican-salami.

Dansk Typograf Forbund, Thisted.

Dansk Typograf Forbund, Thisted.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Thomsens hønseri America, Winthersmøllevej.

Mejerigården

Mejerigården

Sådan bliver der lavet Thy Pilsner

Brand i halm på havnen i Thisted

Brand i halm på havnen i Thisted

Brand i halm på havnen i Thisted

Brand i halm på havnen i Thisted

Brand i halm på havnen i Thisted

Brand i halm på havnen i Thisted

Svend O. Bach, Teknologisk Informationscenter.

Svend O. Bach, Teknologisk Informationscenter.

Svend O. Bach, Teknologisk Informationscenter.

Thisted bryghus får ny skorsten.

Thisted bryghus får ny skorsten.

Thisted bryghus får ny skorsten.

Thisted bryghus får ny skorsten.

Thisted bryghus får ny skorsten.

Kriminalbetjent Binderup, Thisted politi

Kriminalbetjent Binderup, Thisted politi

Glarmester Gjerulff

Glarmester Gjerulff

Glarmester Gjerulff

Glarmester Gjerulff, fader, søn og hustru

Omfartsvej.

De 2 direktører for Polar is, brd. Sørensen, smager på varerne

Dirketør Sørensen ser på islagkager. Polar is, Mejerigården

Per Thomsen, America.

Hønsebriller. Per Thomsen, America

Sådan brygger vi Thy øl

Rugekasser - til industrien

Ruge kasser til industrien

Thi logopræsentation.

Thi logopræsentation.

Smagsprøver fra Thisted Bryghus.

Smagsprøver

Voldsom brand hos DLG i Thisted

En eksplotionsagtig brand hos DLG i Thisted

Trappen i arresten

Opfinderpris

Prøveboring

Der bygges et slangetårn, Kastet

Der bygges slangetårn, Kastet

Der bygges slangetårn, Kastet

Thisted tlf. central ca. 1920

Handest, Østergade 3

Nordthy Klinik for Fysioterapi.

Asylgade Fysioterapi

Thisted havn - arbejdere der lægger spor om på havnekajen

Akafa Thisted havn

Akafa , Thisted havn

Akafa, Thisted havn

Akafa , Thisted havn

Akafa, Thisted havn

Thisted havn

Thisted havn, der køres kul og koks med hestevogn under krigen

Personalet i City Fodtøj

City Fodtøjs cykelbud

Vestergade 5, City Fodtøj

Reberbanen på Plantagevej

Reberbanen på Plantagevej

Reberbanen ved Engen. Plantagevej ca. 1900

Repræsentanter for div. elværker

Hotelkarle på Thisted station

Vestergade 40

Krabbes Konditori

Krabbes Konditori

Krabbes Konditori

Krabbes Konditori

Svaneapothek ved Gustav Møller

Svaneapothek ved Gustav Møller

Svaneapothek ved Viggo Kierulff

Ølvognen fra Thisted Bryghus

Bryggerigården

Charles, Aksel og Klemme

Fastelavn

Gregersen

Reitzel og Svenningsen

Rejsegilde

Frøkjær Møbler

Redningsbåd på Thisted Skibsværft

Synopal

Asfaltfabrikken Synopal

Frisørstævne

Thisted Løve Apotek

Storetorv- Raadhuset

Svaneapotek

Aalborgvej 7. Mobil- Stiholt

Forsikringsselskab

Østergade 12

Bondestuen

Thy Rejser

margarine

margarine

losning

Markedshallen

Markedshallen

Markedshallen

Markedshallen

Markedshallen

Markedshallen

Carl Jørgensens autoværksted

Carl Jørgensens autoværksted

Carl Jørgensens autoværksted

Carl Jørgensens autoværksted

Rekord vask

Koopmanns Slagteri

Koopmanns Slagteri

Koopmanns Slagteri

"Jens Vejmand"

Tingstrupvej 81. Erhardt Frost