Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

79/99

Gramstrup

Gårdejer Gravers Gramstrup (f. 1909), Hedegårdene, Svankjær. Gift med Thora Anine Færgegaard. Søn af Martin Madsen Gramstrup.

 

Graves Nicolaj Gramstrup (1909-) er født i Vestervig og er søn af husejer, Martin Madsen Gramstrup og Larsine Christine Larsen. Han blev gift i Ørum i 1932 med Thora Anine Færgegaard (1901-) der er født i Ørum og er datter af gårdejer, Anders Jensen Færgegaard og Petrine Færgegaard Madsen.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 95740