Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Teglværk / Kalkværk

Thisted ca. 1950. Kalkværk- Thisted landsogn- Torp

Thisted ca. 1910. Thisted Kalkværk beliggende i Torp. Thisted Kalkværks nye Skaktovn.

Thisted landlyst teglværk ca 1900

Thisted 1981. Landlyst Teglværk- Hundborgvej

Thisted 1980. Landlyst Teglværk

Thisted 1980. Landlyst Teglværk

Thisted 1977. Thisted Teglværk

Thisted 1959. Thisted Kalkværk

Thisted 1950. Landlyst Teglværk- Hundborgvej

Thisted ca. 1950. Kalkværk.

Thisted 1930. Landlyst Teglværk- Hundborgvej

Thisted 1930. Thisted Kalkværk.

Thisted 1913. Thisted Teglværk.- Landlyst

Thisted 1917. Thisted Kalkværk

Thisted 1910. Thisted Kalkværk

Thisted 1910. Thisted Kalkværk

Thisted 1910. Thisted Kalkværk

Thisted 28. januar 1981. Landlyst Teglværk- Hundborgvej, nedrevet

Thisted 1900. Kalkværk