Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted arbejde og virksomheder

186/202

losning

Datering: udat

Fragtskibet 'Charlie' bliver lastet/losset i Thisted Havn. Lastbiler fra Søren Klim, Vester Vandet. Flere negativer. (KM 0844-0846). Foto: Klaus Madsen.

Billednr: 113393