Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

78/99

Thora Konge

Thora Konge, Svindborg Pr. Bedsted.

 

Thora Christensen Konge (1926-) er født i Svindborg, Ørum og er datter af husmand, Anton Marius Christen Konge og Karen Marie Andersen. Hun blev gift i Ørum i 1947 med tømrer, Vagn Aage Larsen (1924-) der er født i Svankær, Hvidbjerg vesten Aa og er søn af tømrer, Peder Kristian Trandberg Larsen og Gottholdine Olesen.

 

09-01-2020  Troels T Pedersen:
Troels Pedersen Thoras søn.

Thora blev skilt fra Vagn og blev gift med Martin Pedersen som sammen fik seks børn. Martin døde 24-1-1982. Thora lever stadig her i 2020. 

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 85692